Dodávateľ

AutoCont SK a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTOCONT s.r.o.

IČO: 36396222

Adresa: Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2179

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Február 2020

Záznam platný do: 5. Február 2023

Posledná zmena: 18. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 3 187 009,00 EUR 18 18
2014 12 276 871,00 EUR 38 39
2015 31 321 405,00 EUR 48 54
2016 13 800 434,51 EUR 76 77
2017 41 736 198,72 EUR 94 96
2018 72 564 567,01 EUR 116 121
2019 0,00 Nezverejnená 1 1
2019 18 458 509,65 EUR 92 110
2020 12 720 178,34 EUR 87 93
2021 6 588 778,83 EUR 57 80
2022 489 400,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 495 879,00 EUR 23 23
2015 30 562 841,00 EUR 48 53
2016 15 230 809,51 EUR 88 91
2017 41 123 370,72 EUR 90 93
2018 71 913 926,01 EUR 100 105
2019 20 902 770,32 EUR 89 97
2020 11 953 566,67 EUR 102 112
2021 0,00 Nezverejnená 1 1
2021 12 101 931,83 EUR 79 103
2022 858 257,00 EUR 7 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 13 446 709,00 13446709.00 EUR
Slovenská správa ciest 8 494 395,00 494395.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 920 126,00 920126.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 358 260,00 358260.00 EUR
TOMARK, s.r.o. 1 196 000,00 196000.00 EUR
Mesto Prešov 8 95 645,00 95645.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 808 160,00 808160.00 EUR
Mesto Žilina 7 2 580 482,17 2580482.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 97 667,00 97667.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 209 345,83 209345.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 103 558,00 103558.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 12 134 124,70 12134124.70 EUR
Mesto Trnava 1 10 360,00 10360.00 EUR
DataCentrum 3 175 703,33 175703.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 869 115,00 869115.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 10 407 349,00 10407349.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 61 833,33 61833.33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 489 157,03 489157.03 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 11 900,00 11900.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 84 879,00 84879.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 7 992 177,00 7992177.00 EUR
Mesto Nitra 1 50 000,00 50000.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 5 43 452,16 43452.16 EUR
Trnavský samosprávny kraj 11 1 331 539,00 1331539.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 35 679,17 35679.17 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 199,99 12199.99 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 819,00 8819.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 624 581,00 624581.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 3 8 783,33 8783.33 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 313 140,00 313140.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 8 436 995,00 436995.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 72 430,00 72430.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 426 697,33 426697.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 2 554 040,00 2554040.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 93 975,00 93975.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 4 139 340,00 4139340.00 EUR
Mesto Rajec 7 123 985,00 123985.00 EUR
Košický samosprávny kraj 3 220 841,67 220841.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 51 248,00 51248.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 136 000,00 136000.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 35 500,00 35500.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 112 500,00 112500.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 129 390,83 129390.83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 1 953 602,00 1953602.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 1 019,00 1019.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 11 123 726,00 123726.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 7 999,17 7999.17 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 247 654,00 247654.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 1 002 002,00 1002002.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 47 288 078,01 47288078.01 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 78 940,00 78940.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 38 000,00 38000.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 2 069 310,67 2069310.67 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 23 13 015 167,33 13015167.33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 6 829,00 6829.00 EUR
Mesto Humenné 2 56 093,33 56093.33 EUR
Mesto Košice 3 331 359,67 331359.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 10 186 224,00 186224.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 30 370,98 30370.98 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 4 612 797,00 4612797.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 8 11 746 023,00 11746023.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 18 6 975 715,50 6975715.50 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 419,00 1419.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 184,90 184.90 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 24 000,00 24000.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 6 205,00 6205.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 10 87 506,00 87506.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 203 881,00 203881.00 EUR
Mesto Čadca 1 132 741,00 132741.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 10 360,00 10360.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 11 1 568 995,33 1568995.33 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 6 796,67 6796.67 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 12 1 101 651,00 1101651.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 86 918,00 86918.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 35 428,00 35428.00 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 2 80 074,00 80074.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 5 732,50 5732.50 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 18 2 792 083,00 2792083.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 1 358,33 1358.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 238 611,60 238611.60 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 262 805,17 262805.17 EUR
Záchranná služba 1 2 354,17 2354.17 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 25 000,00 25000.00 EUR
Mesto Trenčín 20 399 363,34 399363.34 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 38 980,83 38980.83 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 401 844,00 401844.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 10 012,50 10012.50 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 113 430,83 113430.83 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 48 022,50 48022.50 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 135 445,00 135445.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 2 450,00 2450.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 250,00 6250.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 75 750,00 75750.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 102 505,98 102505.98 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 3 183,33 3183.33 EUR
Štátna pokladnica 1 0,00 0.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 72 998,00 72998.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 28 260,00 28260.00 EUR
Horská záchranná služba 5 315 525,00 315525.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 11 1 198 111,01 1198111.01 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 20 960,00 20960.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 12 607,50 12607.50 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 120 833,33 120833.33 EUR
TT-IT, s.r.o. 5 49 772,69 49772.69 EUR
Združenie miest a obcí Slovenska 1 165 760,00 165760.00 EUR
Obec Oravské Veselé 1 32 789,00 32789.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 23 937,00 23937.00 EUR
Mesto Lučenec 3 7 939,17 7939.17 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 8 30 211 001,00 30211001.00 EUR
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 1 56 933,00 56933.00 EUR
Obec Pruské 1 17 166,67 17166.67 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 80 202,00 80202.00 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 2 64 848,00 64848.00 EUR
Teplo GGE s. r. o. 1 17 920,00 17920.00 EUR
Stredná odborná škola Andyho Warhola 1 32 750,00 32750.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 93 000,00 93000.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 18 416,67 18416.67 EUR
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 1 27 700,00 27700.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 1 699,00 1699.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 19 6 838 288,00 6838288.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 519 480,00 519480.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 1 705 238,00 1705238.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 4 113 456,25 113456.25 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 7 427 970,00 7427970.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 0,00 0.00 Neuvedná
