Obstarávanie

Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
649 605,00
Konečná suma(Bez DPH):
575 409,16
Zaplatené:
88.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
7

Opis obstarávania

Stavebné práce pozostávajú z frézovania, výškovej úpravy vpustí a kanalizačných vstupov, úpravy povrchu vozovky spojovacím postrekom so zhutnením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 104 500,00 20% EUR 4. November 2015 49914
EUROVIA SK, a.s. 3 54 400,00 20% EUR 4. November 2015 49915
RENOVIA, s.r.o. 4 58 400,00 20% EUR 4. November 2015 49916
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 5 89 000,00 20% EUR 4. November 2015 49917
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 5 102 450,00 20% EUR 4. November 2015 49918
EUROVIA SK, a.s. 5 47 941,00 20% EUR 4. November 2015 49919
STRABAG s.r.o. 5 233 800,00 20% EUR 4. November 2015 49920

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6211/content/2977/download","filename":"zmluva Šoltýska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.e) 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6298/content/2314/download","filename":"INV(11).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6208/content/2930/download","filename":"zmluva Šurice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke otváranie časti ostatné 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6256/content/2196/download","filename":"oznámenie o otváraní ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6304/content/2333/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia opravy ciest.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6214/content/3040/download","filename":"zmluva Hiadeľ.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. November 2015 6. November 2015 []
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.c) 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6292/content/2307/download","filename":"INV(9).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6196/content/2944/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu opravy ciest.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6301/content/2321/download","filename":"Zápisnica Posúdenie splnenia podmienok účasti opravy ciest.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 []
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.d) 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6295/content/2320/download","filename":"INV(10).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6199/content/3003/download","filename":"Správa o zákazke opravy ciest.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6193/content/2911/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk Kritériá-opravy ciest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.r.o. 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6250/content/3011/download","filename":"OSTATNE, Súvisl.opravy, zosiln. vybr.úsekov ciest II.aIII.tr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6250/content/3012/download","filename":"KRITERIA, Súvisl.opravy, zosiln. vybr.úsekov ciest II.aIII.t.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6253/content/2202/download","filename":"ostatné STRABAG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6253/content/2203/download","filename":"kritériá Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRASTAV ASFALT, a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6262/content/2232/download","filename":"DPS Asfalt ostatné (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6262/content/2233/download","filename":"DPS Asfalt kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6286/content/2308/download","filename":"Hiadeľ faktúra.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 26. August 2015 26. August 2015 []
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6217/content/3089/download","filename":"zmluva Predajná.pdf"}]
Iný dokument k zákazke otváranie časti kritériá 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6289/content/2294/download","filename":"otváranie Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6223/content/2961/download","filename":"opravy ciest súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6223/content/2962/download","filename":"výkaz výmer opravy ciest.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6265/content/2240/download","filename":"faktúra Litava-Cerovo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6220/content/3173/download","filename":"zmluva Brod-Kľak.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2249/download","filename":"Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2250/download","filename":"Referencie cesty 2010-2014 ESK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2252/download","filename":"obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2253/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2254/download","filename":"4.čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2255/download","filename":"Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2256/download","filename":"obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2257/download","filename":"návrh na plnenie krit - príloha 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2258/download","filename":"1.časť Cesta II_578 Kremnica-Skalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2259/download","filename":"2.časť Šurice spojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2260/download","filename":"3. časť Cesta III_2723 Šoltýska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2261/download","filename":"4. časť Cesta III_066042 Hiadeľ (okr. B. Bystrica (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2262/download","filename":"5.časť Cesta III_06657 Predajná-Lopej.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2263/download","filename":"6.časť Cesta III_5122 Brod - Kľak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2264/download","filename":"7.časť Cesta III_52631 Cerovo - Litava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6271/content/2315/download","filename":"faktúra Kremnica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6277/content/2282/download","filename":"Šurice faktúra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RENOVIA s.r.o. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6268/content/2304/download","filename":"Ostatné1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6268/content/2305/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6229/content/3038/download","filename":"zmluva Cerovo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6280/content/2284/download","filename":"Šoltýska faktúra.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6283/content/2296/download","filename":"Predajná-Lopej faktúra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6274/content/2248/download","filename":"Brod -Kľak.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×