Obstarávanie

VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 300 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 200 000,00
Zaplatené:
400.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 5 300 000,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2021 305715
HASTRA s.r.o. 4 5 300 000,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2021 305714
HSG s.r.o. 4 5 300 000,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2021 305713
MiPe-Plast, s.r.o. 4 5 300 000,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2021 305712

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142961/content/1164492/download","filename":"ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142961/content/1164493/download","filename":"Sprievodný list INPEK HOLDING a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164394/download","filename":"1_identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164395/download","filename":"2_plna_moc_poverenej_osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164396/download","filename":"3_Cestne_vyhlasenie_vo_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164397/download","filename":"4_vyhlasenie_suhlas_s_podmienkami_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164398/download","filename":"5_Vyhlasenie_uchadzaca_nezavisle_stanovenie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164400/download","filename":"6_navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164401/download","filename":"6a_priloha_2_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164402/download","filename":"6b_priloha_3_ramcova_dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164403/download","filename":"7_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164404/download","filename":"8_splnomocnenie_skupina_nepredkladame.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164405/download","filename":"9_BZ_UNIZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164406/download","filename":"10_navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142941/content/1164407/download","filename":"Sprievodný list Metrostav a. s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnice 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142964/content/1164522/download","filename":"1. Zapisnica z vyhodnotenia na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142964/content/1164523/download","filename":"2. Zapisnica z vyhodnotenia na predmet zákazky - stanovenie poradia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142964/content/1164524/download","filename":"3. Zapisnica SPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142964/content/1164525/download","filename":"4. Zapisnica_vyhodnotenie_SPU_doplnenie dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142964/content/1164526/download","filename":"Zápisnica_otvaranie_SU_uchádzači.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427315.pdf 28. Júl 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102104/content/1083081/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427315.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava_3 11. August 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104087/content/1082776/download","filename":"SP_Stavby_2020 - oprava_3.pdf"}]
Súťažné podklady VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV NA OBJEKTOCH UNIZA 23. Júl 2020 23. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077871/download","filename":"Priloha_A_Vyhlasenie_uchadzaca.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077872/download","filename":"Priloha_B_Suhlas so spracovanim osob. udajov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077873/download","filename":"Priloha_C_Ramcova dohoda.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077874/download","filename":"Priloha_C1_Ciastkova zmluva.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077875/download","filename":"Priloha_D_Identifikacne udaje uchadzaca.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077876/download","filename":"Priloha_E_Splnomocnenie pre clena skupiny dodavatelov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077877/download","filename":"Priloha_F_Navrh na plnenie kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077878/download","filename":"Priloha_G_Vyhlasenie uchadzaca.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077879/download","filename":"Priloha_J_JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101315/content/1077880/download","filename":"SP_Stavby_2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164381/download","filename":"1_identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164382/download","filename":"2_CV_§114.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164383/download","filename":"3_CV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164384/download","filename":"4_vyhlasenie_uchadzaca_priloha_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164385/download","filename":"5_RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164386/download","filename":"6_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164387/download","filename":"7_BZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164388/download","filename":"8_navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142939/content/1164389/download","filename":"Sprievodný list PRIMA INVEST spol. s r. o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142930/content/1164323/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 5. August 2020 5. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103489/content/1081865/download","filename":"Vybavenie námietky_Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164429/download","filename":"CP ucty v bankach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164430/download","filename":"Identifikácia P.S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164431/download","filename":"priloha_a_vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164432/download","filename":"priloha_b_suhlas_so_spracovanim_osob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164433/download","filename":"priloha_c_ramcova_dohoda 21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164434/download","filename":"priloha_c1_ciastkova_zmluva _1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164436/download","filename":"priloha_f_navrh_na_plnenie_kriterii _21_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164437/download","filename":"priloha_g_vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164438/download","filename":"ref+tb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164439/download","filename":"referencia-MINV BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164440/download","filename":"referencia-ZU namestie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164441/download","filename":"Sprievodný list P.S. in a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142948/content/1164442/download","filename":"zoznam referencii.