Pôdohospodárska platobná agentúra 10 1 402 903,08 1402903.08 EUR
EL spol. s r.o. 1 12 229,00 12229.00 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 175 000,00 175000.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 190 519,33 190519.33 EUR
Spojená škola internátna 1 0,00 0.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 296 531,00 296531.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 1 935,00 1935.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 2 055,84 2055.84 EUR
1. Humenská a.s. 1 569,00 569.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 2 000,00 2000.00 EUR
Gymnázium bilingválne 1 18 079,17 18079.17 EUR
Okresný súd 2 2 759,17 2759.17 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 70 266,67 70266.67 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 238 993,00 238993.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 3 659 245,67 659245.67 EUR
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 2 83 953,00 83953.00 EUR
GLOBESY, s.r.o. 1 84 917,00 84917.00 EUR
Slovensko IT, a. s. 1 197 498,33 197498.33 EUR
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 1 138 000,00 138000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka technického vybavenia pre časovo rozlíšené merania Medzinárodné laserové centrum 70 833,00 70833.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol.s r.o. KVANT spol. s r.o. 84 770,00 84770.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt S - sebarealizácia, P - poznávanie, Š špecializácia. Stredná priemyselná škola Snina 12 285,00 12285.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt S - sebarealizácia, P - poznávanie, Š špecializácia. Stredná priemyselná škola Snina 57 439,00 57439.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia IT prostredia Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 38 182,00 38182.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komponenty gridovej infraštruktúry v prevedení Rack Ústav experimentálnej fyziky SAV 122 395,00 122395.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 121 240 000,00 121240000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mobilné terénne tlačiarne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 300,00 59300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovní miestnej územnej samosprávy Združenie miest a obcí Slovenska 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Informačno - komunikačné technológie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 59 063,00 59063.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v Spojenej škole v Sečovciach Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 126 850,00 126850.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Integrovaná technologická podpora odborných činností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 93 492,00 93492.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SOŠ Ostrovského 1, Košice Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 84 181,00 84181.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
"Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt "Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce". Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 56 671,00 56671.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre realizáciu projektu Inovácia obsahu a metód vzdelávania na SOŠ A. Warhola v ML Stredná odborná škola Andyho Warhola 36 986,00 36986.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Podpora inovácií v SSOŠ Poprad Súkromná stredná odborná škola 89 381,00 89381.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová 25 261,00 25261.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Servis tlačiarní a kopírovacích zariadení Metodicko-pedagogické centrum 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 063 900,00 8063900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 711,00 508711.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 823 420,00 3823420.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 576 408,00 576408.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 034,00 1034.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina. Mesto Žilina 1 800 000,00 1800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 057,00 916057.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Krabicový softvér pre UVP a VC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 847 958,00 847958.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 8 646,00 8646.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 12 249,00 12249.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 257 674,00 1257674.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 011,00 33011.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 123,00 13123.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500,00 1813500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 390,00 3390.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 051,00 20051.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft a súvisiacich špecializovaných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 3 316 200,00 3316200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 156,00 12156.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 257,00 259257.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 708,00 35708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 1 017 163,00 1017163.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a inštalácia sálového servera, súvisiacej technológie zálohovania a softvérového vybavenia vrátane poskytovania súvisiacich služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 3 414 000,00 3414000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodanie RAM pamätí a diskových polí do datacentier a poskytnutie súvisiacich služieb Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 519 480,00 519480.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Softvéry a informačno-komunikačné technológie s príslušenstvom pre projekty Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 194 766,00 194766.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 168 427,00 168427.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 000,00 749000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361 586,00 361586.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 834 101,00 834101.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 108 128,00 108128.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 000,00 280000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 205,00 324205.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 490,00 25490.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842,00 460842.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 166 466,00 166466.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780,00 262780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612 661,00 612661.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 966,00 29966.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 8 164,00 8164.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 988,00 216988.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 682 878,00 682878.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000,00 204000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 969,00 221969.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046,00 550046.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000,00 6500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731,00 42731.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 918,00 21918.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety - II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 340,00 5340.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 448 000,00 5448000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Mesto Trenčín 70 615,00 70615.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 128,00 36128.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 11 318,00 11318.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu TECHNICOM Technická univerzita v Košiciach 9 095 002,00 9095002.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 545 134,00 4545134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 77 291,00 77291.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 298,00 1680298.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787,00 112787.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) a jej regionálne pr Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935,00 282935.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Výpočtová technika Mesto Trenčín 18 320,00 18320.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 336,00 175336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 000,00 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 305 899,00 305899.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 878,00 76878.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 13 827,00 13827.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 128 043,00 128043.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 825 487,00 3825487.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 122 582,00 122582.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 610,00 38610.