Obstarávanie

Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 754 965,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 754 963,33
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Bitúmenová zmes bude použitá na opravy ciest II.a III.triedy, ktoré sú vo vlastníctve BBSK a v správe a údržbe BBRSC, a.s. v rámci jednotlivých závodov a ich stredísk. Tovar bude odoberaný priebežne počas trvania zmluvy, podľa potreby verejného obstarávateľa/kupujúceho, vo výrobni uchádzača/predávajúceho na základe e-mailovej, faxovej objednávky s uvedením množstva podľa momentálnej potreby závodov a ich stredísk. Predpokladaný denný odber je 12 ton /2 vozidlá po 6 ton/. Minimálny odber na 1 vozidlo je 6 ton. Predpokladaná lehota odberu je na 2.deň od nahlásenia. Vyskladnenie požadovaného množstva obaľovanej zmesi je do 8,00 hod.rannej.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 302 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76916
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 181 054,00 20% EUR 10. Jún 2015 76917
STRABAG s.r.o. 1 254 160,00 20% EUR 10. Jún 2015 76918
STRABAG s.r.o. 1 174 043,00 20% EUR 10. Jún 2015 76919
Inžinierske stavby, a. s. 1 174 250,00 20% EUR 10. Jún 2015 76920
STRABAG s.r.o. 1 321 049,00 20% EUR 10. Jún 2015 76921
UNIASFALT s.r.o. 3 82 680,00 20% EUR 18. Jún 2015 76922
Doprastav Asfalt, a.s. 3 141 000,00 20% EUR 10. Jún 2015 76923
Doprastav Asfalt, a.s. 3 78 000,00 20% EUR 10. Jún 2015 76924
STRABAG s.r.o. 5 176 520,00 20% EUR 10. Jún 2015 76925
STRABAG s.r.o. 3 110 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76926
STRABAG s.r.o. 5 110 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76927

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2015 11. Marec 2015 []
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5755/content/2660/download","filename":"ponuka Inžinierske stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIASFALT, s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5873/content/2657/download","filename":"ponuka UNIASFALT.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 20. Február 2015 20. Február 2015 []
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5815/content/2641/download","filename":"zmluva 1.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5833/content/2683/download","filename":"zmluva 8.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5827/content/2642/download","filename":"zmluva 6.časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015 []
Zápisnica Zápisnica 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5718/content/2696/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia bitúmen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5764/content/2616/download","filename":"ponuka Cesty Nitra.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5726/content/2602/download","filename":"Bitúmen-Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5870/content/2765/download","filename":"PONUKA STRABAG.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5891/content/2694/download","filename":"bitúmen zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5885/content/2733/download","filename":"Zápisnica Posúdenie splnenia podmienok účasti Ostatné bitumen.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 29. Jún 2015 29. Jún 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov DOPRASTAV ASFALT, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5888/content/2771/download","filename":"ponuka DOPRASTAV ASFALT.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5791/content/2629/download","filename":"bitumen.zmes súťažné podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zverejnenie začatia priameho rokovacieho konania na časť č.7 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5743/content/2617/download","filename":"PRK - bitúmenová zmes.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5732/content/2628/download","filename":"zmluva 2.časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5749/content/2634/download","filename":"ponuka STRABAG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Zápisnica Zápisnica 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5857/content/2648/download","filename":"Zápisnica PRK bitúmenová zmes.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015 []
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5818/content/2680/download","filename":"zmluva 3.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5851/content/2788/download","filename":"zmluva 13.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5824/content/2743/download","filename":"zmluva 5.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5845/content/2681/download","filename":"zmluva 12.časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5854/content/2828/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.r.o. 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5746/content/2610/download","filename":"ponuka Cestné stavby LM.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5848/content/2744/download","filename":"DPS Asfalt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5848/content/2745/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5821/content/2708/download","filename":"znluva 4.časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5735/content/2649/download","filename":"IS KOŠICE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Zmluva Zmluva 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5867/content/2718/download","filename":"zmluva pre Čebovce.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5882/content/2700/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia bitúmen.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5836/content/2713/download","filename":"zmluva 9.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5839/content/2750/download","filename":"zmluva 10.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5842/content/2643/download","filename":"zmluva 11.časť.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. August 2015 3. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5861/content/2693/download","filename":"IS Košice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov UNIASFALT, s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/5758/content/2697/download","filename":"UNIASFALT PONUKA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×