Dodávateľ

TEMPEST a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TEMPEST a.s.

IČO: 31326650

Adresa: Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1498

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Október 2019

Záznam platný do: 10. Október 2022

Posledná zmena: 6. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 4 374 223,00 EUR 6 6
2014 5 866 897,00 EUR 11 14
2015 76 397 873,00 EUR 20 24
2016 36 720 324,83 EUR 27 30
2017 31 473 221,60 EUR 62 63
2017 4 168 649,00 SKK 1 1
2018 33 055 680,38 EUR 63 65
2019 106 884 352,23 EUR 45 49
2020 64 020 189,00 EUR 33 33
2021 11 634 669,00 EUR 13 13
2022 11 244 248,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 392 017,00 EUR 11 11
2015 76 125 733,00 EUR 18 22
2016 37 019 005,83 EUR 27 30
2017 33 232 126,60 EUR 58 61
2017 4 168 649,00 SKK 1 1
2018 33 331 443,38 EUR 67 70
2019 97 595 295,23 EUR 47 50
2020 76 097 140,00 EUR 39 40
2021 11 634 669,00 EUR 13 13
2022 11 244 248,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 20 560,00 20560.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 5 457 584,00 5457584.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 43 463 761,00 43463761.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 11 15 935 519,00 15935519.00 EUR
DataCentrum 62 39 427 312,09 39427312.09 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 796,29 3796.29 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 754 778,00 754778.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 42 500,00 42500.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 11 212 380,00 11212380.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 14 7 190 405,00 7190405.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 13 5 918 950,00 5918950.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 572 625,00 572625.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 49 041 276,00 49041276.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 544 995,00 544995.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 23 999,90 23999.90 EUR
Generálna prokuratúra SR 35 5 001 624,00 5001624.00 EUR
Mesto Komárno 1 203 199,00 203199.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 179 000,00 179000.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 12 000 000,00 12000000.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 569 840,00 1569840.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 9 679 228,00 9679228.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 17 014 433,00 17014433.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 43 041 130,00 43041130.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 28 428 461,00 28428461.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 106 583,33 106583.33 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 4 9 645 340,67 9645340.67 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 249 989,00 249989.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 261 663,00 261663.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 270 549,67 270549.67 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 132 800,00 132800.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 18 080,00 18080.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 59 068 156,00 59068156.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 4 168 649,00 4168649.00 SKK
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 105 048,98 105048.98 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 21 665,00 21665.00 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 80 864,00 80864.00 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 149 299,00 149299.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 531 185,00 531185.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23 88 454,11 88454.11 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 8 467 331,00 8467331.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 7 4 352 313,00 4352313.00 EUR
IBM International Services Centre s.r.o. 1 1 395 000,00 1395000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie a konfigurácia systému na blokáciu prienikov a konsolidácia existujúcej siete Generálna prokuratúra SR 85 000,00 85000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Inovácie a vlastné produkty s podporou zavádzania progresívnych IKT technológií GRADIENT ECM s. r. o. 81 315,00 81315.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vybudovanie prístupového bodu v súvise so zmenou architektúry a administrátorského pracoviska serverovne GP SR Generálna prokuratúra SR 34 000,00 34000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie autentifikačných zariadení a licencií. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94 850,00 94850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS Národné centrum zdravotníckych informácií 9 634 799,00 9634799.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby technickej podpory ORACLE Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 295 995,00 295995.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie podateľne, registratúry a archívu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 240 173,00 1240173.0 EUR 2014 Služby Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 235 620,00 235620.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 1 012 219,00 1012219.0 EUR 2016 Služby Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28 143 956,00 28143956.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výskumno - vývojovej infraštruktúry pre obnovu a budovanie MLC. Medzinárodné laserové centrum 11 212 380,00 11212380.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 373 912,00 373912.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 607 663,00 607663.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 905 275,00 6905275.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pozáručný autorizovaný servis pre IKT infraštruktúru NP Digitálna knižnica a Digitálny archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 876 500,00 8876500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora prevádzky informačných technológií DataCentra DataCentrum 629 495,00 629495.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno - nákup IKT Mesto Komárno 203 199,00 203199.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Generálna prokuratúra SR 1 595 800,00 1595800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 735 000,00 735000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Support a update LAN a WAN sietí Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 265 223,00 265223.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 155 520,00 155520.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybudovanie a doplnenie vybraných systémov v rámci IT prostredia Trnavskej Univerzity Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 378 150,00 378150.0 EUR 2015 Služby Áno 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 195 408,00 195408.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Update, upgrade vybraných funkcionalít Komplexného informačného systému Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 845 600,00 845600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra DataCentrum 629 495,00 629495.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 9 747 850,00 9747850.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici časť 1 predmetu zákazky: Technologické vybavenie pre IKT a súvisiace softvérové vybavenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 840,00 1569840.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 522 669,00 522669.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000,00 6500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„HW pre potreby ŽSR“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10 899 758,00 10899758.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové licencie a aplikačné softvéry Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 743 000,00 743000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technológie pre Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s Laboratóriami Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 811 000,00 3811000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát IBM International Services Centre s.r.o. 1 395 000,00 1395000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 525 724,00 525724.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Služby technickej podpory ORACLE 2016 Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 249 000,00 249000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30 275 876,00 30275876.