Dodávateľ

VÁHOSTAV - SK, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO: 31356648

Adresa: Priemyselná 6, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4125

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Marec 2020

Záznam platný do: 14. Marec 2023

Posledná zmena: 29. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 192 044,00 EUR 4 4
2015 14 008 872,00 EUR 4 6
2016 13 502 446,00 EUR 3 3
2017 11 584 169,59 EUR 7 7
2018 8 033 418,00 EUR 16 32
2019 153 402 926,00 EUR 7 8
2020 1 622 752,00 EUR 2 2
2021 32 435 300,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 192 044,00 EUR 4 4
2015 14 008 872,00 EUR 4 6
2016 13 502 446,00 EUR 3 3
2017 1 193 416,59 EUR 6 6
2018 6 046 743,00 EUR 8 14
2019 163 921 622,00 EUR 11 15
2020 3 475 141,00 EUR 6 12
2021 32 441 643,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 2 4 704 518,00 4704518.00 EUR
Mesto Bardejov 1 163 720,00 163720.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 26 1 198 247,00 1198247.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 145 629 763,00 145629763.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 28 257 317,00 28257317.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 21 887 834,00 21887834.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 1 460 000,00 1460000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 41 006,00 41006.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 1 008 578,59 1008578.59 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 6 5 186 811,00 5186811.00 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 10 390 753,00 10390753.00 EUR
Obec Bojná 1 10 252 410,00 10252410.00 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 1 069 500,00 1069500.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 16 500 000,00 16500000.00 EUR
Obec Slovinky 1 2 165 670,00 2165670.00 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 14 865 800,00 14865800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia kotveného oporného múru na severnom portáli tunela Horelica. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oceľové konštrukcie zdvíhacích podláh a stavebné práce na stavebných konštrukciách Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 330 186,00 330186.0 EUR 2016 Práce Nie 1
NKP BH - ochrana archeologických nálezov architektúr a zmeny triedy ťažiteľnosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 668 100,00 1668100.0 EUR 2014 Práce Nie 1
D1 Jánovce - Jablonov I. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 200 000,00 3200000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia Slovenská správa ciest 2 919 850,00 2919850.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce Mesto Bardejov 163 726,00 163726.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky Obec Slovinky 2 165 670,00 2165670.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
NKP BH - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 26 100 000,00 26100000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 057 476,00 2057476.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 851 000,00 10851000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany Obec Bojná od 10 252 410,00 do 11 701 949,00 10252410 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Borša, Viničky - čerpacie stanice vnútorných vôd SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 688 038,00 688038.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 324 245,00 324245.0 EUR 2018 Práce Áno 1
VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron 73,400 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 345 062,00 1345062.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 338 783,00 338783.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (3 časti, 1. časť k.ú. Dubové - 2 úseky; 2. časť k.ú. Ivančiná - 2 úseky; 3. časť k.ú. Sklené - 3 úseky) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 236 753,00 236753.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Kysucké Nové Mesto, 3. časti (1. časť k.ú. Snežnica - 1 úsek; 2. časť k.ú. Rudina - 3 úseky; 3. časť k.ú. Kys.Lieskovec - 2 úseky) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 125 850,00 125850.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (k.ú. Turčiansky Peter - 6 úsekov) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 119 000,00 119000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (1. časť: k.ú. Diaková - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Turany - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 75 200,00 75200.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 154 400,00 154400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 2 178 250,00 2178250.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Makov - úprava toku Kysuca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 186 944,00 1186944.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 5 386 510,00 5386510.0 EUR 2018 Práce Nie 4
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694,00 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694,00 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 1 358 694,00 1358694.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 612 843,00 2612843.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 142 876 816,00 142876816.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 10 001 697,00 10001697.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Žilinský samosprávny kraj 690 482,00 690482.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 492 545,00 7492545.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 81 982,00 81982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 162 752,00 162752.0 EUR 2020 Práce Nie 1
I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta Slovenská správa ciest 1 784 668,00 1784668.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 38 279,00 38279.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Odstránenie havarijného stavu mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 571 346,00 1571346.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 112 772,00 112772.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 32 576,00 32576.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 122 916,00 122916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 36 781,00 36781.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Veľký Šariš Baratoky Mesto Veľký Šariš 1 078 044,00 1078044.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 500 000,00 16500000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 865 800,00 14865800.0 EUR 2021 Práce Áno 1http://vahostav-sk.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 231 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Luděk Kostka
Adresa:
Zahradní 418 Velim 281 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Púček
Adresa:
Antona Bielka Žilina 010 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2020
Záznam do:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Chudícová
Adresa:
Priemyselná Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2021
Záznam do:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jiří Skuhra
Adresa:
Matějkova 13 Praha 190 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2021
Záznam do:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Široký MBA
Adresa:
Priemyselná Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2020
Záznam do:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2020
Záznam do:
28. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Choma
Adresa:
Liesková 10 Žilina 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2020
Záznam do:
18. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kimlička
Adresa:
Blumentálska 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2020
Záznam do:
18. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Púček
Adresa:
Antona Bielka Žilina 010 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. November 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Kimlička
Adresa:
Blumentálska 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. November 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. November 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. November 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Široký MBA
Adresa:
Priemyselná Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. November 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Marec 2019
Záznam do:
21. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
14. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 8137/137 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ladislav Masník – advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Špitálska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 18.10.2021 do: 28.12.2021

StiahniZáznam platný od: 14.12.2020 do: 18.10.2021

StiahniZáznam platný od: 4.05.2020 do: 14.12.2020

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 4.05.2020

StiahniZáznam platný od: 21.11.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 14.03.2019 do: 21.11.2019

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 14.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×