Osoba

JUDr. Roman Malček


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Roman Malček
Adresa:
J. Smreka 9 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
46 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
114
Zmlúv:
122
V celkovej hodnote:
23,616,107 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
REDOX - ENEX s.r.o. 50407821 Áno
Redox Bohemia, spol. s r.o. 29448409 Nie
REDOX, s.r.o. 36052981 Áno
REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
REDOX, s.r.o. 36052981 Áno
REDOX - ENEX s.r.o. 50407821 Áno
REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 Áno
Redox Bohemia, spol. s r.o. 29448409 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Mesto Handlová Komunálne vozidlo 52,800 EUR 22. Október 2014
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I. 50,000 EUR 18. Január 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II. 50,000 EUR 18. Január 2021
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií 156,200 EUR 16. November 2017
Mesto Handlová Dodávka polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený zber odpadu. 145,462 EUR 25. Apríl 2018
Mesto Senec Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu 136,377 EUR 12. September 2018
Obec Dolná Tižina Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu 20,830 EUR 19. Jún 2018
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu 48,400 EUR 1. Október 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu 51,600 EUR 1. Október 2021
Mesto Galanta Zberové vozidlo, zberové nádoby, kontajnery 427,900 EUR 18. November 2014
Mesto Galanta Univerzálne zberové vozidlo pre zber nádob a kontajnerov. 129,900 EUR 11. December 2018
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Nové (nepoužité) vozidlo na zber a prepravu odpadu 169,990 EUR 20. September 2019
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Zberové vozidlo na zber odpadov 258,000 EUR 26. November 2020
Technické služby mesta Prešov a.s. Nákup vozidla na triedený zber a zvoz odpadu 167,200 EUR 24. Jún 2016
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Dodávka komunálnej techniky 201,000 EUR 19. August 2016
Technické služby mesta Prešov a.s. Zberové vozidlo na kuchynský odpad 199,000 EUR 1. Júl 2021
Mesto Stará Turá Zánovné vozidlo na zvoz odpadu 53,700 EUR 7. Júl 2014
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Špeciálny automobil na zber objemného odpadu 234,000 EUR 8. August 2014
Mesto Galanta Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom 477,583 EUR 30. Apríl 2014
Mesto Michalovce Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie 479,508 EUR 30. Október 2014
Mesto Michalovce Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie 1,007,856 EUR 30. Október 2014
Mesto Trnava Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave 347,689 EUR 23. November 2018
Technické služby mesta Prešov a.s. Vozidlo na zber a zvoz odpadu 158,900 EUR 22. Január 2019
Technické služby mesta Prešov a.s. Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby 249,900 EUR 30. November 2020
Mesto Senec Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu 154,384 EUR 7. Október 2020
Mesto Sečovce Zberové vozidlo na komunálny odpad s nadstavbou s rotačným lisovaním 160,917 EUR 21. August 2017
Mesto Kolárovo Zberné vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu 180,000 EUR 22. December 2017
Mesto Šaľa Polopodzemné kontajnery s príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom 0 EUR 20. Júl 2018
Mesto Trnava Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy 91,830 EUR 22. Apríl 2021
Mesto Trnava Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy 337,852 EUR 22. Apríl 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 105,750 EUR 4. Január 2022
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Komunálna technika 568,680 EUR 9. Marec 2015
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Zberové vozidlá na zber odpadu a zber BRO 567,500 EUR 6. September 2017
VEPOS, spol. s r.o. Vozidlo s hákovým nosičom na prepravu veľkoobjemových kontajnerov 96,860 EUR 29. Apríl 2019
Mesto Malacky Zametacie vozidlo s odsávaním, nové. 180,667 EUR 15. Apríl 2020
Mesto Trnava Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, II. etapa 245,308 EUR 21. Máj 2020
