Obstarávanie

OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 159,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 000,00
Zaplatené:
16.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú OPaOS 200 kusov vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 13 ods.1-7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 2. Výmenník tepla TÚV (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 3. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 4. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AF 300/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 5. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 2,38/2,46 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 6. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 69,56/77,74 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 7. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 8. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AL 750) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 750 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 9. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 10. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 69,56/77,74 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 11. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 12. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AL 750) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 750 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 13. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 14. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 69,56/77,74 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 15. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 16. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AL 750) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 750 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 17. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 30) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,15/1,23 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 14. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 19. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 20. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 21. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 40) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,56/1,64 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 22. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 23. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 24. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL500/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 25. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 26. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 27. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 28. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 29. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 30) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,15/1,23 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 30. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 31. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 140 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 32. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL 300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 33. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 34. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 35. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 36. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, RECON) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 37. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 38. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 39. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 40. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 41. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 42. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 4,84/4,92 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 43. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 44. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 45. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 46. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 30) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,15/1,23 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 47. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 48. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 49. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 50. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 30) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,15/1,23 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 51. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 52. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, RECON) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 53. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 54. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 55. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 25 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 56. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 57. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 58. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 59. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 25 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 60. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, RECON) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 61. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 62. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 69,56/77,74 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 63. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 64. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 65. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 66. Výmenník tepla ÚK (IC 56 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 12,39/12,6 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 67. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 68. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 69. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 70. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 50) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,97/2,05 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 71. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 69,56/77,74 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 72. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 73. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AL 750) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 750 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 74. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 2,79/2,87 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 75. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 76. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 77. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 30) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 1,15/2,13 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 78. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 79. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 80. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 81. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 82. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 25 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 83. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 84. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 4,84/4,92 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 85. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 86. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov; Technické vlastnosti: 87. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 88. Výmenník tepla ÚK (IC 16 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 14,49/14,7 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 89. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex VG) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 90. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 91. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 92. Výmenník tepla ÚK (IC 56 x 100) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 10,29/15/0 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 93. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex VG) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 94. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 95. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 96. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 97. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 98. Výmenník tepla ÚK (IC 56 x 120) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 12,39/12,6 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 99. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 100. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 101. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, STORA AL300/R) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 102. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 103. Výmenník tepla ÚK (IC 56 x 100) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 10,29/15/0 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 104. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 105. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 99 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 106. Výmenník tepla TÚV (IC 16 x 20) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 0,74/0,82 litrov, Skupina VTZ - C; Technické vlastnosti: 107. Výmenník tepla ÚK (IC 35 x 70) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 5,95/6,13 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 108. Ohrev bazénu (IC 12 x 60) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 155 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 2,38/2,46 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 109. Valc. uzatv. exp. nádoba (Reflex N) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 110. Zásobník ohrievač vody (Reflex N, AB 100/1) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov; Technické vlastnosti: 111. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 112. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 113. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 114. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 115. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 116. Dvojchodý VT PV-2UH (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ -382/25,6 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 117. Dvojchodý VT PV-2UH (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ -382/25,6 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 118. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 119. SV (výmenník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 203 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 6,7 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 120. BK 4 -T70 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 192 stupňov C, Prac. tlak max. 1,25 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Aa3; Technické vlastnosti: 121. BK 4 -T70 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 192 stupňov C, Prac. tlak max. 1,25 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Aa3; Technické vlastnosti: 122. BK 6 -T70 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 192 stupňov C, Prac. tlak max. 1,25 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Aa3; Technické vlastnosti: 123. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 124. Doskový JAD-X-XX-3.18 (výmenník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 203 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 6,7/2,9 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 125. Alfa Laval CB 52 -50 (výmeník) - Vonkajšia pprehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 225 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2,5/0,5 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 126. Alfa Laval CB 52 -50 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 225 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2,5/0,5 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 127. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 128. Doskový B 12x60 (výmenník ) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 250 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1,827/1,87 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 129. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 130. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 131. Doskový B 10x40 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 135 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,9 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1,159/0,35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 132. Doskový B 12x40 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 135 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,9 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1,159/0,35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 133. Doskový B 16x40 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 135 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,9 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1,159/0,35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 134. JAD - 650 (výmenník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 115 stupňov C, Prac. tlak max. - 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 55/10 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 135. Vitodens 300 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 136. Vitodens 300 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 137. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 138. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 139. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 140. Doskový B 12x90 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 80/135 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2,68/1,073 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 141. Doskový B 12x90 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 80/135 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/voda, Vnút. objem TZ - 2,68/1,073 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 142. Buderus Logano plus SB 615 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 143. Buderus Logano plus SB 515 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 144. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 1 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 145. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 146. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 147. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 148. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 149. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 150. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 151. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 25 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 152. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 153. Expanzomat (expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 154. KOROZ (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 155. WIESSMAN VITOGAS 100 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 156. WIESSMAN VITOGAS 100 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 157. WIESSMAN VITOGAS 100 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 158. VIADRUS G-25 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 159. ATTACK EKO 30 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 160. VIADRUS G-34 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 161. VIADRUS G-34 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 162. VIADRUS G-34 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 163. VIADRUS G-34 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 164. VIADRUS G100 ECO Gladiator (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 165. VIADRUS G100 ECO Gladiator (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 166. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 167. Expanzomat 1 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 168. Expanzomat 1 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 169. Expanzomat 1 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 170. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 171. Expanzomat (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 172. Expanzomat VSE (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 10 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 173. Expanzomat VSE (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 10 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 174. Expanzomat (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 175. Expanzomat (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 176. Expanzomat (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 177. Expanzomat VSE (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 178. Expanzomat VSE (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 179. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 320 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 180. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 320 litrov, Skupina VTZ - A/b1; Technické vlastnosti: 181. VV-1RH/R-1 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1440/420 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 182. VV-1RH/R-1 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1440/420 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 183. VV-1RH/R-1 (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1440/420 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 184. VV-2UH (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 560/242 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 185. VV-2UH (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 560/242 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 186. VV-2UH (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. - 110 stupňov C, Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 560/242 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 187. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 188. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 189. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 190. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 191. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 192. Ohrievač TÚV OVL (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 6300/18 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 193. Ohrievač TÚV OVS (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 194. Ohrievač TÚV OVS (ohrievač TÚV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 195. 135K-75-15 (vzdušník kompresora) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 196. V 70 (vzdušník kompresora) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 70 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 197. V 70 (vzdušník kompresora) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 70 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 198. V 70 (vzdušník kompresora) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 70 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 199. V 70 (vzdušník kompresora) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. - 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 70 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 200. 4 x ČKD PVG650 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,28 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Aa4

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VTZ tlakové - kotly, expanzomaty, zásobníky vody, ohrievače vody, vzdušníky, výmenníky atď., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 2 1 000,00 0% EUR 4. September 2020 285055

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×