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 250,00 36250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73 374,00 73374.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 900,00 9900.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30 275 876,00 30275876.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 361 816,00 361816.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 61 860,00 61860.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 277 393,00 277393.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 6 246,00 6246.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 344 115,00 344115.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 208 413,00 208413.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 416 355,00 416355.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 706,00 1706.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 148,00 40148.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9 087,00 9087.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 248 373,00 4248373.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124 604,00 124604.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 008 787,00 1008787.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia Trnavský samosprávny kraj 177 764,00 177764.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu. Číslo zákazky v EVO: 24.03 Úrad vlády Slovenskej republiky 9 278,00 9278.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 924,00 28924.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 246 780,00 246780.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 925,00 25925.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 569 221,00 569221.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Servis tlačiarní a kopírok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 69 612,00 69612.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300,00 36300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 596,00 99596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68 835,00 68835.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servis tlačiarní a kopírok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 639,00 2639.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 221 853,00 221853.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 133 100,00 133100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399,00 51399.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 205 293,00 1205293.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 215,00 102215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43 610,00 43610.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servis tlačiarní a kopírok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 847,00 4847.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 257 610,00 257610.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup HW pre informačné systémy FS Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 416 495,00 416495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 53 529,00 53529.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servis tlačiarní a kopírok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 459,00 2459.0 EUR 2013 Služby Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647,00 465647.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384,00 68384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 865 238,00 5865238.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134 609,00 134609.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 157 648,00 157648.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 92 858,00 92858.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 845,00 29845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463,00 59463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 838 249,00 838249.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Poskytovanie softvérových licencií a služieb Microsoft Západoslovenská distribučná, a.s. 2 619 759,00 2619759.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991 600,00 991600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Poskytovanie softvérových licencií a služieb Microsoft Západoslovenská distribučná, a.s. 1 864 872,00 1864872.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 62 606,00 62606.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 37 510,00 37510.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 000 000,00 54000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677,00 99677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 1 934 964,00 1934964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Serverová zostava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 77 859,00 77859.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie do UPS HP R/T3000 a likvidácia starých batérií Štatistický úrad Slovenskej republiky 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom AeroMobil R&D, s.r.o. 203 023,20 203023.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software pre zálohovanie a replikáciu virtuálnych serverov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 208,00 5208.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - kancelársky počítač Štátny veterinárny a potravinový ústav 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12 202,00 12202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2 Trnavský samosprávny kraj 107 993,76 107993.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa IBM Storwize V7000 o kapacitu na ukladanie dát Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup servera a diskov Mesto Prešov 15 480,00 15480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup veľkokapacitnej laserovej tlačiarne Mesto Prešov 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozšírením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov Košický samosprávny kraj 25 893,60 25893.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 2 585,00 2585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SŠI Spojená škola internátna 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva Mesto Trenčín 25 236,00 25236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF212w alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit RAM Štátna pokladnica 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupové body bezdrôtovej siete pre centrálne riadenú sieť Cisco Aironet Access point AIR-CAP3502E-E-K9 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 558,00 16558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet Pro MFP M476dn CF386A alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad U31 80M5005RCK s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 030,00 8030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusové licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 34 440,00 34440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 540,05 540.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Mesto Trenčín 7 080,00 7080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverové HDD 24/7 1. Humenská a.s. 756,00 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sietové komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 8 991,63 8991.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusové softvérové licencie ESET Endpoint Protection Advanced alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 238,40 13238.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11 151,00 11151.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové laserové multifunkčné zariadenie Úrad pre verejné obstarávanie 42 240,00 42240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory IT SSC Slovenská správa ciest 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
TOSHIBA CANVIO CONNECT II, 2,5" 3TB USB 3.0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň+toner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 588,70 588.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér HP 65 W (4,5 mm) Smart alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,60 20.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
