Dodávateľ

TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TUCAN, s.r.o.

IČO: 35697300

Adresa: Za kasárňou 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2825

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. November 2019

Záznam platný do: 9. November 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 713,00 EUR 1 1
2014 437 596,00 EUR 5 5
2016 159 687,00 EUR 8 8
2017 123 272,49 EUR 43 43
2018 945 839,08 EUR 18 18
2019 3 875 894,00 EUR 10 10
2020 6 092,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 713,00 EUR 1 1
2017 600 253,49 EUR 49 49
2018 733 022,08 EUR 16 16
2019 4 154 573,00 EUR 14 14
2020 60 532,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 3 218 037,00 3218037.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 172 483,00 172483.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 498,00 1498.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 189,00 1189.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 12 249,00 12249.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 066,00 2066.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 196 274,00 196274.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 713,00 1713.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 47 369,00 47369.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 640,00 640.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 118 833,00 118833.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 7 895 840,00 895840.00 EUR
IUVENTA 2 39 889,00 39889.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 546 445,00 546445.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 5 441,90 5441.90 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 5 650,00 5650.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 114 741,00 114741.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 272,00 272.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 159 981,00 159981.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 1 215,00 1215.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 640,00 640.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 3 784,97 3784.97 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 429,70 429.70 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 3 413,00 3413.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie leteniek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 041,00 10041.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 501 371,00 501371.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 068,00 4068.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 779,00 42779.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 071,00 23071.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 055,00 187055.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 350,00 49350.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 870,00 60870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191 554,00 191554.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741,00 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179 630,00 179630.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098,00 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 000,00 900000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Moskva-Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360,00 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Krakow - Alicante - Krakow Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Viedeň – Nikózia (Larnaca) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 185,00 185.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Rigy (medzinárodné letisko), Lotyšsko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 660,00 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Taipei (medzinárodné letisko), Taiwan Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Pekingu a z Pekingu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 730,00 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Tallin - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 052,00 1052.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440,00 440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440,00 440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660,00 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Viedeň/Budapešť - Adana (Turecko) - Viedeň/Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 5 280,00 5280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Bilbao Ústav experimentálnej fyziky SAV 399,74 399.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Záhrebu Úrad pre verejné obstarávanie 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Funchal (Portugalsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky:Košice-Frankfurt nad Mohánom a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 370,00 370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - St Petersburg, Rusko a späť Moskva - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 810,00 810.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 301,64 67301.64 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Phu Quoc Ústav experimentálnej fyziky SAV 984,48 984.48 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne alebo Budapešti do Shenzhenu (Čína) a zo Shenzhenu (Čína) do Viedne alebo Budapešti, spojenie priame alebo s prestupom v Pekingu (Čína) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Sevilla Ústav experimentálnej fyziky SAV 919,80 919.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Milano Ústav experimentálnej fyziky SAV 266,02 266.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Chisinau/Moldavsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 345,30 345.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 960,00 1960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 320,00 320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň -Vilnius- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 346,00 346.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 9 950,00 9950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Columbus(Ohio) - Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 127,28 1127.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89 758,00 89758.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 253,00 15253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 100,00 15100.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271 372,00 271372.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 803,00 6803.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047,00 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 316 673,00 316673.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 923,00 20923.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 26 300,00 26300.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144,00 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488 436,00 488436.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 226 116,00 226116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 499,00 10499.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 971,00 41971.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 251 199,00 251199.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 509,00 20509.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre organizáciu SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 160 169,00 160169.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203 797,00 3203797.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 592,00 31592.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 263,00 20263.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 587,00 92587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 836,00 38836.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 123 721,00 123721.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 447,00 51447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 619,00 33619.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 944,00 145944.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 263,00 31263.0 EUR 2016 Služby Áno 1

rudolf.hodak@tucan.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Kedroň
Adresa:
Krížna 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Kedroň
Adresa:
Krížna 8 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Krivak & Co, s. r. o.
Adresa:
Gajova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81000

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.06.2017 do: 11.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×