Obstarávanie

Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 884 012,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 609 899,00
Zaplatené:
97.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obcí Oslany a Čereňany s následným čistením na čistiarni odpadových vôd v obci Oslany a Čereňany. Zákazka je tvorená štyrmi celkami: ČOV Čereňany, Kanalizácia Čereňany I. etapa, Kanalizácia Čereňany II. etapa a ČOV Oslany a splašková kanalizácia. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 9 12 609 899,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2017 84805

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838635/content/658081/download","filename":"Oslany, Čereňany_zápisnica OSTATNE_otváranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838635/content/658082/download","filename":"Oslany Čereňany_Zapisnica_Kritéria_otváranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838651/content/658277/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Combin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838648/content/658184/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Arko Technology.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838632/content/658072/download","filename":"Oslany Čerňany_zápisnica z PU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. December 2015 6. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190888/download","filename":"1. ZV1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190889/download","filename":"2. ZV4-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190890/download","filename":"3. ZV4-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190891/download","filename":"4. ZV4-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190892/download","filename":"5. ZV4-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190893/download","filename":"6. ZV4-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190894/download","filename":"7. ZV4-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190895/download","filename":"8. ZV4-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190896/download","filename":"9. ZV4-7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190897/download","filename":"10. ZV4 - 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190898/download","filename":"11.ZV4 - 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190899/download","filename":"12. ZV4-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190900/download","filename":"13. ZV4-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190901/download","filename":"14. ZV4-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190902/download","filename":"15. ZV4-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190903/download","filename":"16. ZV4-14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190904/download","filename":"17. ZV4-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190905/download","filename":"18. ZV4-16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190906/download","filename":"19. ZV4-17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190907/download","filename":"20. ZV4-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190908/download","filename":"21. ZV4-19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526192/content/190909/download","filename":"22. ZV 5,6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679198/content/456922/download","filename":"Oslany Čereňany_formulár zábezpeky_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679198/content/456923/download","filename":"Oslany Čereňany_formuláre_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679198/content/456924/download","filename":"Oslany Čereňany_pokyny pre uchádzačov_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679198/content/456925/download","filename":"Oslany Čereňany_ponukový list_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679198/content/456926/download","filename":"Oslany Čereňany_ZoD_oprava.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709127/content/477274/download","filename":"Oslany, Čereňany_ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694401/content/536720/download","filename":"Oslany,Čereňany_vysvetlenie SP 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694401/content/536722/download","filename":"Oslany, Čereňany_formulár 3.3.3._oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694401/content/536724/download","filename":"2 1 ZOD - Agl. Oslany, Čereňany - ver. 27.11.2015_oprava 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700882/content/425496/download","filename":"Oslany,Čereňany_vysvetlenie SP 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700882/content/425497/download","filename":"Záznam z obhliadky - Oslany_.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453522/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453523/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453524/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453525/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453526/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453527/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453528/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453529/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453530/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453531/download","filename":"Cerpacia stanica c.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453532/download","filename":"CS1-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453533/download","filename":"CS2-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453534/download","filename":"CS3-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453535/download","filename":"CS4-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453536/download","filename":"CS5-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453537/download","filename":"CS6-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453538/download","filename":"CS7-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453539/download","filename":"CS8-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453540/download","filename":"Čerpacia stanica ČS 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453541/download","filename":"Pozdĺžny profil Vetva A - SO 30.0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453542/download","filename":"Situácia Vetva A - SO 30.0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453543/download","filename":"vykres_sken_Čereňany situácia I.etapa.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453544/download","filename":"0.Čereňany-prehľad SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453545/download","filename":"1.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453546/download","filename":"2.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453547/download","filename":"3.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453548/download","filename":"4.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453549/download","filename":"5.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453550/download","filename":"6.Čereňany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453551/download","filename":"0.Oslany-prehľad SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453552/download","filename":"1.Oslany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453553/download","filename":"2.Oslany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453554/download","filename":"3.Oslany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453555/download","filename":"4.Oslany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453556/download","filename":"Rekapitulacia COV Cerenany+rezerva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453557/download","filename":"Rekapitulacia COV Oslany+rezerva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453558/download","filename":"REKAPITULACIA NAKLADOV-COV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453559/download","filename":"REKAPITULACIA NAKLADOV-kanalizacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453560/download","filename":"REKAPITULACIA Oslany-Cerenany SPOLU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453561/download","filename":"121009-pd - (121009-pd) - ČOV 2200 E.O. - Čereňany, zmena pred ukončením stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453562/download","filename":"121009-pd - (PS 01-09) - Strojno-technologická časť PS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453563/download","filename":"121009-pd - (PS 08) - NN, meranie a regulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453564/download","filename":"121009-pd - (SO 02.1) - Budova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453565/download","filename":"121009-pd - (SO 02.2) - Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453566/download","filename":"121009-pd - (SO 02.3) - Elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453567/download","filename":"121009-pd - (SO 02.4) - Vzduchotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453568/download","filename":"121009-pd - (SO 03) - Prepojovacie potrubia, výustný objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453569/download","filename":"121009-pd - (SO 