Obstarávanie

OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 083,00
Konečná suma(Bez DPH):
850,00
Zaplatené:
27.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú OPaOS 110 kusov vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v rozsahu podľa prílohy č. 1 - I. časť, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. BK 4 (parný kotol) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 1,47 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 2. BK 4 (parný kotol) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 1,47 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 3. BK 4 (parný kotol) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 1,47 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 4. BK 12 (parný kotol) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 1,47 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Skupina VTZ - Aa3; Technické vlastnosti: 5. KTU (výmenník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 250 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 7/54 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 6. KTU (výmenník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 250 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 7/54 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 7. Uvoľňovač DN 600 (Uvoľňovač DN 600) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 580 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 8. Poistný ventil DN50, PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,65 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 9. Poistný ventil DN50, PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,65 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 10. Poistný ventil DN50, PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,65 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 11. Poistný ventil DN50, PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,65 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 12. Poistný ventil DN50, PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,65 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 13. Poistný ventil DN40, PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,05 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 14. Poistný ventil DN40, PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,05 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 15. Poistný ventil DN25, PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 164 stupňov C, Prac. tlak max. 0,8 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 16. TOS (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 30 stupňov C, Prac. tlak max. 1,1 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 17. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 18. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 19. Expanzomat (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 20. Expanzomat (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 21.  Expanzomat (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 22. Expanzomat (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 23. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 10/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 24. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 10/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 25. Reflex N (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 26. PV-1RVR (rúrkový výmenník) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5/2,5 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 0/35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 27. PV-1RVR (rúrkový výmenník) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 2,5/2,5 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 0/35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 28. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 29. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 28/110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 30. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 28/110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 31. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 4 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 32. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2 5000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 33. VSO (tlaková expanzná nádoba) -Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,98 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 34. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 35. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 36. OVL (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 630 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 37. VS (tlaková expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 38. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 39. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 40. MAX (rúrkový výmeník) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 165 stupňov C, Prac. tlak max. 2,78/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 14,5/33,5 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 41. MAX (rúrkový výmeník) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 165 stupňov C, Prac. tlak max. 2,78/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 14,5/33,5 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 42. MAX (rúrkový výmeník) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 165 stupňov C, Prac. tlak max. 2,78/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 14,5/33,5 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 43. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 44. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 45. VS (tlaková expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 46. Variomat VG (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 47. Variomat VG (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 48. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 49. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 50. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 51. ERE 600 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 52. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 38/160 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 53. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 38/160 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 54. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 55. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 56. ERE CE (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 57. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 58. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 59. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 60. Expanzomat B (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 61. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 62. PV2UH (protiprúdový výmeník tepla) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 37/95 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 63. SLOKOV (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 30 stupňov C, Prac. tlak max. 1,1 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 64. SLOKOV (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 30 stupňov C, Prac. tlak max. 1,1 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 65. VSE (tlaková expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,9 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 66. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 67. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 68. Expanzomat B (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 69. Expanzomat B (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 140 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 70. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 71. OVS (ohrievač vody) - Vnútorná prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,0 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 72. Expanzomat B (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 73. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 74. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 75. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 76. PGVE 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 77. PGVE 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 78. PGV 25 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 79. ORLÍK (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 30 stupňov C, Prac. tlak max. 1,1 Mpa, Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 80. VSE (tlaková expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 3 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 81. PGV 160 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 82. PGVE 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 83. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 84. Maxvarem LR (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 85. KDVE 25 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 86. KDVE 25 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 87. Reflex NG (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 140 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 88. Reflex NG (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 140 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 89. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 90. OW 40 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 91. OW 40 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 92. OW 40 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 93. Reflex N (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 94. Reflex N (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 95. Reflex N (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 96. VITOGAS 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 97. VITOGAS 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 98. Reflex NG (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 99. Reflex NG (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 100. VSB 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 101. VSB 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba1; Technické vlastnosti: 102. Varem (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 103. Varem (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 104. Zilmet (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 105. Aquasystem VAV-VAO (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 1,0 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 106. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 107. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 108. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 109. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 110. Expanzomat 1 (expanzomat s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Ab1

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VTZ tlakové - kotly, expanzomaty, zásobníky vody, ohrievače vody, vzdušníky, výmenníky atď., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 2 850,00 0% EUR 27. September 2018 234458

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×