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 607 663,00 607663.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 670 239,00 670239.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 510 833,00 3510833.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) Generálna prokuratúra SR 149 220,00 149220.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55 989,00 55989.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 277 617,00 277617.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 322 365,00 322365.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 035 188,00 3035188.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 557 960,00 557960.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 232 975,00 232975.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 739 782,00 5739782.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej a telekomunikačnej technológie pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 015,00 172015.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 51 250,00 51250.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300,00 36300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba a rozvoj IS EVO Úrad pre verejné obstarávanie 1 520 400,00 1520400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399,00 51399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 304 303,00 304303.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu Generálna prokuratúra SR 489 000,00 489000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 242 549,00 2242549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 955 321,00 1955321.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 168 649,00 4168649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 386 420,00 386420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 746 985,00 746985.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Informačný systém odpadového hospodárstva I Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 749 958,00 12749958.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 2 005 418,00 2005418.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 640 759,00 640759.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647,00 465647.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384,00 68384.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Rozšírenie funkcionality, optimalizácia a konsolidácia systému podpory prevádzky IT služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 1 709 376,00 1709376.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495 200,00 7495200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 355,00 88355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463,00 59463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 200 000,00 4200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 650 928,00 650928.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 131,00 611131.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 248 330,00 248330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 000,00 12000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie VMware HorizonView Slovenský pozemkový fond 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena komponentov rezortného systému adresárových služieb vrátane doplnenia niektorých bezpečnostných prvkov Generálna prokuratúra SR 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Support na CISCO a dalsie zariadenia Generálna prokuratúra SR 161 998,80 161998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie IKT infraštruktúry TT-IT, s.r.o. 151 422,00 151422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HSM modul alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 800,00 34800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa o kapacitu na ukladanie dát - diskové pole a disky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14 398,00 14398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telekomunikačná technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 124,08 14124.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SERVEROVÁ FARMA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 208 000,00 208000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Email Security - virtual appliance Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova technickej podpory infraštruktúry Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 15 600,00 15600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 20 307,00 20307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Firewall FortiGate 300D, Switch Cisco Catalyst 3850 Štatistický úrad Slovenskej republiky 38 536,40 38536.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 194 150,00 194150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Router (integrated Services) a Switch, podpora na obidve zariadenia na 36 mesiacov, migrácia konfigurácie zo starých zariadení. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie do konca roku 2017 DataCentrum 23 154,00 23154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnovenie produktov Gemalto do konca roku 2017 DataCentrum 51 768,00 51768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie CyberArk do konca roku 2017 DataCentrum 11 538,00 11538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora hardvéru do konca roku 2017 DataCentrum 11 497,00 11497.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie do konca roku 2017 DataCentrum 53 624,00 53624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 050,00 10050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 52 kusov skenerov Generálna prokuratúra SR 88 133,76 88133.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk Národné centrum zdravotníckych informácií 85 529,26 85529.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Support na CISCO a dalsie zariadenia Generálna prokuratúra SR 161 998,80 161998.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém – predĺženie podpory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prevádzková podpora ASE prostredia pre aplikácie ES GP SR Generálna prokuratúra SR 132 084,00 132084.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba SW riešenia Romboid Generálna prokuratúra SR 124 416,00 124416.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora hardware - maintenance Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 191 300,00 191300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hardvérová a softvérová servisná podpora pre IBM zariadenie Úrad pre verejné obstarávanie 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup, rozšírenie a obmena výpočtovej techniky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 570,00 155570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba software SYMANTEC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 782,00 13782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba software SAP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 200,00 35200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba software ORACLE Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 76 588,60 76588.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie serverového klastra, diskového poľa a licenčného krytia vrátane implementačných služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 156 000,00 156000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia technických prostriedkov a dátového úložiska pre systém SunRay na virtualizačnej platforme VMware Generálna prokuratúra SR 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 192,00 132192.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie a migrácia Informačného systému pre frekvenčný manažment Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 139 000,00 139000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie implementačnej a konzultačnej podpory pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie na správu majetku ESID System GIS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnovenie podpory pre HPE Service Manager DataCentrum 83 226,00 83226.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre HPE OVO na rok 2018 DataCentrum 186 651,00 186651.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 DataCentrum 111 518,00 111518.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre RRP DataCentrum 74 775,00 74775.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 DataCentrum 56 399,00 56399.