04_1) - Rad_I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453570/download","filename":"121009-pd - (SO 04_P) - Prípojka 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453571/download","filename":"121009-pd - (SO 05) - NN prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453572/download","filename":"121009-pd - (SO 06) - Prístupová komunikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453573/download","filename":"121009-pd - (SO 07) - Oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453574/download","filename":"OSL-COV-ROZP-fin3_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453575/download","filename":"OSL-COV-ROZP-fin3_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453576/download","filename":"Čer_ D31-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453577/download","filename":"Čer_SO-01 st A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453578/download","filename":"Čer_SO-02_st_AO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453579/download","filename":"Čer_SO-03_stoka_A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453580/download","filename":"Čer_SO-04_st_A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453581/download","filename":"Čer_SO-05_st_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453582/download","filename":"Čer_SO-06_st_BO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453583/download","filename":"Čer_SO-07_st_B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453584/download","filename":"Čer_SO-08_st_B-1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453585/download","filename":"Čer_SO-09_st_B-1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453586/download","filename":"Čer_SO-10_st_B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453587/download","filename":"Čer_SO-11_st_B3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453588/download","filename":"Čer_SO-12_st_B4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453589/download","filename":"Čer_SO-13_st_B5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453590/download","filename":"Čer_SO-14_st_B-5-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453591/download","filename":"Čer_SO-15_st_B-5-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453592/download","filename":"Čer_SO-16_st_B-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453593/download","filename":"Čer_SO-17_ČSt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453594/download","filename":"Čer_SO-18_výtlak_ČS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453595/download","filename":"Čer_SO-19_chodník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453596/download","filename":"Čer_SO-20_st_A4-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453597/download","filename":"Čer_SO-21_st_C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453598/download","filename":"Čer_SO-22_st_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453599/download","filename":"Čer_SO-23_st_D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453600/download","filename":"Čer_SO-24_st_D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453601/download","filename":"Čer_SO-25_st_E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453602/download","filename":"Čer_SO-26_st_E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453603/download","filename":"Čer_SO-27_st_E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453604/download","filename":"Čer_SO-28_st_E3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453605/download","filename":"Čer_SO-29_odbočky I.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453606/download","filename":"Čereňany kanalizácia - prehľad nákladov rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453607/download","filename":"SO-17a_stroj_časť_ČS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453608/download","filename":"Oslany kanalizácia - prehľad nákladov rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453609/download","filename":"Vetva A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453610/download","filename":"Vetva B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453611/download","filename":"Vetva B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453612/download","filename":"Vetva B3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453613/download","filename":"Vetva D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453614/download","filename":"Vetva E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453615/download","filename":"Vetva F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453616/download","filename":"Vetva G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453617/download","filename":"Vetva G1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453618/download","filename":"Vetva H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453619/download","filename":"Vetva H1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453620/download","filename":"Vetva H2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453621/download","filename":"Vetva H3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453622/download","filename":"Vetva H4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453623/download","filename":"Vetva CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453624/download","filename":"Vetva I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453625/download","filename":"Vetva I1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453626/download","filename":"Vetva J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453627/download","filename":"Vetva K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453628/download","filename":"Vetva K1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453629/download","filename":"Vetva L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453630/download","filename":"Vetva L1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453631/download","filename":"Vetva M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453632/download","filename":"Vetva M1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453633/download","filename":"Výtlak B4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453634/download","filename":"Výtlak C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453635/download","filename":"Výtlak F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453636/download","filename":"Výtlak H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453637/download","filename":"Výtlak H5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453638/download","filename":"Výtlak CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453639/download","filename":"Výtlak J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453640/download","filename":"Výtlak L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705933/content/453641/download","filename":"OslanyČereňany_vysvetlenie SP 3.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838645/content/658167/download","filename":"2054_1498805644.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707318/content/460681/download","filename":"OslanyČereňany_vysvetlenie SP 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761867/content/488022/download","filename":"Oslany, Čereňany_informácia o výsledku VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838667/content/658613/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838655/content/658283/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Inžinierske stavby.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717384/content/533899/download","filename":"Oslany, Čereňany_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838658/content/658332/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Kralovopolska Ria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838665/content/658596/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_SMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838665/content/658597/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_SMS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838640/content/658150/download","filename":"Oslany, Čereňany_zápisnica z VP_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838640/content/658151/download","filename":"Oslany Čereňany_zápisnica z VP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838640/content/658152/download","filename":"Oslany Čereňany_zápisnica z VP po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838652/content/658279/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Hornex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Júl 2017 2. Júl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958278/content/747789/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenie Agl Oslany Cerenany 2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838672/content/658624/download","filename":"Oslany, Čereňany_správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838661/content/658393/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Júl 2017 2. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838670/content/658619/download","filename":"Oslany Čereňany_ponuka_Team.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD 21. Jún 2018 21. Jún 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×