Mesto Rožňava Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu 343,000 EUR 17. Január 2021
Mesto Rožňava Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu 222,000 EUR 4. Január 2021
Mesto Rožňava Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu 69,500 EUR 4. Január 2021
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO Zberové vozidlo na komunálny odpad 164,200 EUR 6. Október 2017
Mesto Modra Nákup používaného zametacieho vozidla formou leasingu 77,862 EUR 20. Apríl 2016
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Používané zametacie vozidlo 84,722 EUR 18. Máj 2016
Mesto Liptovský Hrádok Nové komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov, s výmennou sypacou nadstavbou a snehovou radlicou 167,000 EUR 29. Jún 2018
VEPOS, spol. s r.o. Vozidlo na zber a prepravu odpadu 164,143 EUR 11. Jún 2021
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun 1,432,544 EUR 30. November 2016
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov 230,600 EUR 7. Marec 2017
Ledrov, spol. s r.o. Vozidlo na zber a prepravu odpadu 150,000 EUR 17. Júl 2019
Technické služby mesta Prešov a.s. Vozidlo na zber a zvoz odpadu 158,900 EUR 25. Júl 2019
TEKOS,spol. s r.o. Vozidlo na zber a zvoz odpadu 152,000 EUR 26. November 2019
Technické služby mesta, príspevková organizácia Nákup jazdeného vozidla na triedený zber a zvoz odpadu 64,000 EUR 6. Máj 2016
Mesto Nitra Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov 427,100 EUR 30. December 2014
Mesto Zlaté Moravce Nákup jazdeného vozidla na zvoz KO s rotačným systémom lisovania 58,500 EUR 27. September 2018
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Faun Variopress a Rotopress a dodanie náhradných dielov 98,000 EUR 30. Október 2020
Mestský podnik služieb Šurany Nosič kontajnerov 49,992 EUR 27. Apríl 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO Ramenový nakladač s hydraulickou rukou 141,000 EUR 11. Október 2019
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent 208,850 EUR 12. Marec 2020
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou 74,500 EUR 29. Jún 2020
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Nákup jazdeného vozidla na zvoz komunálneho odpadu s rotačným systémom lisovania 40,000 EUR 26. Apríl 2017
Mesto Galanta Univerzálne zberové vozidlo pre zber nádob a kontajnerov. 205,000 EUR 3. Máj 2017
Obec Teplička nad Váhom Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu 17,333 EUR 5. Jún 2017
Mesto Nemšová Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent 41,604 EUR 23. Jún 2017
Mesto Liptovský Hrádok Komunálne vozidlo Multicar M 27 C 4x4 72,917 EUR 17. Október 2016
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Komunálna technika 190,000 EUR 12. Máj 2021
Mestská časť Košice-Staré Mesto Polopodzemné kontajnery MOLOK na zber odpadu - alebo ekvivalent 17,350 EUR 13. September 2018
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Vozidlo na zber a zvoz odpadu 179,500 EUR 13. Júl 2021
Mesto Humenné Nákup zberového vozidla na zber a zvoz biologicky rozložitelného odpadu 171,480 EUR 21. August 2014
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Špeciálny stroj na hutnenie odpadu 334,464 EUR 9. September 2016
Mesto Nemšová Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu 14,750 EUR 3. Október 2018
Verejnoprospešné služby Stupava Obstaranie nového (nepoužitého) vozidla na zber a prepravu odpadu 159,908 EUR 7. Október 2019
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Stroj na hutnenie odpadu 156,300 EUR 24. August 2020
Technické služby mesta Prešov a.s. Nákup vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu 146,000 EUR 21. December 2017
Mesto Veľké Kapušany Nákup jazdeného vozidla na triedený zber a zvoz odpadu 55,000 EUR 30. September 2016
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent 189,950 EUR 20. Apríl 2018
Mesto Nové Mesto nad Váhom Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 0 EUR 15. Máj 2018
Mesto Nové Mesto nad Váhom Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu 205,833 EUR 13. Máj 2021
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Zberové vozidlá 243,750 EUR 3. Jún 2021
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Zberové vozidlo a hákový nakladač 297,800 EUR 7. Marec 2017
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. 565,000 EUR 31. Júl 2018
