Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
154 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
130 578,00
Zaplatené:
84.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre: - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 0, II. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Predmetom zákazky je aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva na miesto realizácie stavebných prác. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 3 22 312,00 Neuvedené EUR 8. Október 2018 235743
Doprastav Asfalt, a.s. 3 82 666,00 Neuvedené EUR 8. Október 2018 235742
Doprastav Asfalt, a.s. 2 25 600,00 Neuvedené EUR 8. Október 2018 235741

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová dohoda na časť III. predmetu zákazky 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042750/content/815185/download","filename":"RD Váhostav - SK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na časť III. predmetu zákazky 8. Október 2018 8. Október 2018 []
Súťažné podklady Manuál k vyplneniu tlačiva JED 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016040/content/825575/download","filename":"Manual_pre_vyplnenie_JED.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815150/download","filename":"Certifikaty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815151/download","filename":"ID_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815152/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815153/download","filename":"Príloha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815154/download","filename":"Priloha_A_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815155/download","filename":"Priloha_G_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815156/download","filename":"Referencne_listy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815157/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815158/download","filename":"Priloha_F_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042823/content/815159/download","filename":"Priloha_F_cast_2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042724/content/815188/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042724/content/815189/download","filename":"vyhodnotenie ostatných požiadaviek.pdf"}]
Súťažné podklady Formulár na vyplnenie návrhov na plnenie kritéria 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016043/content/825576/download","filename":"Príloha F-časť 1 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016043/content/825577/download","filename":"Príloha F-časť 2 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016043/content/825578/download","filename":"Príloha F-časť 3 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Turčianske Teplice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 7. August 2018 7. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018971/content/806003/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032131/content/825579/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032131/content/825580/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042830/content/815145/download","filename":"ponuka MBM-GROUP - profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042830/content/815146/download","filename":"JED_ASFALTY_S_R_Oaa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042830/content/815147/download","filename":"JED_MBMGROUP_A_Sbb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042830/content/815148/download","filename":"CoverLetter (5) (2).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na časť I. a II. predmetu zákazky 8. Október 2018 8. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815163/download","filename":"Doklad_o_zlozeni_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815164/download","filename":"Plna_moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815165/download","filename":"Priloha_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815166/download","filename":"Priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815167/download","filename":"Priloha_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815168/download","filename":"Priloha_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815169/download","filename":"ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815170/download","filename":"CoverLetter (16).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815171/download","filename":"Priloha_F_Cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815172/download","filename":"Priloha_F_Cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042792/content/815173/download","filename":"Priloha_F_Cast_3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042731/content/815187/download","filename":"sprava.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody - Príloha "C" SP 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016038/content/825574/download","filename":"Príloha_C_navrh_ RD.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na časť I. a II. predmetu zákazky 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042743/content/815186/download","filename":"RD Doprastav asfalt.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z neverejného otvárania ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042719/content/815190/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815174/download","filename":"A_Vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815175/download","filename":"B_Suhlas.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815176/download","filename":"Certifikat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815177/download","filename":"D_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815178/download","filename":"G_Vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815179/download","filename":"Plna_moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815180/download","filename":"Vyhlasenie_k_5_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815181/download","filename":"Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815182/download","filename":"Zoznam_dodanych_tovarov_a_Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815183/download","filename":"CoverLetter_kopia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042775/content/815184/download","filename":"F_Kriteria_cast_3 naskenovať aktuálny bez JC.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016036/content/825573/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042805/content/815160/download","filename":"Ponuka_Podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042805/content/815161/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042805/content/815162/download","filename":"ponuka Doprastav - návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×