CPV kód

71521000-6

Stavebný dozor na stavenisku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 49 643 766 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3 6 744 360 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 229 500 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 643 200 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 56 010 825 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 996 946 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SGS Czech Republic, s.r.o. 4 4 915 937 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4 2 413 120 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 2 272 489 EUR
imvia - ENGINEERING s. r. o. 1 45 940 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 8 13 032 054 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 233 650 EUR
INFRAM a.s. 1 164 250 EUR
ESP Consult, s.r.o. 6 7 028 880 EUR
Rožňava - inžiniering 1 472 160 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 2 13 935 945 EUR
INFRAM SK s. r. o. 5 8 343 756 EUR
DEC International s.r.o. 3 53 738 336 EUR
INFRAPROJEKT, s.r.o. 1 4 608 260 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 4 172 500 EUR
Survey plus, s.r.o. 1 2 248 120 EUR
TDI - Kompleting, s.r.o. 1 1 643 200 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, dobudovanie križovatky Prešov západ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 010 66010.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 432 100432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa - stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 233 650 233650.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137 250 137250.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Prešov západ - Prešov juh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 729 045 8729045.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 767 194 4767194.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 636 970 636970.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 229 500 229500.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 328 250 328250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 472 160 472160.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 206 900 5206900.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 608 260 4608260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 900 18900.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 81 800 81800.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41 756 41756.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 43 977 892 43977892.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 658 366 1658366.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 540 117540.0 EUR 2017 Služby Áno 3
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 123 474 9123474.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 79 800 79800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 248 120 2248120.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 149 478 149478.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 272 489 2272489.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 738 010 2738010.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stavebnotechnický dozor Úrad vlády Slovenskej republiky 1 643 200 1643200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 60 000 60000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 33 600 33600.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna" Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 173 740 5173740.0 EUR 26. Január 2021 1. Marec 2021 Nie 2021-01-26 00:00:00 UTC 2021-03-01 09:00:00 UTC
,,Zabezpečenie stavebno – technického dozoru pre mesto Topoľčany počas realizácie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií, parkovísk a spevnených plôch" Mesto Topoľčany 8 333 8333.33 EUR 12. Február 2021 19. Február 2021 Neuvedené 2021-02-12 00:00:00 UTC 2021-02-19 12:30:00 UTC
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt "Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti II. časť" VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 599 590 599590.0 EUR 6. September 2021 5. Október 2021 Áno 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-10-05 10:00:00 UTC
Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 002 728 2002728.13 EUR 13. Január 2022 22. Február 2022 Áno 2022-01-13 00:00:00 UTC 2022-02-22 08:30:00 UTC
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru objednávateľa MH Invest, s.r.o. 1 100 000 1100000.0 EUR 1. Jún 2016 6. Júl 2016 Nie 2016-06-01 00:00:00 UTC 2016-07-06 10:00:00 UTC
Činnosť stavebno-technického dozoru pre projekt R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 188 981 1188981.4 EUR 9. Október 2014 21. November 2014 Áno 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-11-21 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×