Dodávateľ

FLY TRAVEL, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FLY TRAVEL s.r.o.

IČO: 35871784

Adresa: Tupého 31, Bratislava

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6920

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Jún 2021

Záznam platný do: 30. Jún 2024

Posledná zmena: 1. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 235 663,00 EUR 11 11
2015 100 000,00 EUR 1 1
2016 4 430 400,00 EUR 42 42
2017 453 468,00 EUR 13 13
2018 6 450 970,96 EUR 20 20
2019 9 635,00 EUR 4 4
2020 1 617 145,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 117 261,00 EUR 3 3
2015 159 319,00 EUR 5 5
2016 4 114 301,00 EUR 31 31
2017 358 551,00 EUR 7 7
2018 6 203 977,96 EUR 16 16
2019 499 191,00 EUR 16 16
2020 1 826 801,00 EUR 12 12
2021 17 880,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 162 818,00 162818.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 453 468,00 453468.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 366,00 366.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 200 519,00 200519.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 000,00 100000.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 60 000,00 60000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 235 663,00 235663.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 120,00 1120.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 1 205,00 1205.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 442,00 442.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 61 969,96 61969.96 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 4 159 379,00 4159379.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 6 123 016,00 6123016.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 120,00 1120.00 EUR
IUVENTA 2 1 665,00 1665.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 616 400,00 1616400.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 114 741,00 114741.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 994,00 994.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 964,00 964.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 541,00 541.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 3 555,00 555.00 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 336,00 336.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie nákupu leteniek Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie nákupu leteniek a služieb súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 898,00 106898.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 966,00 21966.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 578,00 23578.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 436,00 85436.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 039,00 13039.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 633,00 49633.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 750,00 42750.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 180,00 28180.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 192,00 23192.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38 277,00 38277.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 944,00 24944.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216,00 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421,00 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584,00 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 419,00 27419.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501,00 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 594 523,00 5594523.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 796,00 46796.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874,00 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191 554,00 191554.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741,00 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 277,00 49277.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098,00 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 000,00 900000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Kolín/Bonn 7. 2. 2016 - 12. 2. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava - Birmingham Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Kolína nad Rýnom Protimonopolný úrad SR 359,00 359.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Lisabon (LIS) 3. 4. 2016 - 8. 4. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 190,00 190.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne (VIE) do Ancona (AOI) s prestupom v Ríme (FCO) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 760,00 760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Antalya Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Barcelony Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dve spiatočné letenky z Viedne do Paríža - P.B.G.S 27/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Bilbaa (BIO) Medzinárodné laserové centrum 370,00 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Turín a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 23. 05. 2016 - 03. 06. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Moskva – Simferopol Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice -Amsterdam a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 670,00 670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Praha - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 210,00 210.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice- Gdansk - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Bratislava-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Barcelony Protimonopolný úrad SR 616,00 616.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 290,00 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 52 000,00 52000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 47 985,45 47985.45 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 51 134,29 51134.29 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 253,00 15253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 653,00 57653.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271 372,00 271372.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047,00 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 316 673,00 316673.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 923,00 20923.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144,00 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 647,00 24647.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 226 116,00 226116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 015,00 63015.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 971,00 41971.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 251 199,00 251199.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 646,00 34646.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 592,00 31592.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 123 721,00 123721.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 482,00 22482.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 619,00 33619.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 944,00 145944.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 263,00 31263.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 607,00 6607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 357,00 357.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 88 759,00 88759.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400,00 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 557,00 46557.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 847,00 20847.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 390 704,00 390704.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 251,00 34251.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 363,00 30363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 437,00 28437.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 147 373,00 147373.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173 882,00 173882.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 106 536,00 106536.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 330 192,00 330192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 192,00 38192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67 670,00 67670.0 EUR 2018 Služby Nie 1

andrea@flytravel.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Andrea Demianová
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Demianová
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tužilová & partners, s.r.o.
Adresa:
Šancová 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Meno:
Mgr. Antónia Džupinová
Adresa:
Konventná 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 13.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×