Mesto Senec Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu 145,734 EUR 1. August 2019
Mestská časť Košice-Staré Mesto Polopodzemné kontajnery MOLOK na zber odpadu - alebo ekvivalent 16,777 EUR 22. Október 2019
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Zberové vozidlo s hákovým naťahovačom 141,600 EUR 5. Marec 2020
Mesto Handlová Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent 62,143 EUR 4. Máj 2017
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií 166,073 EUR 13. December 2017
Mesto Sečovce Komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov 121,517 EUR 25. Júl 2018
Mesto Štúrovo Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu s lineárnym systémom lisovania 128,750 EUR 9. Jún 2021
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu 99,900 EUR 28. Jún 2021
Mesto Šaľa Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov 76,655 EUR 17. September 2021
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu 37,718 EUR 6. Jún 2019
Mestská časť Bratislava - Ružinov Automobil dodávka N1 25,800 EUR 6. November 2019
Mesto Bojnice Nákup vozidla na triedený zber a zvoz odpadu 156,192 EUR 15. Apríl 2016
Mesto Považská Bystrica Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť 1,470,000 EUR 11. November 2014
Mesto Považská Bystrica Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť 228,300 EUR 11. November 2014
Mesto Dubnica nad Váhom Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska 175,066 EUR 6. Máj 2021
Mesto Dubnica nad Váhom Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska 130,564 EUR 6. Máj 2021
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu 43,143 EUR 18. Júl 2018
Mesto Prievidza Dodávka podzemných kontajnerov na odpad 206,350 EUR 10. August 2018
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním 160,000 EUR 15. August 2018
Mesto Prešov Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov. 510,348 EUR 29. Október 2014
Mesto Šurany Komunálne vozidlo 171,750 EUR 26. Máj 2020
Mesto Krásno nad Kysucou Zberové vozidlo na komunálny odpad 0 EUR 2. December 2016
Mesto Detva Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve 346,800 EUR 26. Apríl 2017
Mesto Detva Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve 60,000 EUR 26. Apríl 2017
Mesto Dobšiná Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu 113,750 EUR 28. Október 2019
Mesto Prievidza Dodávka podzemných kontajnerov na odpad 206,400 EUR 19. December 2017
Technické služby Detva s.r.o. Nákup jazdeného vozidla na zvoz komunálneho odpadu s rotačným systémom lisovania 43,300 EUR 3. Apríl 2017
Mesto Liptovský Mikuláš Komunálne technika 387,204 EUR 22. November 2021
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu 185,000 EUR 13. December 2021
Mesto Šurany Komunálne vozidlo 173,988 EUR 6. November 2015
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Vozidlo na zber a prepravu odpadu 197,770 EUR 8. Apríl 2019
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Technológia pre zhodnocovanie BRO 243,750 EUR 5. Jún 2019
Mesto Hlohovec Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec 120,999 EUR 7. November 2019
Mesto Dubnica nad Váhom Vozidlo na zber a zvoz odpadu 145,333 EUR 18. November 2020
Technické služby mesta Levoča Nové (nepoužité) vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu 172,917 EUR 16. August 2018
Obec Bajtava Obstaranie komunálnej techniky 160,000 EUR 6. September 2021
Mestská časť Bratislava - Ružinov automobily dodávky N1 a N2 94,800 EUR 14. August 2019
Brantner Poprad, s.r.o. Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a vážiacim zariadením. 189,900 EUR 5. September 2016
Združenie obcí EKOLÓG Vozidlo na zber a zvoz odpadu 179,000 EUR 3. Jún 2021
Mesto Hlohovec Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec - 3. etapa (ul. Nitrianska) 113,695 EUR 22. November 2021
Obec Brusno Nákup zberového vozidla 144,730 EUR 22. Jún 2016
Mesto Šahy Nákup nového zametacieho vozidla s odsávaním na čistenie a údržbu ciest, nové. 179,717 EUR 26. Október 2018
SLUŽBA mestský podnik Stropkov Kompaktor na hutnenie odpadu 50,000 EUR 24. Máj 2017
Technické služby mesta Galanta Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu 26,780 EUR 27. Február 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×