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 2 5. August 2020 5. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103423/content/1081626/download","filename":"SP_Stavby_2020 - oprava - 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164331/download","filename":"1 titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164332/download","filename":"2 identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164333/download","filename":"3 splnomocnenie SOAR sk a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164334/download","filename":"4 čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164336/download","filename":"5 vyhlásenie uchádzača (Príloha A).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164337/download","filename":"6 vyhlásenie uchádzača (Príloha G).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164338/download","filename":"7 návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164339/download","filename":"8 zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164340/download","filename":"9 súhlas so spracovaním osobných údajov - Bc. Gregor Hudec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164341/download","filename":"10 súhlas so spracovaním osobných údajov - Ing. Petra Kullová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164342/download","filename":"11. Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164343/download","filename":"12 návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142933/content/1164344/download","filename":"Sprievodný list SOAR sk a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164348/download","filename":"1. Priloha_D_Identifikacne udaje uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164349/download","filename":"2. Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164350/download","filename":"3. Čestné vyhlásenie - splnenie podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164351/download","filename":"4. Priloha_A_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164352/download","filename":"5. Priloha_G_Vyhlasenie uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164354/download","filename":"6. Priloha_C_Ramcova dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164355/download","filename":"7. Priloha_B_Suhlas so spracovanim osob. udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164357/download","filename":"8. Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164358/download","filename":"9. Priloha_F_Navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142934/content/1164359/download","filename":"Sprievodný list MIPE Invest s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava_4 11. August 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104196/content/1083034/download","filename":"SP_Stavby_2020 - oprava_4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ - Rámcová dohoda 7. Máj 2021 7. Máj 2021 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164363/download","filename":"1_Uvodna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164364/download","filename":"2_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164365/download","filename":"3_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164366/download","filename":"4_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164367/download","filename":"5_Vyhlasenie_priloha_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164368/download","filename":"6_Vyhlasenie_priloha_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164369/download","filename":"7_Navrh_ZOD_s_prilohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164370/download","filename":"8_Suhlas_so_spracovanim_priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164371/download","filename":"9_Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164372/download","filename":"10_Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142936/content/1164373/download","filename":"Sprievodný list HASTRA s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142945/content/1164411/download","filename":"Hsg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142945/content/1164413/download","filename":"Sprievodný list HSG s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Február 2021 8. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129410/content/1134500/download","filename":"Vysledok profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102261/content/1079520/download","filename":"SP_Stavby_2020 - oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164457/download","filename":"1 Identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164458/download","filename":"1.1 Splnomocnenie .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164459/download","filename":"2 ČV o splnení podmienok účasti .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164460/download","filename":"3 Príloha A vyhlásenie uchádzača .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164462/download","filename":"4 Príloha G Vyhlásenie ucházdača .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164463/download","filename":"5 Prííloha č. 1 k rámcovej dohode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164464/download","filename":"5 Príloha č. 2 k rámcovej dohode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164465/download","filename":"5 Príloha č. 3 k rámcovej dohode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164466/download","filename":"5 Rámcova dohoda .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164467/download","filename":"5.1. ČV k zoznamu subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164468/download","filename":"6 Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164469/download","filename":"7 BG26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164470/download","filename":"8 Návrh na plnenie kritérií .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142956/content/1164471/download","filename":"Sprievodný list 3 Energy s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142958/content/1164476/download","filename":"BZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142958/content/1164478/download","filename":"CP-objekty_UNIZA_(Adifex)_Anonymizovane-NA-ZVEREJNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142958/content/1164479/download","filename":"Sprievodný list Adifex a. s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Máj 2021 7. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142954/content/1164450/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142954/content/1164451/download","filename":"Ponuka DYNAMIK HOLDING a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142954/content/1164452/download","filename":"Sprievodný list DYNAMIK HOLDING a. s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2020 12. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104300/content/1083255/download","filename":"Zápisnica_otvaranie_SU_uchádzači.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×