Obstarávanie

Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 169 854,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 169 854,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231400-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR (ďalej len dielo) v zmysle Prílohy č.1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná v zmysle bodu 7.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 13 169 854,00 Neuvedené EUR 30. Marec 2021 302158

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137107/content/1151876/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137106/content/1151874/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137038/content/1151717/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 11. Marec 2021 11. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134030/content/1144214/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137032/content/1151710/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137103/content/1151870/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137035/content/1151713/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137108/content/1151877/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137036/content/1151715/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1 15. Január 2021 15. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125752/content/1127906/download","filename":"Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016844/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016845/download","filename":"Príloha č. 1 k Súťažným podkladom_Zoznam stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016847/download","filename":"Príloha č. 2 k Súťažným podkladom_Zoznam poskytnutých služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016848/download","filename":"Príloha č. 3 k Súťažným podkladom_Údaje o členoch RT_stavebné práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016849/download","filename":"Príloha č. 4 k Súťažným podkladom_Údaje o členoch RT_služby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016851/download","filename":"Príloha č. 5 k Súťažným podkladom_Profesijný životopis_stavbyvedúci_inžinieri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016852/download","filename":"Priloha č. 6 k Súťažným podkladom_Profesijný životopis_§23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016853/download","filename":"Príloha č. 7 k Súťažným podkladom_Profesijný životopis_§24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016854/download","filename":"Príloha č. 8 k Súťažným podkladom_Profesijný životopis_lezci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016855/download","filename":"Príloha č. 9 k Súťažným podkladom_Profesijný životopis_geodeti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016856/download","filename":"Priloha č. 10 k Súťažným podkladom_Tabulka ekvivalentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016857/download","filename":"Príloha č. 11 k Súťažným podkladom_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016858/download","filename":"Príloha č. 12 k Súťažným podkladom_Dokumentácia pre realizáciu stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071508/content/1016859/download","filename":"Príloha č. 13 k Súťažným podkladom_Zmluva o dielo s prílohami.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 20. Január 2020 20. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075262/content/1025647/download","filename":"Vysvetlenie_c_ 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137034/content/1151711/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.2 7. Február 2020 7. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078697/content/1031805/download","filename":"Vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. Apríl 2021 1. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137101/content/1151868/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×