Osoba

Ing. Ivan Jakabovič


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
53
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
43
Zmlúv:
45
V celkovej hodnote:
144,228,253 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
AGRO - HÁJ, s.r.o. 45241589 Nie
Botus, a.s. 36288411 Nie
365.bank, a. s. 31340890 Nie
Poštová banka, a.s. 31340890 Nie
PB Finančné služby, a.s. 35817453 Nie
PB Servis, a.s. 47234571 Nie
EUROAGRO SENICA s.r.o. 31723519 Nie
RD Častkov s.r.o. 31104452 Nie
Roľnícke družstvo Častkov 31104452 Nie
SANAGRO Senica s.r.o. 35922206 Nie
FOOD FARM, s.r.o. 31442226 Nie
PD Dolné Otrokovce s.r.o. 00208035 Nie
Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce 00208035 Nie
AQUIST ITS a. s. 47677236 Nie
Agrovia, a.s. 31427073 Nie
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce 00205737 Nie
Poľnohospodárske družstvo "TURIEC" so sídlom v Dubovom 00196584 Nie
Aqist, a.s. 47713828 Áno
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 31106331 Nie
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 36408085 Nie
LUKRA Slovakia, s.r.o. 35865946 Nie
BOS-POR AGRO s.r.o. 36321231 Nie
Cambridge international communications, s. r. o. 35807181 Nie
Dúbravská, a.s. 35836954 Nie
Westend Crossing, a.s. 47928905 Nie
DanubePay, a.s. 46775111 Nie
FORESPO HELIOS 2 a. s. 47234024 Nie
VSV consulting, a. s. 31716334 Nie
Solitea, a.s. 01572377 Nie
Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Nie
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 Áno
BHP Tatry, s. r. o. 45948879 Nie
Tower 115, a.s. 35945320 Nie
Pygmalios, s. r. o. 48234702 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
SWAN, a.s. 47258314 Áno
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
FORESPO REALITY 10 a. s. 50654799 Nie
SWAN KE, s. r. o. 36184641 Nie
Poštová poisťovňa, a.s. 31405410 Nie
Botus, a.s. 36288411 Nie
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 42127912 Nie
365.bank, a. s. 31340890 Nie
Poštová banka, a.s. 31340890 Nie
PB Finančné služby, a.s. 35817453 Nie
PB Servis, a.s. 47234571 Nie
E L E C T R I S spol. s r. o. 30225281 Nie
J & T BANKA, a.s. 47115378 Nie
Eurovea 2, s. r. o. 50957279 Nie
Eurovea 2, a.s. 50957279 Nie
Overon, a.s. 50957279 Nie
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY 42127912 Nie
Dúbravská, a.s. 35836954 Nie
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 Áno
BHP Tatry, s. r. o. 45948879 Nie
Solitea Business Solutions s.r.o. 64946274 Áno
Vema, s.r.o. 31355374 Nie
Westend Crossing, a.s. 47928905 Nie
FORESPO HELIOS 2 a. s. 47234024 Nie
FORESPO HOREC A SASANKA a. s. 47232994 Nie
VSV consulting, a. s. 31716334 Nie
BHP Tatry, s. r. o. 45948879 Nie
Tower 115, a.s. 35945320 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nájom priestorov a zabezpečovanie obedov a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích modulov a tréningov (ESF) 76,912 EUR 15. December 2014
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,390 EUR 28. Apríl 2017
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 20,000 EUR 5. Február 2021
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. 15,559 EUR 27. Apríl 2015
Hlavné mesto SR Bratislava Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet 98,160 EUR 9. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,389 EUR 13. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,416 EUR 10. Máj 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 1,985,153 EUR 3. Október 2018
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 3,268,028 EUR 29. December 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 619,006 EUR 29. December 2021
SPP - distribúcia, a.s. Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. 31,714,152 EUR 28. Apríl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 53,690,155 EUR 3. Október 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov 79,800 EUR 29. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,136 EUR 1. Jún 2016
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 41,184 EUR 26. Január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 185,486 EUR 4. Október 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 154,759 EUR 20. Apríl 2021
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 435,159 EUR 1. December 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Verejné elektronické komunikačné služby a verejné elektronické komunikačné siete 9,684,765 EUR 17. December 2021
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie Kontaktného výboru v Bratislave 18,351 EUR 15. August 2016
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti 102,950 EUR 25. September 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup firewallu 19,900 EUR 11. Júl 2019
Rozhlas a televízia Slovenska POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN 769,500 EUR 25. Jún 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 2,228,094 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 4,019,775 EUR 3. Jún 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Dodanie sieťovej infraštruktúry 87,150 EUR 13. Január 2021
Fakultná nemocnica Trenčín Pevné internetové pripojenie 16,128 EUR 23. August 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 94,499 EUR 19. Júl 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 125,827 EUR 4. August 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 14,133 EUR 11. August 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 25,199 EUR 27. Jún 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 0 EUR 11. August 2015
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť. 321,596 EUR 2. Jún 2015
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 3,974 EUR 12. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie bodov 14,485 EUR 13. Jún 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách 241,800 EUR 5. Marec 2021
Sociálna poisťovňa, ústredie Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete 1,378,573 EUR 17. December 2021
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 111,930 EUR 19. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 6,499 EUR 5. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 73,500 EUR 23. November 2017
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby 45,626 EUR 31. Máj 2017
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky 22,917 EUR 12. Jún 2017
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Nákup nového dátového centra a samostatných komponentov do serverovne verejného obstarávateľa na posilnenie sieťovej infraštruktúry 119,833 EUR 9. December 2020
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek 71,145 EUR 12. Jún 2019
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Pripojenie na Internet 43,260 EUR 15. December 2014

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×