Dodávateľ

AVA-stav, s.r.o.

Galanta
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AVA-stav, s.r.o.

IČO: 43989268

Adresa: Puškinova700/90 700/90, Galanta

Registračné číslo: 2020/1-PO-C5065

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Január 2020

Záznam platný do: 31. Január 2023

Posledná zmena: 8. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 782 050,00 EUR 6 6
2015 19 597 178,00 EUR 21 21
2016 5 264 997,00 EUR 6 6
2017 28 829 974,00 EUR 9 9
2018 31 330 794,00 EUR 12 13
2019 26 444 219,00 EUR 10 11
2020 15 246 751,00 EUR 6 6
2021 27 650 173,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 548 717,00 EUR 5 5
2015 19 830 511,00 EUR 22 22
2016 5 264 997,00 EUR 6 6
2017 28 829 974,00 EUR 9 9
2018 30 325 941,00 EUR 11 12
2019 23 290 739,00 EUR 10 11
2020 19 405 084,00 EUR 7 7
2021 27 650 173,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 8 648 966,00 8648966.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 497 287,00 497287.00 EUR
Obec Zemné 3 1 454 911,00 1454911.00 EUR
Mesto Trnava 1 1 381 520,00 1381520.00 EUR
Mesto Nitra 1 1 004 853,00 1004853.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 433 333,00 433333.00 EUR
Mesto Prievidza 1 366 666,00 366666.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 257 000,00 257000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 288 000,00 1288000.00 EUR
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ 1 469 884,00 469884.00 EUR
Obec Lúč na Ostrove 1 3 637 500,00 3637500.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 2 488 772,00 2488772.00 EUR
Mesto Piešťany 1 747 747,00 747747.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 745 280,00 1745280.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 277 500,00 277500.00 EUR
Okresný súd Nitra 1 1 058 127,00 1058127.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 519 191,00 519191.00 EUR
Obec Abrahám 1 62 266,00 62266.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 30 389,00 30389.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 1 571 571,00 571571.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 344 000,00 344000.00 EUR
Mesto Šaľa 1 109 300,00 109300.00 EUR
Mesto Senec 1 589 604,00 589604.00 EUR
Obec Pata 1 766 523,00 766523.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 327 000,00 327000.00 EUR
Mesto Michalovce 1 1 388 459,00 1388459.00 EUR
Mesto Galanta 2 2 040 803,00 2040803.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 389 150,00 389150.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 1 832 500,00 1832500.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 1 651 200,00 1651200.00 EUR
Obec Gabčíkovo 3 4 764 748,00 4764748.00 EUR
Mesto Sereď 1 4 600 000,00 4600000.00 EUR
DAC ARÉNA, a.s. 2 5 742 133,00 5742133.00 EUR
Obec Malá Mača 1 80 999,00 80999.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 559 200,00 559200.00 EUR
Obec Tešedíkovo 1 844 000,00 844000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 2 591 010,00 2591010.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 4 521 712,00 4521712.00 EUR
Obec Dolné Obdokovce 1 111 111,00 111111.00 EUR
Obec Jelka 1 825 690,00 825690.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 763 797,00 763797.00 EUR
Obec Trhová Hradská 1 101 777,00 101777.00 EUR
Obec Cífer 1 1 563 333,00 1563333.00 EUR
Obec Dubník 1 173 332,00 173332.00 EUR
SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 1 495 555,00 495555.00 EUR
GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 1 047 800,00 1047800.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 15 276 893,00 15276893.00 EUR
DUALITA, s.r.o. 1 329 000,00 329000.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 1 233 333,00 233333.00 EUR
DANY 9, s.r.o. 1 565 000,00 565000.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 779 998,00 779998.00 EUR
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 1 73 850,00 73850.00 EUR
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 1 16 574 312,00 16574312.00 EUR
Obec Topoľníky 1 11 335 000,00 11335000.00 EUR
Košická Futbalová Aréna a. s. 1 19 470 000,00 19470000.00 EUR
Obec Veľké Zálužie 1 847 009,00 847009.00 EUR
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 1 8 976 000,00 8976000.00 EUR
AS TRENČÍN, a.s. 1 4 127 478,00 4127478.00 EUR
MENERT - THERM, s.r.o. 2 2 115 099,00 2115099.00 EUR
Obec Jahodná 1 4 158 333,00 4158333.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 5 233 333,00 5233333.00 EUR
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 1 885 999,00 885999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prestavba maštale na občasný bitúnok a následné spracovanie mäsa Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ 577 018,00 577018.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba komunikácie a parkovacích miest Mesto Galanta 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Skladové priestory SO 641:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 561 812,00 561812.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova budovy Obecného úradu – zníženie energetickej náročnosti objektu Obec Gabčíkovo 238 888,00 238888.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba futbalového štadióna DAC DAC ARÉNA, a.s. 4 191 904,00 4191904.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Obec Malá Mača 80 999,00 80999.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava Banskobystrický samosprávny kraj 45 471,00 45471.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce stav. časť Obec Dolné Obdokovce 111 111,00 111111.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zberný dvor separátov, komunálneho odpadu a kompostáreň Obec Tešedíkovo 844 000,00 844000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia I.etapa Mesto Hlohovec 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne Mesto Sereď 4 995 300,00 4995300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
ZLEPŠENIE SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI DUBNÍK Obec Dubník 394 900,00 394900.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - Technická infraštruktúra MH Invest, s.r.o. 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Holíči Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 515 570,00 515570.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Nitra – hydroizolácia budovy súdu“ Okresný súd Nitra 1 259 514,00 1259514.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Viacúčelové ihrisko v obci Abrahám Obec Abrahám 51 956,00 51956.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete Obec Gabčíkovo 4 460 000,00 4460000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou Obec Zemné 180 000,00 180000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská Mesto Michalovce 1 205 922,00 1205922.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Konferenčné centrum DUALITA, s.r.o. 405 629,00 405629.0 EUR 2015 Práce Áno 1
