CPV kód

44113310-1

Obalené cestné kamenivo

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Žilinský samosprávny kraj 123 4 539 680 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 5 778 092 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 3 211 635 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 18 239 911 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 9 1 312 141 EUR
EUROVIA SK, a.s. 13 3 645 434 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 38 3 007 785 EUR
CESTY NITRA, a.s. 8 361 056 EUR
STRABAG s.r.o. 4 477 685 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 21 2 093 909 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 24 1 255 856 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 30 914 199 EUR
Obaľovačka Martin, s.r.o. 4 221 431 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 057 476 2057476.0 EUR 2015 Tovary Nie 16
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 224 827 2224827.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 154 160 1154160.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup studenej asfaltovej zmesi Správa ciest Košického samosprávneho kraja 49 500 49500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 154 400 154400.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 2 178 250 2178250.0 EUR 2018 Tovary Nie 16
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 921 889 1921889.0 EUR 2019 Tovary Nie 12
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 38 279 38279.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 112 772 112772.0 EUR 2018 Tovary Nie 15
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 32 576 32576.0 EUR 2018 Tovary Nie 12
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 122 916 122916.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744 303744.0 EUR 2018 Tovary Nie 14
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744 303744.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 36 781 36781.0 EUR 2018 Tovary Nie 14
Nákup asfaltového betónu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 242 827 2242827.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 1 972 306 1972306.0 EUR 2021 Tovary Nie 16
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky Žilinský samosprávny kraj 44 362 44362.0 EUR 2021 Tovary Nie 15

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×