CPV kód

98390000-3

Iné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 64 912 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 17 013 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 209 943 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 15 996 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 568 444 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 118 800 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 198 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 3 460 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 4 235 115 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 21 900 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 102 998 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 149 757 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 418 200 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 9 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EMIS, s.r.o. 2 21 900 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 2 3 460 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 6 4 235 115 EUR
Stage Hands and Crews.r.o. 3 118 800 EUR
COFELY a.s. 1 175 000 EUR
TRIS, spol. s r.o. 1 15 996 EUR
DIDACIC Martin s.r.o. 1 418 200 EUR
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 1 102 998 EUR
K-KONTROL, spol. s r.o. 4 4 798 EUR
KÁVOMATY, s.r.o. 2 2 198 EUR
Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA 8 27 632 EUR
Lindström, s.r.o. 1 17 013 EUR
Denis Kandela - REVYT 14 10 780 EUR
Sanita a technika, s.r.o. 2 585 EUR
Jan Múdry - A.D.S 1 79 EUR
BALÁŽIK-SK s.r.o. 2 2 750 EUR
TOI TOI & DIXI, s.r.o. 2 212 EUR
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 12 18 076 EUR
Hockey Event a.s. 1 149 757 EUR
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. 1 9 000 EUR
OPRaS - TZ, s.r.o. 1 393 444 EUR
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. 1 209 943 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 39 000 39000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 39 900 39900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 39 900 39900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 612 640 2612640.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - I. štvrťrok 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 411 420 411420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
ROEP pre k.ú. Belá a k.ú. Teplička nad Váhom v okrese Žilina Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 102 998 102998.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest - I. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 493 704 493704.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom technologických zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 418 200 418200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 201 626 201626.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 383 525 383525.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 132 200 132200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom oceľových tlakových fliaš na technické plyny, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky 2 825 2825.1 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie odpadu, vyčistenie a doplnenie náplne v mobilných chemických toaletách Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
krátkodobý prenájom mobilných toaliet Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
prenájom automatov na kávu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 440 1440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
krátkodobý prenájom mobilných toaliet Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 400 4400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 616 3616.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 908 1908.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 148 2148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 256 2256.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 208 5208.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 779 3779.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 636 636.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 384 12384.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 090 6090.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 000 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obsluha tepelno-technických zariadení. Centrum výcviku Lešť 221 767 221766.53 EUR 2018 Služby Nie 1
prenájom automatov na kávu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 866 2866.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 303 1302.5 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 732 1732.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 553 1553.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 920 1920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 421 1421.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 083 3083.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 315 6314.5 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417 417.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 184 4184.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Žiť energiou na MS v ľadovom hokeji 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 149 757 149757.0 EUR 2019 Služby Áno 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 688 2688.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 320 1320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 984 984.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 272 1272.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 284 1284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 836 1836.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 280 2280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 244 5244.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324 324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 516 3516.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odstránenie odpadu, vyčistenie a doplnenie náplne v mobilných chemických toaletách Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 90.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba polotovaru na ponožky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 12 605 12605.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenosné dopravné značenie pozemných komunikácií Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 16 000 16000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom oceľových tlakových fliaš na technické plyny, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky 1 331 1330.84 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a vyčerpanie chemických WC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 504 504.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obsluha tepelno-technických zariadení Centrum výcviku Lešť 413 696 413696.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 118 4118.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 429 3429.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 636 1636.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 112 2112.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 825.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 159 6159.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 462 3462.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 334 8334.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379 379.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 647 5647.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom- koberce, rohože a predložky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 420 20420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie pre projekciu na fasádu budovy NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 213 000 213000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Sťahovanie z Považskej Bystrice do Dubnice nad Váhom a sťahovanie v rámci Dubnice nad Váhom Centrum sociálnych služieb - AVE 8 500 8500.0 EUR 10. Február 2021 16. Február 2021 Neuvedené 2021-02-10 00:00:00 UTC 2021-02-16 10:00:00 UTC
Provízni predajcovia Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 672 000 672000.0 EUR 18. Október 2021 11. November 2021 Nie 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-11 10:00:00 UTC
Prenájom technologických zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 349 167 349167.0 EUR 27. November 2014 8. Január 2015 Áno 2014-11-27 00:00:00 UTC 2015-01-08 09:00:00 UTC
Prenájom mobilnej chladiacej jednotky pre chladenie objektov V1 a MSVP. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 70 000 70000.0 EUR 16. Marec 2015 7. Apríl 2015 Nie 2015-03-16 00:00:00 UTC 2015-04-07 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×