Obstarávanie

Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 190 874,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 190 874,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231400-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena izolátorových závesov a vodičov na 400 kV vedení V425 Križovany Veľký Ďur v úseku p.b.č.1 - 6z podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 - 6z, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa odovzdaná v zmysle bodu 7.25 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 7 190 874,00 Neuvedené EUR 3. Október 2018 234935

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015300/content/804735/download","filename":"Informácia o otváraní Kritériá.pdf"}]
Zmluva Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040596/content/867330/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040445/content/866926/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040487/content/867095/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025127/content/858460/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040456/content/867010/download","filename":"Ponuka_EGEM.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007281/content/846655/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Ostatné § 52 ods. 1_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040465/content/867050/download","filename":"Ponuka_VUJE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041809/content/868624/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmlvy CRZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040462/content/867029/download","filename":"Ponuka_Elektrotrans.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040478/content/867088/download","filename":"Ponuka_združenie_SPIE Elektrovod.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Úprava článkov Zmluvy o dielo 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000217/content/695420/download","filename":"Úprava článkov ZoD v nadväznosti na zmenu legislatívy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000217/content/695421/download","filename":"Informácia k zmene prílohy č. 4 k ZoD - Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000217/content/695422/download","filename":"Priloha č.4_Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. November 2017 14. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704625/download","filename":"1_Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704627/download","filename":"Príloha č.1 až č.4 k súťažným podkladom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704628/download","filename":"Príloha č.5 k súťažným podkladom - Tabuľka ekvivalentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704629/download","filename":"Príloha č.6 k súťažným podkladom - JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704630/download","filename":"Príloha č.7 k súťažným podkladom - Zmluva o dielo s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704631/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 1-Technické správy, situácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704632/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 2-Doklady 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704633/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 3-Doklady 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704634/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 4-Doklady 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704635/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 5-Dokumentácia stavby 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704636/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 6-Dokumentácia stavby 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704637/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 7-Dokumentácia stavby 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901047/content/704638/download","filename":"Príloha č.8 k SP-DRS časť 8-Zásady organizácie výstavby 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040436/content/866887/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040442/content/866892/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006131/content/870145/download","filename":"Vysvetlenie č.1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×