"Novostavba obchodu - Tvrdošovce" Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 291 678,00 291678.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova centrálnej časti obce Zemné Obec Zemné 898 881,00 898881.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce - Novostavba bazénovej haly DANY 9, s.r.o. 595 000,00 595000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia pamätihodnosti Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou Obec Zemné 528 143,00 528143.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 082 819,00 1082819.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom - stav.časť SLOVAKIA REAL - TOUR, s.r.o. 495 555,00 495555.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia parku Hálková Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 407 000,00 407000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba chodníka pri ceste III/50811, Šaľa Mesto Šaľa 95 000,00 95000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
OBECNÝ ÚRAD TRHOVÁ HRADSKÁ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY A VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU Obec Trhová Hradská 98 556,00 98556.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi Mesto Prievidza 416 000,00 416000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov SPŠ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 828 500,00 828500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 308 809,00 308809.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
"Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica" Trenčiansky samosprávny kraj 210 000,00 210000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV Obec Topoľníky 11 335 000,00 11335000.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Základná škola – prístavba, Veľké Zálužie Obec Veľké Zálužie 847 009,00 847009.0 EUR 2017 Práce Nie 1
"Rekonštrukcia telocvične" Trenčiansky samosprávny kraj 133 649,00 133649.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium Myjava Trenčiansky samosprávny kraj 157 000,00 157000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v Jelke Obec Jelka 825 690,00 825690.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 884 012,00 12884012.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Nadstavba blokov A, B budovy materskej školy Mesto Senec 602 632,00 602632.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kino Mier, Nové Zámky. Mesto Nové Zámky 344 000,00 344000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa: SOŠ Stavebná Trenčiansky samosprávny kraj 1 988 123,00 1988123.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici v Gabčíkove Obec Gabčíkovo 248 083,00 248083.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión" Košická Futbalová Aréna a. s. 19 470 000,00 19470000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 519 191,00 519191.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania MENERT - THERM, s.r.o. 2 120 000,00 2120000.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Prestupný dopravný terminál Svätý Jur Mesto Svätý Jur 559 200,00 559200.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Diaľnica D1, Pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 257 000,00 257000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba futbalového štadióna v Dunajskej Strede DAC ARÉNA, a.s. 1 542 133,00 1542133.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 327 000,00 327000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kultúrno – spoločenská budova zvýšenie energetickej účinnosti Obec Pata 766 523,00 766523.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia izieb blokov A1-A4, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 833 644,00 2833644.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Bátorových Kosihách (VO4) Obec Bátorove Kosihy 763 797,00 763797.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Pavilón súčasného umenia Danubiana DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 885 999,00 885999.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba cintorína Nitra - Chrenová Mesto Nitra 1 523 603,00 1523603.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Krompachy-Hornád-rkm 99,800, rekonštrukcia hate SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 288 000,00 1288000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nemocnice Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 832 500,00 1832500.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany Mesto Piešťany 747 747,00 747747.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer Obec Cífer 1 563 333,00 1563333.0 EUR 2019 Práce Áno 1
SO – 01 Kanalizácia splašková Obec Lúč na Ostrove 3 637 500,00 3637500.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Jahodná kanalizácia Obec Jahodná 4 158 333,00 4158333.0 EUR 2019 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 9 299 576,00 9299576.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 5 233 333,00 5233333.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 621 619,00 1621619.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba MŠ Bratislava - Čunovo Mestská časť Bratislava - Čunovo 724 199,00 724199.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Termálne centrum GALANDIA - sanácia Mesto Galanta 1 947 470,00 1947470.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ŠD Nová doba v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 603 000,00 1603000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Futbalový štadión AS Trenčín – južná a severná tribúna AS TRENČÍN, a.s. 4 127 478,00 4127478.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nemocnice Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 591 010,00 2591010.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 16 574 312,00 16574312.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 045 375,00 1045375.0 EUR 2021 Práce Áno 1
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 648 966,00 8648966.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II Mesto Trnava 2 476 000,00 2476000.0 EUR 2021 Práce Áno 1http://www.avastav.sk/Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 118 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alexander Gyurkovics
Adresa:
5 Mostová 92507
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Gyurkovics
Adresa:
5 Mostová 92507
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Záznam do:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Gyurkovics
Adresa:
5 Mostová 92507
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Boris Štanglovič
Adresa:
Jarmočná 3 Šaľa 92701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.06.2017 do: 11.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×