Obstarávanie

Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 923,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 922,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Faveo, s.r.o. 6 436,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239194
FLY TRAVEL, s.r.o. 6 164,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239193
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 85,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239192
NADOSAH, spol. s.r.o. 6 4 771,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239191
ASIANA, spol, s r.o. 6 4 962,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239190
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 6 10 504,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239189

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014486/content/808787/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013866/content/808783/download","filename":"NADOSAH.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014488/content/808788/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013860/content/808781/download","filename":"TUCAN.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohioda č. 998/2018 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025855/content/808780/download","filename":"PrtScr.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 27. Jún 2018 27. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000675/content/698639/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013867/content/808784/download","filename":"LA KOLUMBUS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013864/content/808782/download","filename":"FLY TRAVEL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013869/content/808785/download","filename":"ASIANA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008087/content/832333/download","filename":"Informacia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013875/content/808786/download","filename":"FAVEO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025841/content/808790/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Máj 2018 31. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989187/content/764997/download","filename":"SP letenky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014489/content/808789/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×