Osoba

Michal Vrzgula


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Michal Vrzgula
Adresa:
Pečnianska 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
37 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
66
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
34
Zmlúv:
116
V celkovej hodnote:
23,688,290 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 Nie
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 44455356 Nie
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 36597376 Nie
Media and Digital Services a.s. 48238902 Nie
KLIENT PRO SK, s. r. o. 45285209 Nie
PRO SANUS, a. s. 35875704 Nie
Poliklinika ProCare Žiar s. r. o. 50007564 Nie
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Nie
Euromedix, a.s. 35946792 Nie
SI Medical, s.r.o. 36680478 Nie
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 34116338 Nie
Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s. 31387349 Nie
wesper, a.s. 44653174 Nie
Poliklinika ProCare Košice s.r.o. 50011472 Nie
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 47249048 Nie
Svet zdravia, a.s. 35960884 Nie
NOVAPHARM, s.r.o. 35768568 Áno
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 36597341 Nie
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. 36788473 Nie
Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. 45964173 Nie
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 36582433 Áno
Svet zdravia DZS, a. s. 46457461 Nie
BM Energy, s.r.o. 47329238 Nie
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 36597350 Nie
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 47249099 Nie
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 46458581 Nie
Nemocnica na okraji mesta, n.o. 45736316 Nie
Vranovská nemocnica, a.s. 47249021 Nie
MagnaPharm SK s. r. o. 35938625 Nie
A&D Pharma Slovakia s. r. o. 35938625 Nie
Diagnosticum s.r.o. Humenné 36490768 Nie
Digital Park I, s.r.o. 51009871 Nie
ProCare, a.s. 35890568 Áno
eMeM, spol. s r.o. 35833084 Nie
Penta Funding, a. s. 35937513 Nie
Bory, a. s. 36740896 Nie
CINRE s. r. o. 51012138 Nie
Penta Funding Public II, s. r. o. 51255677 Nie
Penta RE Funding II, s.r.o. 45971421 Nie
Penta Funding Public, s. r. o. 45971421 Nie
DUEL - PRESS, s.r.o. 35722517 Nie
News and Media Holding a.s. 47256281 Nie
Dr. Max Funding, s. r. o. 44654685 Nie
Aluminium Funding, s. r. o. 50069497 Nie
SKY PARK FUNDING s. r. o. 50875647 Nie
Media SK Funding s.r.o. 51222655 Nie
Fortbet Funding s. r. o. 46964622 Nie
Aldire Funding Funding s.r.o. 51406497 Nie
AERO Vodochody Funding s.r.o. 51406497 Nie
Rosum Funding s. r. o. 48009890 Nie
Bory Mall Funding, a.s. 36804711 Nie
VLP Media Group s.r.o. 48341622 Nie
PHI Funding a. s. 44435487 Nie
Gehring Funding a. s. 44435487 Nie
Krčace Záhrady s.r.o. 46964096 Nie
DP - IV, s. r. o. 46964096 Nie
Penta RE Funding, s.r.o. 50033310 Nie
Svet zdravia Development, a.s. 47249081 Nie
NNG Funding s.r.o. 46154051 Nie
Prešovské zdravotníctvo, a.s. 46758054 Nie
Miranda, s.r.o. 36815756 Nie
MOBILIARE, a. s. 46625224 Nie
Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. 45741638 Nie
Focus Media s. r. o. 51773911 Nie
Nemocnica BORY, a. s. 53773411 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Digital Park II, s.r.o. 51009773 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 508,299 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 20,590 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 293,906 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 4,471 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 778,026 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 19,066 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 21,915 EUR 15. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 197 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 9,489 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 473 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 42,978 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 13,177 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 345 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 10,439 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 25,869 EUR 28. Január 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pracovná zdravotná služba 2,694,951 EUR 12. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 1,240,000 EUR 4. Júl 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 2,600,000 EUR 4. Júl 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 27,011 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 483 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 10,432 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 10,042 EUR 28. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 22,119 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 414 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 10,284 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 41,999 EUR 28. Január 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pracovná zdravotná služba 148,184 EUR 7. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 16,515 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 1,104 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 10,101 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 28,911 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestancov ZSSK CARGO. 2,941 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 12,820 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 414 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 8,977 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 0 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 41,851 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,998 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 19,332 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 345 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 6,203 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 69 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 29,248 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,828 EUR 6. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 586,399 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 30,349 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 309,399 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 21,098 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 531,199 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 27,700 EUR 27. Marec 2018
Slovenská pošta, a.s. ZABEZPEČENIE PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY V MEDICÍNSKEJ OBLASTI 846,900 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 17,879 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 897 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 12,428 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 34,513 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,432 EUR 29. Január 2016
Slovenská pošta, a.s. Pracovná zdravotná služba – nemedicínska oblasť 864,864 EUR 15. Júl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 22,811 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 414 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 15,460 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 828 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 41,290 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 2,198 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 14,596 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 207 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 5,923 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 27,692 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,113 EUR 6. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 55,047 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 31,132 EUR 15. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 2,415 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 414 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 20,488 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 828 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 6,234 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 24,088 EUR 28. Január 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pracovná zdravotná služba 2021 1 EUR 2. Máj 2022
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky pracovná zdravotná služba 3,399,834 EUR 30. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 32,793 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 2,129 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 3,349 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 50,036 EUR 29. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 3,468 EUR 29. Január 2016
Slovenská pošta, a.s. Pracovná zdravotná služba - medicínska oblast 1,108,800 EUR 1. Júl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 30,840 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 611 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 5,226 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 483 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 13,095 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,432 EUR 6. Február 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 1,120,000 EUR 17. December 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 600,000 EUR 17. December 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zdravotnícke služby 1,200,000 EUR 17. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 413,000 EUR 14. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 14,000 EUR 14. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 181,000 EUR 14. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 8,000 EUR 14. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 353,000 EUR 12. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb 12,000 EUR 12. August 2014
Slovenská pošta, a.s. Pracovná zdravotná služba – medicínska oblasť 845,856 EUR 31. Január 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 20,696 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 828 EUR 3. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 18,179 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 42,607 EUR 9. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 2,387 EUR 6. Február 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 2,312 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 69 EUR 25. Január 2019
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 1,498 EUR 25. Január 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pracovná zdravotná služba 497,412 EUR 26. Február 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 12,269 EUR 15. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 828 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 15,765 EUR 12. Január 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení pre zamestnancov ZSSK CARGO. 20,538 EUR 12. Január 2018
Slovenská pošta, a.s. Pracovná zdravotná služba v medicínskej oblasti 910,526 EUR 29. Marec 2019
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby. 392,316 EUR 9. Jún 2014
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. 55,056 EUR 19. November 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×