Dodávateľ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČO: 31322000

Adresa: Kominárska 141/2,4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2019/12-PO-A185

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. December 2019

Záznam platný do: 14. December 2022

Posledná zmena: 19. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 475 316,00 EUR 11 12
2015 6 041 332,00 EUR 20 22
2016 18 200 115,00 EUR 26 31
2017 9 912 753,00 EUR 9 10
2018 4 986 747,00 EUR 5 5
2019 13 439 395,00 EUR 8 8
2020 3 593 108,00 EUR 9 10
2021 11 146 344,00 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 475 316,00 EUR 11 12
2015 5 843 532,00 EUR 16 17
2016 18 229 083,00 EUR 24 29
2017 10 000 932,00 EUR 13 15
2018 2 935 931,00 EUR 6 6
2019 15 570 864,00 EUR 9 9
2020 3 579 751,00 EUR 8 9
2021 11 159 701,00 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 7 1 292 188,00 1292188.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 348 000,00 348000.00 EUR
Mesto Žilina 1 2 336 200,00 2336200.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 284 617,00 284617.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 2 796 000,00 2796000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 52 962 399,00 52962399.00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 3 445 020,00 3445020.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 549 798,00 549798.00 EUR
Mesto Košice 1 1 888 000,00 1888000.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 381 920,00 381920.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 317 150,00 317150.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 268 914,00 1268914.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 2 008 609,00 2008609.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 851 825,00 851825.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 35 800,00 35800.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 263 900,00 263900.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 1 610 910,00 1610910.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 105 000,00 105000.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 658 980,00 658980.00 EUR
Športové centrum polície 1 389 880,00 389880.00 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 2 000 000,00 2000000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebného dozoru pre projekt Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 198 533,00 198533.0 EUR 2015 Služby Áno 1
I/65 Kremnica - Kremnické Bane (aktualizácia DP) Slovenská správa ciest 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť stavebného dozoru pre projekt Kanalizácia a ČOV Sereď Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 197 933,00 197933.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebného dozoru pre projekt Žitavany - kanalizácia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 90 200,00 90200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000,00 90000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 894 776,00 2894776.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 150,00 18150.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 865,00 14865.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický dozor, inžinierska a manažérska činnosť stavieb : " Prístavba diagnostického centra " a " Výstavba pavilónu detského kardiocentra ". Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 348 000,00 348000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 000,00 439000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 196 900,00 1196900.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebný zámer v podrobnosti dokumentácie na územné rozhodnutie (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, odpočí Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122 888,00 122888.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Projektové práce - Električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 966 736,00 966736.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Ružomberok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 288 400,00 288400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 390 941,00 2390941.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča – stavebný dozor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 658 980,00 658980.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby D1, R2, R4 Prešov - Košice - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 287 922,00 287922.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 077,00 62077.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 252,00 14252.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 313,00 3313.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 72 914,00 72914.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 314,00 35314.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 171 900,00 171900.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany - kanalizácia Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 92 000,00 92000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 25.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 924,00 8924.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 172 718,00 172718.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 932,00 86932.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 398,00 8398.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 765,00 23765.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie správy o hodnotení stavby Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentáci Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 386 751,00 4386751.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 449 405,00 2449405.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 336,00 9336.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 174 616,00 174616.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov Slovenská správa ciest 328 660,00 328660.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA Slovenská správa ciest 417 537,00 417537.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie pre ponuku (DP) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 599 895,00 7599895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 372,00 31372.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 838,00 11838.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 174 616,00 174616.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 448000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 199 050,00 199050.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach Úrad vlády Slovenskej republiky 851 826,00 851826.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 237,00 155237.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 197,00 7197.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie Doplnok stavebného zámeru (Doplnok SZ) a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratisla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 690 603,00 4690603.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 453,00 34453.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 024,00 14024.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 105 813,00 105813.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 495,00 9495.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 111,00 25111.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 651,00 19651.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Koši Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 872 245,00 6872245.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Projektové práce – Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) Bratislavský samosprávny kraj 1 380 000,00 1380000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 927 800,00 927800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 683 110,00 683110.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 658 366,00 1658366.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 177,00 20177.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 183 872,00 183872.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 561,00 40561.0 EUR 2018 Služby Nie 1
I/66 Popová - Hranovnica Slovenská správa ciest 64 980,00 64980.0 EUR 2018 Služby Áno 1
II/545 Kapušany - Raslavice, vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 46 817,00 46817.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 365,00 64365.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 695 000,00 3695000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 131 469,00 2131469.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 119 999,00 3119999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 598 257,00 3598257.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 248 120,00 2248120.0 EUR 2019 Služby Áno 1
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 526 080,00 2526080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 688 866,00 688866.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 833 333,00 833333.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 557 572,00 557572.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia Hlavné mesto SR Bratislava 1 231 646,00 1231646.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 333 910,00 333910.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD, inžiniering Športové centrum polície 509 545,00 509545.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 111 640,00 111640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 888 000,00 1888000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa. Banskobystrický samosprávny kraj 229 000,00 229000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 92 974,00 92974.0 EUR 2020 Služby Nie 1
I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa Slovenská správa ciest 134 856,00 134856.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 419,00 36419.0 EUR 2020 Služby Nie 1
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 588 238,00 3588238.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia Hlavné mesto SR Bratislava 850 793,00 850793.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa - Projekčné práce Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 531 000,00 4531000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia Prešovský samosprávny kraj 237 800,00 237800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji Banskobystrický samosprávny kraj 52 650,00 52650.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 121,00 16121.0 EUR 2021 Služby Nie 1
PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACE SLUŽBY – INŽINIERSKE STAVBY METRO Bratislava, a.s. 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín Slovenská správa ciest 666 667,00 666667.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka – projektová dokumentácia Mesto Banská Bystrica 35 800,00 35800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Projektová príprava - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a menierní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline Mesto Žilina 2 336 200,00 2336200.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 292 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dagmar Burešová
Adresa:
Italská 51 Praha - m.č. Vinohrady 120 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Lín
Adresa:
Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucie Pokorná
Adresa:
Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Lukeš
Adresa:
Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout
Adresa:
Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jiří Hodek
Adresa:
Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tereza Příbramská
Adresa:
Vápencová 1a Praha - m.č. Podolí 147 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Hromádka
Adresa:
Korunní 108a Praha - m.č. Vinohrady 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sellner
Adresa:
Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Hromádka CSc.
Adresa:
Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Sellner
Adresa:
Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Sláma
Adresa:
Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa:
Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adéla Hromádková
Adresa:
Nad Akáty 1 Praha - m.č. Kunratice 148 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Fidler
Adresa:
Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2019
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout PhD.
Adresa:
Velké Popovice 25169
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
6. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.CSc. Ján Hromádka
Adresa:
Korunní 1901/111 Praha 3 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Lukeš
Adresa:
Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Lín
Adresa:
Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa:
Březská 542/9 Říčany 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Frederik Clement Edmond Hartsuiker
Adresa:
Johannes Vermeeplein 11 Amsterdam 1071DV
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ján Kovarčík
Adresa:
Platanová alej 3 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.09.2019 do: 9.03.2021

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 6.09.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 17.01.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 4.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×