TP-LINK TL-WR841ND 300 Mbps Wireless N Router alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26,00 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podporné technológie rôzneho druhu pre osoby so špeciálnymi potrebami alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 181,00 7181.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 628,01 1628.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk typu SSD. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 633,00 1633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks licencia server a 8 ks licencie vzdialeného pripojenia Mesto Kežmarok 1 760,00 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II Mesto Trenčín 17 236,00 17236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie a rozšírenie na 2 roky Mesto Humenné 3 660,00 3660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov Generálna prokuratúra SR 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia antivírusového softvéru - predĺženie licencií Mesto Prešov 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušentsvom Mesto Lučenec 7 250,00 7250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové , audiovizuálne televízne zariadenia Horská záchranná služba 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server Úrad pre verejné obstarávanie 9 930,00 9930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna videokamera s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi, multifunčné fotokopírovacie zariadenia Geodetický a kartografický ústav Bratislava 41 736,53 41736.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2016 Mesto Trenčín 17 562,00 17562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – pracovné stanice-desktopy, diskové úložisko, zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 148 953,60 148953.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 39 600,00 39600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo a spotrebný materiál k PC Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 108 513,69 108513.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 123 471,60 123471.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 112 622,90 112622.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka databázových serverov a rozšírenie SAN infraštruktúry Štatistický úrad Slovenskej republiky 161 037,60 161037.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálny firewall pre počítačovú sieť Fakultná nemocnica Trenčín 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 1500 počítačov na 36 mesiacov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 344,00 10344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérová podpora pre centrálny firewall Fakultná nemocnica Trenčín 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače typu All-In-One Mesto Košice 55 200,00 55200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka diskového poľa, ktoré v prípade poruchy primárneho diskového poľa zabezpečí automaticky failover pomocou natívnej technológie Spectrum Virtualize HyperSwap Košický samosprávny kraj 230 760,00 230760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie produktov ESET - vernostná licencia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 136,00 2136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Lenovo K6 power alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie SW a HW podpory a obnova antivírových licencií Slovenská správa ciest 28 800,00 28800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2017 Mesto Trenčín 22 054,80 22054.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup E-mailového servera Mesto Prešov 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie dátovej kapacity Štatistický úrad Slovenskej republiky 161 880,00 161880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie vernostnej licencie ESET Endpoint Antivírus 5.x na obdobie 1 roka pre 250 užívateľov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW-SW ASSET MANAGEMENT - systém detekcie a evidencie hardware a software Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 857,75 8857.75 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové licencie Microsoft TT-IT, s.r.o. 23 250,00 23250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 121 920,01 121920.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora Cisco zariadení Slovenská agentúra životného prostredia 284,00 284.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diskové pole Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 81 584,00 81584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie na zálohovanie a obnovu serverov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 901,60 901.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitory Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 056,18 1056.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET Národný bezpečnostný úrad 12 009,60 12009.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre strih videa s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 661,00 17661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade diskového poľa HP 3PAR Slovenská správa ciest 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému 1/2017 Mesto Trenčín 22 950,00 22950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie bezpečnostného softvéru ESET Endpoint Security a ESET Mail Security Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17 568,00 17568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 148,00 4148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexné e-mailové riešenie Slovenská agentúra životného prostredia 33 026,40 33026.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova supportu (podpory) existujúcej licencie aplikácie Veeam TT-IT, s.r.o. 3 564,00 3564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova supportu (podpory) existujúcej licencie aplikácie VMware TT-IT, s.r.o. 9 692,00 9692.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie maintenance na HW a SW Trnavský samosprávny kraj 144 000,00 144000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 112 000,00 112000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (Red Hat) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
ThinkPad T570 Rozhlas a televízia Slovenska 80 700,00 80700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veeam Backup and Replication Standard for VMware HOREZZA, a.s. 1 206,00 1206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a príslušenstvo Geodetický a kartografický ústav Bratislava 48 802,80 48802.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne spravované multifunkčné zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 16 791,00 16791.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 285,40 32285.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technická podpora produktov Citrix DataCentrum 137 107,00 137107.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 767,00 39767.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup serverov, softwaru a príslušenstva Mesto Humenné 65 340,00 65340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPE Serviceguard solution pre výpočtové centrum Štatistický úrad Slovenskej republiky 158 985,60 158985.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 65 484,00 65484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 350 počítačov na 24 mesiacov Národné centrum zdravotníckych informácií 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 48 733,20 48733.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 95 500,00 95500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Slovenský pozemkový fond 90 168,00 90168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Datacenter, Licencia Windows Server Fakultná nemocnica Trenčín 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 137,00 117137.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Subscription Advantage Renewal Citrix XenDesktop Enterprise pre 390 licencií Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 852,00 18852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server - služby podpory Úrad pre verejné obstarávanie 8 450,00 8450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“ - Softvér k serverom a databázam Trenčiansky samosprávny kraj 46 091,64 46091.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na zariadenia HP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 702,39 8702.39 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové licencie Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 161 880,00 161880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TeamViewer 13 Corporate License s podporou pre mobilné zariadenia Národné centrum zdravotníckych informácií 3 966,00 3966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Mesto Žilina 246 000,00 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie licencií SQL Server Standard a Office Standard 2016 Slovenský pozemkový fond 39 099,00 39099.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 154 776,00 154776.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 317,28 24317.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 137 372,29 137372.29 EUR 2018 Tovary Áno 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 101 397,00 101397.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora operačného systému RedHat Linux na 3 roky Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 657,28 35657.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie licencií softvéru Licencie Microsoft Office 365 Enterprice plán E3 Slovenský pozemkový fond 228 427,20 228427.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predlženie SW a HW podporných služieb 2018 Slovenská správa ciest 98 000,00 98000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup softvéru TeamViewer verzia Corporate Úrad vládneho auditu 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvéru Mesto Prešov 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ProBook 840 G5 Rozhlas a televízia Slovenska 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače, monitory, projektory, smart televízor Katolícka univerzita v Ružomberku 2 954,21 2954.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby spojené s implementáciou a predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business na 1200 endpointov_ Košický samosprávny kraj 18 800,00 18800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servery a softvér k serverom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 186 840,00 186840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 19 447,20 19447.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ročná podpora pre zálohovací systém virtuálnych serverov Veeam Backup Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný osobný počítač Rozhlas a televízia Slovenska 56 000,00 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná bluetooth termo pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 840,00 25840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 801,20 8801.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlačiareň A4 ČB, duplex, sieť Okresný súd 872,00 872.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvér Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 172 435,18 172435.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
