Obstarávanie

Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 658 366,00
Konečná suma(Bez DPH):
105 000,00
Zaplatené:
6.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71521000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to činnosti stavebného dozoru na nasledovných stavbách kanalizácií a ČOV: - 4. Očová, Zvolenská Slatina odvedenie a čistenie odpadových vôd; - 10. Valaská, 1. kanalizácia Valaská, 2. kanalizácia + ČOV Hronec, 3. ČOV Valaská; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 8 45 000,00 Neuvedené EUR 30. August 2017 87002
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 7 60 000,00 Neuvedené EUR 30. August 2017 87003

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Október 2016 27. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732535/content/454734/download","filename":"StVS_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778686/content/579605/download","filename":"Ponuka_Ostatné_BUNG_f.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778686/content/579606/download","filename":"Ponuka_Kriteriá_BUNG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778689/content/579621/download","filename":"Ponuka_Ostatné_EUREDing.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778689/content/579622/download","filename":"Ponuka_Kritériá_EUREDing.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 13 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842557/content/675587/download","filename":"StVS_c.13_Zmluva SD Oslany Cerenany_Príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842557/content/675588/download","filename":"StVS_c.13_Zmluva SD Oslany Cerenany.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov_2 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526123/content/188779/download","filename":"StVS_Vysvetlenie SP_02.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778160/content/576280/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778160/content/576281/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778693/content/579713/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Gajdoš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778693/content/579714/download","filename":"Ponuka_Kritériá_Gajdoš.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov_1 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526120/content/188765/download","filename":"StVS_Vysvetlenie SP_01.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - Ostatné 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526126/content/188783/download","filename":"Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 20 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872486/content/557719/download","filename":"StVS_c.20_Zmluva SD Aglomerácia Tornala.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778687/content/579611/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Dopravoprojekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778687/content/579612/download","filename":"Ponuka_Kritériá_Dopravoprojekt.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778158/content/576275/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podm. ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778322/content/576868/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Amberg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778322/content/576869/download","filename":"Ponuka_Kriteriá_Amberg.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778706/content/579738/download","filename":"Ponuka_Ostatné_MottMacdonald.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778706/content/579739/download","filename":"Ponuka_Kritériá_MottMacdonald.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780681/content/589167/download","filename":"StVS_c.5_Zmluva SD Aglomeracia Hrinova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778323/content/576874/download","filename":"Ponuka_Ostatné_AP Investing.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778323/content/576875/download","filename":"Ponuka_Kritériá_AP Investing.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778156/content/576271/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778156/content/576272/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_Kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 20. Marec 2018 20. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956690/content/742073/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_StVS_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778705/content/579731/download","filename":"Ponuka_Ostatné_INFRAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778705/content/579732/download","filename":"Ponuka_Kritériá_Infram.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778692/content/579629/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Eutech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778692/content/579630/download","filename":"Ponuka_Kritériá_Eutech.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Október 2015 2. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526117/content/188756/download","filename":"StVS_Dozory_Súťažné podklady_20150925_FINAL_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778688/content/579616/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ESP Consult.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778688/content/579617/download","filename":"Ponuka_Kritériá_ESP Consult_1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 4 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869276/content/660933/download","filename":"StVS_c.4_Zmluva SD Očova Zvolenska Slatina.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - Kritériá 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526129/content/188791/download","filename":"Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 7 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872478/content/557703/download","filename":"StVS_c.7_Zmlzva SD Nedožery Brezany.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024944/content/915597/download","filename":"StVS_c.21_Zmluva SD 9000823 3 19 ÚV Klenovec.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 18 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842561/content/675594/download","filename":"StVS_c.18_Zmluva o poskytovani SD aglomeracia Nitrianske Pravno.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 5 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954391/content/731797/download","filename":"StVS_c.5_Dodatok č. 1_Aglomeracia Hrinova_Profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 9 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872480/content/557708/download","filename":"StVS_c.9_Zmluva SD Aglomeracia Podbrezova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778708/content/579747/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Survey.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 22 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842552/content/675584/download","filename":"StVS_c.22_Zmluva Aglomeracia Sebedrazie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778702/content/579723/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Hydrocoop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778702/content/579724/download","filename":"Ponuka_Kritériá_Hydrocoop.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. 10 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869278/content/660937/download","filename":"StVS_c.10_Zmluva SD Aglomerácia Valaská.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×