CPV kód

31730000-2

Elektrotechnické zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 721 EUR
Mesto Prešov 2 5 065 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 111 996 807 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 7 921 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 189 556 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 16 201 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 9 095 002 EUR
HOREZZA, a.s. 1 29 999 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 245 633 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 317 000 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 4 568 500 EUR
Social. Trans, n.o. 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoCont SK a.s. 2 1 915 002 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 3 16 594 EUR
Gratex International, a.s. 1 37 332 269 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 37 332 269 EUR
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 1 124 500 EUR
elfa, s.r.o. 3 7 180 000 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 37 332 269 EUR
LAO - průmyslové systémy, s.r.o. 1 121 133 EUR
ProCS, s.r.o. 1 317 000 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 189 556 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 970 EUR
AREKO, s.r.o. 1 6 309 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 29 999 EUR
EXIMM s. r. o. 1 4 568 500 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 631 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 2 166 EUR
IKARO s.r.o. 1 2 900 EUR
JKL, s. r. o. 1 90 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 0 EUR
ROTEX ELEKTRO s.r.o. 1 249 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 9 095 002 9095002.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Zariadenia pre modernizáciu rtg zobrazovacieho systému a Automatizované riadenie experimentálnej rtg zobrazovacej zostavy Elektrotechnický ústav SAV 245 633 245633.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
IPR EBO 10397 VÝMENA SYSTÉMU BENTLY NEVADA Slovenské elektrárne, a.s. 317 000 317000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vzduchotechnika - vetranie bazénovej haly HOREZZA, a.s. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre SKR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 263 14263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre elektro Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 646 6645.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia na meranie a vyhodnotenie parametrov meraného prostredia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 309 6308.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na techniku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 992 992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vaňový zdvihák a sedacia vaňa Social. Trans, n.o. 15 165 15164.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačný modul Smart Access WEB SERVER MODULE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 4 568 500 4568500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčný kalibrátor pre procesné inžinierstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 113 1113.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 332 269 37332269.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Roršírenie Serverového produkčného prostredia a rozšírenie kapacity a výkonu diskového subsystému Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 212 050 212050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obnova technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 715 750 1715750.0 EUR 12. Október 2020 11. November 2020 Nie 2020-10-12 00:00:00 UTC 2020-11-11 10:00:00 UTC
Technické zariadenia 1 - Servery a storage Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 163 766 834 163766834.0 EUR 7. August 2018 3. September 2018 Áno 2018-08-07 00:00:00 UTC 2018-09-03 13:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×