Disky a rozšírenie licencie pre diskové pole Slovenská agentúra životného prostredia 14 445,00 14445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 70 234,80 70234.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia Microsoft SQL licencií v rámci programu MPSA Slovenská správa ciest 141 000,00 141000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka blade serverov a diskov Štatistický úrad Slovenskej republiky 65 383,20 65383.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd 2 653,00 2653.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis multifunkčných zariadení Pôdohospodárska platobná agentúra 117 441,60 117441.6 EUR 2018 Služby Áno 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory 2 (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 464,00 16464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencií Dataprotector CT-33010 PB HP/1.8.2018-31.7.2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 975,00 29975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový server s príslušenstvom Mesto Trenčín 68 076,00 68076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licenčnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 17 650,00 17650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova osobných počítačov 2018 Slovenská správa ciest 168 000,00 168000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control GOV Mesto Trenčín 7 144,46 7144.46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Upgrade MS Exchange (poštového servera) Mesto Nitra 66 964,32 66964.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 510,00 72510.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
notebook pre spracovanie zvuku Rozhlas a televízia Slovenska 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39 954,00 39954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie softvérových licencií a služieb Microsoft Západoslovenská distribučná, a.s. 34 058,00 34058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Digitálne multifunkčné kopírovacie zariadenie na čiernobielu sieťovú tlač do formátu A3 a kopírovanie do formátu A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 100,00 11100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne multifunkčné kopírovacie zariadenie na čiernobielu sieťovú tlač do formátu A4 s možnosťou tlače do formátu A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 136,00 21136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory a konsolidácia užívateľských licencií Slovenská správa ciest 77 000,00 77000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839,00 82839.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 900,00 29900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 600,00 17600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 332 847,00 332847.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 63 104,00 63104.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 42 917,19 42917.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebooky + tablety Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 335,00 4335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480,00 49480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 164,96 16164.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch farebných fotokopírovacích strojov Triumph Adler Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480,00 49480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2018 Mesto Trenčín 20 047,10 20047.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia komunikačnej infraštruktúry Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 223,17 94223.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch čierno-bielych fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94,25 94.25 EUR 2018 Služby Nie 1
diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch fotokopírovacieho stroja TOSHIBA e-studio 167 čb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 200 000,00 2200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava fotokopírovacích strojov Triumph Adler Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 137,00 5137.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SmartNet podpora Cisco zariadení Slovenská agentúra životného prostredia 6 896,00 6896.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET o 1 rok Mesto Lučenec 2 184,00 2184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 230 počítačov na 12 mesiacov - predĺženie licencie Mesto Trenčín 3 091,20 3091.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Serverová platforma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 166 740,00 166740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA e-studio 307 čb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 489,16 489.16 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup softvéru 2 Mesto Prešov 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 904,00 904.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup monitorov Slovenský pozemkový fond 27 023,04 27023.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 207 083,00 8207083.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktívne sieťové prvky s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 249 600,00 249600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 729,00 4729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na zariadenia HP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 179,40 9179.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky pre školiacu miestnosť Žilinský samosprávny kraj 28 330,48 28330.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Antivírusová ochrana pracovných staníc a emailových serverov Pôdohospodárska platobná agentúra 25 578,00 25578.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskové polia Centrum vedecko-technických informácií SR 252 480,00 252480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2019 OLP NL WIN+MAC Government Trnavský samosprávny kraj 97 641,54 97641.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Trenčín 62 814,30 62814.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 087 305,00 2087305.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 427,00 184427.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 88 206,00 88206.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 216 249,00 216249.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka licencií MS EXCHANGE v rámci Multilicenčného programu Microsoft Product and Services Agreement Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 134 169,00 134169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka licencií MS OFFICE v rámci Multilicenčného programu Microsoft Product and Services Agreement Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 855,00 143855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 350,00 220350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 000,00 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie produktov ESET - vernostná licencia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 124,00 2124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 80 888,83 80888.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie - Stacionárne pracoviská Obec Pruské 20 671,20 20671.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 8 650,94 8650.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 667,00 16667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783,00 197783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 38 498,00 38498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 41 191,00 41191.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 45 507,00 45507.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN Trnavský samosprávny kraj 37 231,44 37231.44 EUR 2019 Služby Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2019 Mesto Trenčín 44 878,92 44878.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 38 195,00 38195.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 187 298,00 187298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúca pamäť RAM Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 144,00 60144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové licencie a podpora pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a pre softvérovo definované diskové pole VMware vSAN vo verzii Advanced alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim prostredím. Univerzita Komenského v Bratislave 51 000,00 51000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služby ochrany sietí a dodávka zariadení Fortigate Slovenský pozemkový fond 142 412,40 142412.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 200,00 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Rajec 107 295,00 107295.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Obstaranie IKT pre projekt : Fond malých projektov Žilinský samosprávny kraj 27 587,71 27587.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975,00 3110975.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 500,00 24500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 148 990,00 148990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188,00 131188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 158 469,00 158469.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 550,00 47550.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a
