CPV kód

45231400-9

Stavebné práce na stavbe elektrických vedení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 70 444 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 414 580 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 47 030 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 93 890 EUR
Mesto Nová Dubnica 2 122 621 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 2 851 111 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 9 122 311 558 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 5 827 540 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 47 030 EUR
STRABAG s.r.o. 1 5 827 540 EUR
DevelopNet, s.r.o. 1 93 890 EUR
VUJE, a.s. 2 32 769 798 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 2 122 621 EUR
TATRAN INVESTMENTS, s.r.o. 1 70 444 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 2 24 790 544 EUR
EGEM, s. r. o. 2 20 450 781 EUR
Alter Energo, a.s. 3 39 960 672 EUR
ELCON BRATISLAVA, a.s. 1 7 190 874 EUR
HESIA, spol. s r.o. 1 414 580 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK Univerzita Komenského v Bratislave 93 890 93890.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vybudovanie trafostanice TS1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 065 40065.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO.09 Prekládka 22 kV rozvodov. Mesto Nová Dubnica 61 000 61000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Krížna – výmena káblových NN rozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 833 70833.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO 07/65 - Prekládka 22 kV rozvodov VN linka 158.159. Mesto Nová Dubnica 40 000 40000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zmena dopravy v priemyselnom parku Prievidza MH Invest II, s.r.o. 5 827 540 5827540.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Nitra - 2x110kV káblové vedenie Západoslovenská distribučná, a.s. 2 851 111 2851111.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 190 874 7190874.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 19 599 944 19599944.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie havárie na elektrických VN-kábloch a trafostaniciach v UNB za účelom zabezpečenie elektrických kapacít UNB nevyhnutných na zabezpečenie poskytovania nepretržitej zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica Bratislava 414 580 414580.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 17 599 670 17599670.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 13 169 854 13169854.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Modernizácia verejného osvetlenia vo Zvolene Mesto Zvolen 169 000 169000.0 EUR 30. Jún 2015 17. Júl 2015 Áno 2015-06-30 00:00:00 UTC 2015-07-17 12:00:00 UTC
Elektrická prípojka k objektu Solivarská 2 Mesto Prešov 11 092 11091.55 EUR 6. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-06 00:00:00 UTC 2021-04-14 09:00:00 UTC
Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie Obec Ivanka pri Dunaji 1 449 609 1449609.0 EUR 11. Máj 2021 3. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-11 00:00:00 UTC 2021-06-03 08:00:00 UTC
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 10 354 000 10354000.0 EUR 1. Júl 2021 29. Júl 2021 Nie 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-07-29 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×