Obstarávanie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
924,00
Zaplatené:
51.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradených technických zariadení plynových podľa § 13 ods . 1-7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol - Typ DTG 350-1, Výkon 160 kW, Skupina VTZ - Ba, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Kotol - Typ DTG 350-1, Výkon 160 kW, Skupina VTZ - Ba, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Kotol - Typ Buderus, Výkon - 100 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Kotol - Typ Hoval SR, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Ba, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Kotol - Typ Hoval SR, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Ba, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kotol - Typ Hoval SR, Výkon 260 kW, Skupina VTZ - Ba, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Kotol - Typ BK4, Výkon 4100 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Kotol - Typ BK4, Výkon 4100 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol - Typ BK2, Výkon 2000 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kotol + horák, Typ ČKD Dukla PGV 65+APH 05 PZ, Výkon 660 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Kotol + horák, Typ ČKD Dukla PGV 65+APH 05 PZ, Výkon 530 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Kotol + horák, Typ HOVAL WM-G10/3-A + WEISHAUPT WM-G10/3-A, Výkon 720 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Kotol + horák, Typ ČKD Dukla KDVE 65 + VPS DZ 900-P, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Kotol + horák, Typ ČKD Dukla KDVE 65 + VPS DZ 900-P, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Kotol + horák, Typ ČKD Dukla KDVE 65 + VPS DZ 900-P, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Kotol, Typ Protherm Gepard 23 MTV-A/1, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Kotol + horák, Typ Viessmann SX2 + WEISHAUPT WG30 N/1-C, Výkon 270 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Kotol + horák, Typ Viessmann SX2 + WEISHAUPT WG30 N/1-C, Výkon 270 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Kotol + horák, Typ Rapido F 200/NT + GIERSCH RG30-Z-L-N, Výkon 185 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Kotol + horák, Typ Rapido F 200/NT + GIERSCH RG30-Z-L-N, Výkon 185 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Kotol, Typ Viessmann Vito 300, Výkon 446 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Kotol, Typ Viessmann Vito 300, Výkon 446 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Kotol, Typ Viessmann Vitogas 100, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Kotol, Typ Viessmann Vitogas 100, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Kotol, Typ BAXI Luna HT1, 850P, Výkon 67 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Kotol, Typ BAXI Luna HT1, 850P, Výkon 67 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Kotol, Typ Protherm Panther 24 KOO15, Výkon 23 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Kotol, Typ Viessmann Vitopend 100W, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. Kotol, typ Buderus Logamax plus GB 142, Výkon 45 kW, Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. Kotol, typ Junkers, Výkon 10 kW, Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Typ C 26 536 516, Regulácia 110/5 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Plynomer a prepočítavač- ELCOR 2, Regulácia 110/110, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Regulátor - Typ Alz6U/AB, Regulácia 105/1,8 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Regulátor - Typ Alz6U/AB, Regulácia 100/2,5 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Regulátor - Typ Alz6U/BD, Regulácia 100/2,5 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Regulátor - Typ Alz6U/BD, Regulácia 100/2,5 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Regulátor - Typ REGAL2, Regulácia 105/1,8 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Regulátor - Typ EKB-25, Regulácia 90/2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Regulátor - Typ Alz6U/AB, Regulácia 94/1,8 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Regulátor - Typ Alz6U/AB, Regulácia 105/2,4 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Reg. stanica - Typ C C26 535516, Regulácia 92/2,2 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Regulátor, rozvody - Dĺžka rozvodu plynu 24 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Regulátor, rozvody - Typ 50, Dĺžka rozvodu plynu 3 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Regulátor, rozvody - Propan butan - regulátor + 4 ks, 20 l plyn. fľaša, Regulácia 0,05-1,0 Mpa, Tlak rozvodu plynu 25 bm, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Hl. uzáver, rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 30 m, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Uzáver, rozvod, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Uzáver, rozvod, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Regulačná stanica plynu + rozvody - Regulácia 10/0,4 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 1 m, Tlak rozvodu plynu 500 bm, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Regulačná stanica plynu + rozvody - Dĺžka rozvodu plynu 1 m, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Regulačná stanica plynu + rozvody, Regulácia 0,1/0,0003 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 50 m, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Šporák kombinovaný - Typ ZCF/GE 810, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Šporák kombinovaný - Typ ZCF/GE 810, Výkon 25 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Stolička ohrievacia - Typ VP 13, Výkon 5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Konvektomat - Typ ECV/G 102/1, Výkon 52 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Konvektomat - Typ ECV/G 102/1, Výkon 106 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Varný kotol Elektrolux - Typ 212028, 250 l, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Varný kotol Elektrolux - Typ 212028, 250 l, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Varný kotol Elektrolux - Typ 212028, 250 l, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Varný kotol Elektrolux - Typ 212028, 250 l, Výkon 35 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Varný kotol Elektrolux - Typ 212006, 150 l, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Varný kotol Elektrolux - Typ 212006, 150 l, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Varný kotol Elektrolux - Typ 212006, 150 l, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Varný kotol Elektrolux - Typ 212006, 150 l, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Smažiaca panvica Elektrolux - Typ 211556, Výkon 18,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Smažiaca panvica Elektrolux - Typ 211556, Výkon 18,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Smažiaca panvica Elektrolux - Typ 211556, Výkon 18,5 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Laboratorny stôl LS-AR 1550/900, Výkon 5 kW, Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 19. Laboratorny stôl LS-AR 1100/900, Výkon 5 kW, Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 20. Laboratorny digestor D5-A 1100/2200, Výkon 8 kW, Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prietokový ohrievač - Typ Protherm POG24, Výkon 24 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Plyn. laboratorne horáky stolové (propan butan), Skupina VTZ – Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 3 924,00 0% EUR 20. August 2018 164678

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×