 multifunkčných zariadení a súvisiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 111 865,00 111865.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla Teplo GGE s. r. o. 133 965,00 133965.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 94 834,00 94834.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254,00 122254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 1 918 659,00 1918659.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 358 000,00 7358000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 652 120,00 652120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 687 722,00 687722.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Hardvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o. TOMARK, s.r.o. 196 000,00 196000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup licencií Úrad pre verejné obstarávanie 76 666,00 76666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 1 855 164,00 1855164.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 003,00 520003.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 389 516,00 2389516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 696,00 28696.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Nákup notebookov pre školiace miestnosti Slovenská správa ciest 33 000,00 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 253 200,00 253200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2019 Mesto Trenčín 20 901,06 20901.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérový balík pre prístup na internet - aktualizácia licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 512,00 512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 500,00 39500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka WIFI siete Slovenský pozemkový fond 250 494,00 250494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET. Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 423,00 4423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veeam Availability Suite Enterprise for VMware - Education Only – nové licencie pre vzdelávaciu inštitúciu alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim prostredím Univerzita Komenského v Bratislave 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia a ročná podpora licencie Veeam Backup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 786,28 9786.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka licencií Software assuranve v rámci Multilicenčného programu Microsoft Product and Services Agreement Exportno-importná banka Slovenskej republiky 136 159,92 136159.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 122 409,99 122409.99 EUR 2019 Tovary Áno 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a šifrovanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced Gov pre 275 počítačov na 36 mesiacov Mesto Trenčín 10 634,09 10634.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 883,04 16883.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dvoch kusov datacentrových switchov Hlavné mesto SR Bratislava 137 896,50 137896.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky pre organizáciu 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 025,00 140025.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysoko dostupné HW a SW riešenie prostredia pre prevádzku kritických aplikácií Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 500,00 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 485,00 485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET o 1 rok Mesto Lučenec 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2019 Mesto Trenčín 14 224,88 14224.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie a migrácia databáz MS SQL pre služby SKPOS Geodetický a kartografický ústav Bratislava 55 920,00 55920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
100GE Smerovač Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 264 000,00 264000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a Virtual SAN Advanced Univerzita Komenského v Bratislave 26 800,00 26800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov Generálna prokuratúra SR 135 025,54 135025.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Firewall + support a služby na 1 rok Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 9 747,20 9747.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre existujúce licencie Veeam Availability Suite Enterprise for VMware - Education Only Univerzita Komenského v Bratislave 9 400,00 9400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 798,80 172798.8 EUR 2019 Služby Nie 1
dodanie bezpečnostných kamier s príslušenstvom I /2019 Mesto Trenčín 12 391,40 12391.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143 798,60 143798.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 33 312,00 33312.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručná podpora HW infraštruktúry Pôdohospodárska platobná agentúra 168 564,00 168564.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 798,80 172798.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Skenery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 23 812,79 23812.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na zariadenia HP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 319,00 8319.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 359,00 180359.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prípravné práce na infraštruktúre a následná implementácia vybraných služieb SW balíka M365 E3 Slovenský pozemkový fond 204 780,48 204780.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie - VMware a Veeam Bacup - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 897,33 5897.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Úrad vlády Slovenskej republiky 74 250,80 74250.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka licencií a implementácia systému zabezpečenia a monitorovania koncových pracovných staníc prostredníctvom DLP riešenia Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 165 600,00 165600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 138 854,18 138854.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň mobilná pre odvoz dreva s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 900,00 130900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložný firewall Záchranná služba 3 287,33 3287.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ORAVSKÉ VESELÉ Obec Oravské Veselé 132 910,00 132910.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 38 539,00 38539.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 656,00 139656.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 109 021,00 109021.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 138,00 15138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 342,00 86342.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre informačné technológie Trnavský samosprávny kraj 252 910,08 252910.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 44 513,00 44513.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - HW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 603 945,00 603945.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 783,00 8783.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodanie výpočtovej techniky pre organizáciu 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 025,00 140025.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obnova centrálnej IT infraštruktúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 96 609,00 96609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova supportu (podpory) existujúcej licencie aplikácie VMware TT-IT, s.r.o. 8 682,00 8682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie služby servisnej podpory pre zariadenie FortiNet FortiGate 1000D Slovenský pozemkový fond 32 289,60 32289.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3 Mesto Žilina 256 680,00 256680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Čadca 525 193,00 525193.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