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HPE SAN blade switche a podpora na 3 roky DataCentrum 64 305,00 64305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - virtual appliance Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 55 140,00 55140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie prvkov hardvérovej infraštruktúry Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 83 605,00 83605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup serverov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 191 147,00 191147.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks licencií na 1 rok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 9 658,00 9658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 280,00 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 1._3D skener Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 2._Hardvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 71 069,60 71069.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 3._Softvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hardvérová a softvérová podpora DataCentrum 22 945,00 22945.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 10 932,00 10932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licenice HP Service manager DataCentrum 48 111,60 48111.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Obrazovka s vysokým rozlíšením so zabudovaným PC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 499,60 5499.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 39 888,00 39888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie a podpora Oracle Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 206 990,00 206990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) Národný bezpečnostný úrad 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SW licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 175 982,00 175982.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie licencií Symantec NetBackup vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 645,16 176645.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 190,00 132190.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Posilnenie infraštruktúry pre realizáciu nových úloh v súvislosti s novou funkcionalitou kľúčového informačného systému Generálna prokuratúra SR 161 951,06 161951.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 75 722,00 75722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
upgrade Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199 700,00 199700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SW licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 189 539,00 189539.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava CallManager-u výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 674,46 24674.46 EUR 2018 Služby Nie 1
Rack DataCentrum 12 171,00 12171.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové a nepoužité Switche DataCentrum 53 841,00 53841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. Generálna prokuratúra SR 103 176,00 103176.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba software SAP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 200,00 35200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Migrácia pracovísk na prístup používateľov k aplikáciám na novú technológiu Generálna prokuratúra SR 59 976,00 59976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Údržba software ORACLE Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 76 580,00 76580.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné podporné služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 113 988,41 113988.41 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencie HP OV DataCentrum 17 798,00 17798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 DataCentrum 60 474,00 60474.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie licencií SYMANTEC a SW podpory pre licencie SYMANTEC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 153 000,00 153000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie 51 ks skenerov Generálna prokuratúra SR 127 813,75 127813.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybudovanie pred-produkčného prostredia centrálneho IS Generálna prokuratúra SR 161 465,32 161465.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 279 008,00 279008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39 954,00 39954.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839,00 82839.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 991,00 148991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 32 480,00 32480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity diskového poľa pre virtuálne prostredie tenkých klientov Generálna prokuratúra SR 11 296,80 11296.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 183 456,00 183456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnenie systému SAP Sybase ASE EE o bezpečnostný modul Generálna prokuratúra SR 84 672,00 84672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - virtual appliance Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 108 048,00 108048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 796 016,00 796016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardwarová a softvérová podpora produktov Gemalto DataCentrum 52 730,00 52730.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Hardwarová a softvérová podpora produktov CheckPoint DataCentrum 23 472,00 23472.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Hardvérová podpora nShield DataCentrum 20 270,00 20270.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Hardvérová podpora produktov IBM DataCentrum 12 532,00 12532.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov HP DataCentrum 110 938,00 110938.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 185 448,00 185448.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov IAM DataCentrum 105 162,00 105162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 DataCentrum 111 518,00 111518.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 437 032,00 2437032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 648,79 27648.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783,00 197783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Check point renewal Exportno-importná banka Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka licencií eOffice - Outlook konektor vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 91 450,00 91450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS Generálna prokuratúra SR 172 798,80 172798.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie dátového prostredia pre elektronický mobilný spis Generálna prokuratúra SR 268 860,00 268860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie technickej podpory Netbackup licencií NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 996,00 188996.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Baterka do diskového poľa, jej výmena a následná konfigurácia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 360,00 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné a podporné služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 113 820,00 113820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Migrácia služieb v oblasti informačnej bezpečnosti na nové zariadenia Generálna prokuratúra SR 172 132,70 172132.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Support CyberArk na 1 rok DataCentrum 10 932,00 10932.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 DataCentrum 60 474,00 60474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky DataCentrum 103 938,00 103938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky DataCentrum 132 285,00 132285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188,00 131188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000,00 36064000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 1 991 037,00 1991037.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 414 990,00 414990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 69 865,00 69865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém analýzy vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 590 212,00 37590212.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 66 679,00 66679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 1 372 030,00 1372030.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254,00 122254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Úrad pre verejné obstarávanie 50 833,00 50833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obmena AIX infraštruktúry - dodávka a inštalácia serverov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 307 402,00 307402.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 296 292,00 296292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné služby pre Centrálny zálohovací systém NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 147 000,00 147000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry Úrad pre verejné obstarávanie 2 354 100,00 2354100.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Hardvér DataCentrum 11 624 166,00 11624166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 722 003,00 6722003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 1 062 252,00 1062252.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 606 049,00 1606049.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 290 004,00 2290004.0 EUR 2020 Služby Áno 1
SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY KTI2 DataCentrum 4 578 896,00 4578896.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 500,00 132500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba SW riešenia Romboid Generálna prokuratúra SR 124 416,00 124416.0 EUR 2019 Služby Nie 1
ESID ZTZ Control - modul pre systém ESID System GIS, ktorý slúži na detailnejšiu kontrolu nad procesom ZTZ a pridáva možnosti v Mapovom okne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 196 000,00 196000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. Generálna prokuratúra SR 156 000,00 156000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Support DELL/EMC storage technológii na 1 rok DataCentrum 259 813,00 259813.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba software SYMANTEC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 250,00 48250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba software ORACLE Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 77 500,00 77500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie diskového poľa Hitachi VSP G200 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie mobilných pracovísk pre nových zamestnancov obstarávateľa a obnova hardvérového a softvérového vybavenia Generálna prokuratúra SR 129 937,32 129937.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova úložiská zálohovania dát pre IS Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 132 831,50 132831.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - Virtual Appliance Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 173 448,00 173448.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 119 338,62 119338.62 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 720,00 6720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS Generálna prokuratúra SR 160 798,80 160798.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 130 000,00 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 138,00 15138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optické prepínače (switche) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 DataCentrum 61 920,00 61920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Support CyberArk na 1 rok DataCentrum 13 128,00 13128.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 217 557,00 46217557.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 47 694,00 47694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 117 592,00 117592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 609 051,00 2609051.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 784 362,00 6784362.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Konsolidácia systémových služieb Generálna prokuratúra SR 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup servera a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 68 338,80 68338.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie RSA tokenov a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 249 830,00 249830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technická podpora sieťovej architektúry Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 125 280,00 125280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Aktualizácia platformy informačného systému Generálna prokuratúra SR 159 120,00 159120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Jira Software Národné centrum zdravotníckych informácií 14 381,95 14381.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Support DELL/EMC storage technológii na 1 rok DataCentrum 254 940,00 254940.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 116 255,00 116255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prevádzka informačného systému "Digitálny tachograf", dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 225 280,00 5225280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie Generálna prokuratúra SR 160 440,00 160440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie monitorovacej platformy aplikácií a infraštruktúry Generálna prokuratúra SR 19 920,00 19920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. Generálna prokuratúra SR 159 014,40 159014.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Update a doplnenie bezpečnostných prvkov a modulov Generálna prokuratúra SR 146 647,68 146647.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - Virtual Appliance Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 396,00 3396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 898 650,00 898650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor s rozlíšením Full HD Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 410,00 7410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérová podpora IAM DataCentrum 77 160,00 77160.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Hardwarová a softvérová podpora produktov Gemalto DataCentrum 46 813,20 46813.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Hardvérová podpora Thales DataCentrum 15 641,28 15641.28 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre HPE OVO DataCentrum 179 361,18 179361.18 EUR 2020 Služby Nie 1
Netbackup - kapacitné licencie a ich technická podpora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 131 645,00 131645.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup serverov a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 136 677,60 136677.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 11 490,00 11490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vysoká dostupnosť aplikačných a systémových služieb Generálna prokuratúra SR 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 212 790,00 212790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tovary a služby pre dátové centrá Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 650,00 5650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 245,00 111245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 933,20 7933.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 118 000,00 118000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Veritas Netbackup Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 958,80 9958.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému a ďalších odborných služieb Generálna prokuratúra SR 156 000,00 156000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Údržba SW riešenia Romboid Generálna prokuratúra SR 124 416,00 124416.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 142 800,00 3142800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servisné a konzultačné služby pre infraštruktúru Openshift NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 420,00 120420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 884 491,00 2884491.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 494 704,00 7494704.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 516 518,00 1516518.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup servera a operačného systému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 101 858,00 101858.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 235 630,00 235630.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Pamiatkový informačný systém Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 728 353,00 6728353.0 EUR 2022 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 346 751,00 7346751.0 EUR 2022 Služby Áno 2http://www.tempest.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 667 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mokrý
Adresa:
Jána Stanislava 20D Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
SP & R s. r. o.
Adresa:
Maróthyho 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 22.04.2021 do: 30.07.2021

StiahniZáznam platný od: 4.11.2020 do: 22.04.2021

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 4.11.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Služby servisnej podpory SAP/SYBASE 190 788,00 EUR Služby Dátum neuvedený Generálna prokuratúra SR TEMPEST a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×