Obstarávanie

Oprava asfaltových komunikácií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
30 208,33
Zaplatené:
60.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek podľa technickej špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je výmena poškodeného živičného krytu vnútroareálovej komunikácie.; Dĺžka komunikácie 450 m, šírka komunikácie 6,5 m.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Odstránenie krytov živičných frézovaním hr. do 5 cm (450m x 6,5 m), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2925,00; Technické vlastnosti: 2. Vyspravenie krytov vozovky - vyrovnanie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300,00; Technické vlastnosti: 3. Postrek penetračný, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2925,00; Technické vlastnosti: 4. Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2925,00; Technické vlastnosti: 5. Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 342,407; Technické vlastnosti: 6. Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 286,650

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 36 250,00 20% EUR 27. Júl 2017 142922

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×