aktualizácia softvéru a predĺženie licencií I/2020 Mesto Trenčín 11 516,88 11516.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisné kity - náhradné diely a spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 275,00 33275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Microsoft a predĺženie SA (SCCM) TT-IT, s.r.o. 10 460,00 10460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie SSD kapacity na diskových poliach 3PAR 8200 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 719,00 158719.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VYBAVENIE UČEBNE IKT Mesto Rajec 18 280,00 18280.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a inštalácia redundantného diskového poľa Trnavský samosprávny kraj 342 890,00 342890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zálohovací systém IT Trnavský samosprávny kraj 39 250,75 39250.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 64 537,00 64537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenská termo páska. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 600,00 30600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 1 918 659,00 1918659.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 268 186,00 268186.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 145,00 16145.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodanie bežnej výpočtovej techniky pre organizáciu 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 024,00 140024.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup multifunkčných CB zariadení - tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 255,00 42255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
100GE Smerovač Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 264 000,00 264000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 209 776,00 209776.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 670,00 91670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, pevné disky Národná transfúzna služba SR 14 306,00 14306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reprodukcia výpočtovej techniky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86 816,00 86816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre elektronizáciu zasadnutí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 155 684,66 155684.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 076,00 4076.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém vrátane príslušenstva Úrad vlády Slovenskej republiky 15 508,72 15508.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IT a projekčnej techniky Trnavský samosprávny kraj 23 610,00 23610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 249 108,00 249108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 39 881,00 39881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava pre učebne VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 200,00 15200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 11 134,00 11134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, antivírusový program Prešovský samosprávny kraj 78 496,77 78496.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia informačno-komunikačnej techniky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 163 868,53 163868.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diskové polia Krajský súd v Banskej Bystrici 313 140,00 313140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hardvér a softvér infraštruktúra pre dátové centrum NÚSCH, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 524 400,00 524400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 319 767,00 319767.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 135 703,00 135703.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup notebookov a spolu s príslušenstvom pre potreby zamestnancov prostredníctvom operatívneho leasingu Slovensko IT, a. s. 254 203,25 254203.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 474,00 13474.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre existujúce licencie Veeam Backup and Replication Enterprise for VMware - Education Only Univerzita Komenského v Bratislave 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a dokovacia stanica s príslušenstvom Pôdohospodárska platobná agentúra 165 311,96 165311.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) Gymnázium bilingválne 25 650,00 25650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020 Mesto Trenčín 30 078,94 30078.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne Slovenská agentúra životného prostredia 13 103,68 13103.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upgrade serverovej infraštruktúry Trnavský samosprávny kraj 243 673,00 243673.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smerovač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhrada a doplnenie diskových polí a ich kapacít Pôdohospodárska platobná agentúra 161 230,50 161230.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvýšenie kapacity a výkonu zálohovacích úložísk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 120,00 93120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222 332,00 222332.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie predplatného a podpory existujúcich licencii TeamViewer pre vzdelávaciu inštitúciu Univerzita Komenského v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre úrad a škôlky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 520,00 7520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 163 953,38 163953.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory GFI Unlimited GOV Mesto Prešov 7 400,00 7400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 456,00 15456.0 EUR 2020 Služby Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 4 350,00 4350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 112 037,00 112037.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Nákup softvéru 1 opakovane Mesto Prešov 23 000,00 23000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové akademické licencie pre Windows Server Datacenter kompatibilné s existujúcim prostredím Univerzita Komenského v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Nové licencie a podpora pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a pre softvérovo definované diskové pole VMware vSAN vo verzii Advanced alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim prostredím“ Univerzita Komenského v Bratislave 45 833,00 45833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora licencií Veeam Availability Suite Enterprise Národný bezpečnostný úrad 8 557,92 8557.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika - doplnenie Slovenská inšpekcia životného prostredia 14 197,14 14197.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení a serverov v zdravotníckom zariadení SR Národný onkologický ústav 12 975,00 12975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie supportu na existujúce zariadenia (diskové pole a sieťové prvky) Pôdohospodárska platobná agentúra 30 027,50 30027.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977 415,00 977415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 71 173,00 71173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 924 875,00 1924875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka Risc serverov kompatibilných s verziou OS AIX 7.0 Standard a vyššou pre potreby SZRB, a.s Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 99 990,00 99990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 173 730,00 173730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie softvérových licencií a služieb Microsoft Západoslovenská distribučná, a.s. 14 687,00 14687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 442 625,00 442625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DIDAKTICKÉ POMÔCKY PRE ODBORNÉ ÚČEBNE Mesto Žilina 397 123,00 397123.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Modernou praktickou prípravou k zamestnannosti Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 438 910,00 438910.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 658,00 15658.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu Horská záchranná služba 672,00 672.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 688 587,00 688587.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 650 000,00 650000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 690,00 27690.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 513,00 28513.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 53 121,00 53121.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Rozšírenie kapacity diskových polí 3PAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 898,00 75898.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií antivírusovej ochrany pre pracovné stanice Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 551,00 551.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 614 268,00 614268.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 212 790,00 212790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 49 218,00 49218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 127,00 28127.0 EUR 2019 Služby Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 245,00 111245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990 415,00 990415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 750,00 42750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 231,00 161231.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 772 632,00 772632.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 2 096 003,00 2096003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu MPSA Slovenská pošta, a.s. 1 705 238,00 1705238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 650 000,00 650000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 174,00 22174.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Výpočtová technika 2/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 311,00 1311.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
