Obstarávanie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
990,00
Konečná suma(Bez DPH):
300,00
Zaplatené:
30.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len OPaOS) vyhradených technických zariadení plynových podľa § 13 ods . 1-7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotle a horáky, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Kotol - Typ Junkers Cerapur ZBR 42-3A23, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Kotol - Typ Junkers Cerapur ZBR 42-3A23, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Kotol - Typ Junkers Cerapur ZBR 42-3A23, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Kotol - Typ Junkers Cerapur ZBR 42-3A23, Výkon 40 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Kotol - Typ BALTUR, Výkon 250 kW, Skupina VTZ - Bh , Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kotol - Typ BALTUR, Výkon 250 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Horák - Typ Spargas 30P-30PV, Výkon 200 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Horák - Typ Spargas 30P-30PV, Výkon 200 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kotol - Typ Hoval UltraGas 2000D, Výkon 2 000 kW, Skupina VTZ - Ah, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kotol  - Typ Hoval UltraGas 100D, Výkon 100 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Kotol  - Typ Hoval UltraGas 100D, Výkon 100 kW, Skupina VTZ - Bh, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Regulácia (z - na) a rozvody plynu, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 1. Reg. stanica - Tartarini R72, Regulácia 100/2 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 11 m, Tlak rozvodu plynu 2,1 kPa, Skupina VTZ - Af,g, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Reg. stanica - Regulácia C26 535 516, Regulácia 100/2 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 3,5 mkPa, Tlak rozvodu plynu 2,1 kPa, Skupina VTZ - Af,g, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Reg. stanica – Regulácia DRS 1/1 STL Alz 6u/AB, Regulácia 100/2 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 136 m, Tlak rozvodu plynu 2,1 kPa, Skupina VTZ - Af,g, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Prípojka - plynová prípojka, Dĺžka rozvodu plynu 455 m, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Reg. stanica - AC 5, Regulácia 100/2 kPa, Dĺžka rozvodu plynu 3,5 m, Tlak rozvodu plynu 2 kPa, Skupina VTZ - Af,g, Jednotka: OP, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 300,00 0% EUR 27. August 2020 284708

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×