Obstarávanie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 950,00
Konečná suma(Bez DPH):
500,00
Zaplatené:
25.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradených technických zariadení plynových podľa § 13 ods . 1-7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol - Typ BK 4,0 - T 70, JG 20, Výkon 2900 kW, Skupina VTZ - Ah - 2 x, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Kotol - Typ BK 4,0 - T 70, JG 35, Výkon 4400 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Kotol - Typ Buderus - LOGANO plus, Výkon 400 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Kotol - Typ Buderus - LOGANO GE, Výkon 350 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Kotol - Typ KOROZ, Výkon 12 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kotol - Typ VIESSMAN VITOGAS 100, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Kotol - Typ VIESSMAN VITOGAS 100, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Kotol - Typ VIESSMAN VITOGAS 100, Výkon 42 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol - Typ VIADRUS G-25, Výkon 30 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kotol - Typ ATTACK EKO 30, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Kotol - Typ VIADRUS G-34, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. Kotol - Typ VIADRUS G-34, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Kotol - Typ VIADRUS G-34, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Kotol - Typ VIADRUS G-34, Výkon 48 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Kotol - Typ VIADRUS G100 ECO Gladiator, Výkon 220 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Kotol - Typ VIADRUS G100 ECO Gladiator, Výkon 220 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Kotol - Typ ČKD -PVG650, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Kotol - Typ ČKD -PVG650, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Kotol - Typ ČKD -PVG650, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Kotol - Typ ČKD -PVG650, Výkon 650 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Regulácia 900/800 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 57 m, Tlak rozvodu plynu 900 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Regulátor - Regulácia 900/800 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 35 m, Tlak rozvodu plynu 900 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Regulátor - Typ REGAL 2-FSRE G2- 34/VSX2-PC 2, Regulácia 3000/300 kPa, Skupina VTZ - Bf, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Rozvod - Dĺžka rozvodu plynu 23 m, Tlak rozvodu plynu 3000 kPa, Skupina VTZ - Bg, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Reg. stanica - Regulácia 10 000/400 kPa, Skupina VTZ - Af, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové spotrebiče, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Ohrievač vody - Typ QUADROFLEX 300 QF 7, Výkon 41 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Ohrievač vody - Typ QUADRIGA 11606-BE, Výkon 10 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Ohrievač vody - Typ QUADRIGA 11606-BE, Výkon 10 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Ohrievač vody - Typ QUANTUM Q7-75-VENT-B, Výkon 22 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Ohrievač vody - Typ QUADRIGA Q8 150 GORS, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Ohrievač vody - Typ QUANTUM Q7-75-VENT B, Výkon 22 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Ohrievač vody - Typ QUADROFLEX TGF3, Výkon 22 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 500,00 0% EUR 27. August 2020 284704

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×