Obstarávanie

Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
271 660,00
Konečná suma(Bez DPH):
271 660,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch havarijných úsekov na ceste č. III/3128, III/3189 a II/554 pre oblasť Stará Ľubovňa, Prešov a Humenné v členení na tri časti, t.j. tri samostatné úseky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 6 87 760,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54735
Doprastav Asfalt, a.s. 5 85 000,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54736
Doprastav Asfalt, a.s. 5 98 900,00 Neuvedené EUR 13. September 2016 54737

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva III/3128 Litmanová 14. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708408/content/472979/download","filename":"28_4500_12VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Litmanová 14. September 2016 14. September 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD 29-4400/12VS/2016 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720254/content/396166/download","filename":"D1 k 29_4400_12VS_2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955085/content/735844/download","filename":"Suma skutočného plnenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463031/download","filename":"SP Rek. HU 2016 2.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463032/download","filename":"JED formular HAZ 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463033/download","filename":"tkp_0_vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463034/download","filename":"tkp_cast 6_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463035/download","filename":"TCS úsek 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463036/download","filename":"TCS úsek 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463037/download","filename":"TCS úsek 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463038/download","filename":"Priloha 8 usek3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463039/download","filename":"Priloha 8 usek3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463040/download","filename":"Príloha 8 usek2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463041/download","filename":"Priloha 8 usek1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463042/download","filename":"Priloha 8 usek1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463044/download","filename":"Príloha 8 usek1.Priepust DN 800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463045/download","filename":"Priloha 8 usek1Opevnenie brehu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680515/content/463046/download","filename":"Priloha 8 usek 2.III-3189 PRIEPUST 006 ID 16841.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704415/content/798439/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Repejov 14. September 2016 14. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Doprastav a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708407/content/472978/download","filename":"doprastav.Kopia ponuky Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia s.r.o. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704432/content/798451/download","filename":"cmr.rek.hav.úsekov-2.et.kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704429/content/798450/download","filename":"isk.2.etapaKritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OPRAVA SP 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688348/content/501488/download","filename":"OPRAVA SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Lipany-Lúčka 14. September 2016 14. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Júl 2016 12. Júl 2016 []
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708405/content/472958/download","filename":"skanska.PSK Repejov -Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica k splnenia podmienok účasti a zápisnica k splneniu požiadaviek 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798442/download","filename":"Zápisnica podm.účasti a požiad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798443/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704419/content/798444/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Zmluva II/554 Repejov 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708412/content/472992/download","filename":"30_4200_12VS_2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704424/content/798447/download","filename":"Zápisnica z vyhod.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2016 17. August 2016 []
Zmluva III/3189 Lipany-Lúčka 14. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708410/content/472990/download","filename":"29_4400_12VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704425/content/798448/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704435/content/798454/download","filename":"strabag.Kriteria 2.et 2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704421/content/798445/download","filename":"Záp z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708406/content/472966/download","filename":"Dopr.asf. Rek.ciest PSK-2.etapa_časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK a.s. 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704427/content/798449/download","filename":"eurovia.2.etapa KRITERIA.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 4. Október 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711680/content/490149/download","filename":"zoznam subdod..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×