100GE Smerovač Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 264 000,00 264000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 28 991,00 28991.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia informačno-komunikačných technológií Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 311 152,00 311152.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 138 454,00 138454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna jazyková učebňa Mesto Trnava 12 570,00 12570.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Microsoft licencie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 404,00 76404.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 536 400,00 536400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 823 211,00 823211.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Servery pre DMZ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 011,00 67011.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25 253,00 25253.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 742,00 28742.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 515,00 4515.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 458 700,00 458700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 887,00 1887.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup podporných informačných technológií na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 89 045,20 89045.2 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obnova licencii SOPHOS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 32 418,00 32418.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Obstaranie licencií balíka Microsoft M365 GOV plán E3 Slovenský pozemkový fond 154 224,00 154224.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 130,00 7130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 652,00 7652.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 932,00 1932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 250,00 4250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách Centrum vedecko-technických informácií SR 1 690 000,00 1690000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 160 902,00 160902.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 248,00 13248.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, laserové tlačiarne Prešovský samosprávny kraj 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prípravné práce na infraštruktúre a následná implementácia vybraných služieb SW balíka M365 E3 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 148 975,00 148975.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka hybridného úložiska s podporou na 60 mesiacov pre potreby SZRB, a.s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 200 840,00 200840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice Mesto Košice 258 993,00 258993.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 698 660,00 698660.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Poskytovanie softvérových licencií a služieb Microsoft Západoslovenská distribučná, a.s. 21,00 21.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 2 617,00 2617.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275,00 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 25 000,00 25000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou, monitor + set klávesnica a myš Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 166 139,10 166139.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 206,00 8206.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 30 844,00 30844.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 745,00 14745.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 501,00 18501.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
IKT a SW pre odborné učebne Mesto Žilina 309 218,00 309218.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 084,00 34084.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 66 877,00 66877.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci Mesto Kráľovský Chlmec 143 764,00 143764.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 69 800,00 69800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 432 488,00 3432488.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 344,00 2344.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup koncových používateľských zariadení na roky 2021 - 2024 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 535,00 216535.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 313,00 9313.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 247,00 52247.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 582,00 125582.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 004,00 1004.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 834,00 12834.0 EUR 2019 Služby Nie 2
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 060 389,00 1060389.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií Žilinský samosprávny kraj 215 033,00 215033.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 516 518,00 1516518.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica Trenčín 58 611,00 58611.0 EUR 2021 Tovary Áno 7
Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu GLOBESY, s.r.o. 300 994,00 300994.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 67 086,00 67086.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IT zariadení a spotrebného tovaru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 079 864,00 1079864.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IKT pre potreby univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 73 660,00 73660.0 EUR 2021 Tovary Áno 6
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 31 439,00 31439.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 37 238,00 37238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 684 820,00 684820.0 EUR 2022 Tovary Áno 2www.autocont.skgajerova@nitschneider.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 556 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Karel Komárek
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karel Komárek
Adresa:
Na Dlaskově 129 Velké Popovice, Brnice 25169
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Komárková
Adresa:
Na Dlaskově 129 Velké Popovice, Brnice 25169
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaudie Sarah Komárková
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Komárek
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2019
Záznam do:
13. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Komárek
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2018
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karel Komárek
Adresa:
Na Dlaskově 129 Velké Popovice, Brnice 25169
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2018
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Komárková
Adresa:
Na Dlaskově 129 Velké Popovice, Brnice 25169
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2018
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karel Komárek
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2018
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaudie Sarah Komárková
Adresa:
Vinohradská 230 Praha 10 10000
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Január 2018
Záznam do:
7. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Palata
Adresa:
Vlčická 699 Trutnov - Horní Staré Město 54102
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Biolek
Adresa:
Chudčická 8 Brno - Bystrc 635 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaromír Vejpustek
Adresa:
Jižní 675 Vřesina 74285
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Suntych
Adresa:
Na Předevsi 9 Praha 10 - Kolovraty 103 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Grigar
Adresa:
Gen. Sochora 12a Ostrava - Poruba 708 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Aleš Kilnar
Adresa:
Schovaná 2242/7, Poruba Ostrava 70800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Biolek
Adresa:
Praporce 1130, Mařatice Uherské Hradiště 68605
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Martin Grigar
Adresa:
Teyschlova 1088/17 Brno 63500
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaromír Vejpustek
Adresa:
Jižní 675 Vřesina 74285
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Palata
Adresa:
Vlčická 699 Trutnov - Horní Staré Město 54102
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
NK Law Group, advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Jadranská 34 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Meno:
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Lazaretská 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 3/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2020 do: 10.02.2021

StiahniZáznam platný od: 13.05.2019 do: 15.01.2020

StiahniZáznam platný od: 7.01.2019 do: 13.05.2019

StiahniZáznam platný od: 14.08.2018 do: 7.01.2019

StiahniZáznam platný od: 23.01.2018 do: 14.08.2018

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 23.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
"Funkčné rozšírenie personálneho a mzdového systému Magma HCM o nové funkcionality“ 49 800,00 EUR Služby Dátum neuvedený Prešovský samosprávny kraj AutoCont SK a.s.
Dávkové zaúčtovanie miezd 24 800,00 EUR Služby Dátum neuvedený Prešovský samosprávny kraj AutoCont SK a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×