CPV kód

24110000-8

Technické plyny

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 45 399 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 375 059 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 37 035 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 212 166 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 50 769 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 2 059 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 126 115 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 103 349 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 290 678 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 5 312 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 23 889 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 24 998 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 50 663 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 84 772 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 723 853 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 155 451 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 280 000 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 6 133 905 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 11 191 324 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 54 849 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 168 634 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 124 909 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 70 400 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 4 500 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 28 187 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 60 133 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 6 61 539 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 28 323 EUR
Slovenský metrologický ústav 4 75 375 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 71 274 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 36 584 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6 9 511 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 63 250 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 12 137 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 21 502 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 3 846 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 5 45 521 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 106 099 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 5 917 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Air Products Slovakia, s.r.o. 36 214 207 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 73 2 493 028 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 37 706 732 EUR
Linde Gas k.s. 53 617 521 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 4 46 555 EUR
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. 4 3 375 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 0 EUR
ACADEMY - občianske združenie 1 950 EUR
PBGAS, s. r. o. 3 6 917 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technické plyny Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 90 500 90500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 33 698 33698.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technické plyny Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 50 257 50257.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 24 367 24367.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technické plyny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 55 000 55000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Technické plyny Technická univerzita v Košiciach 75 634 75634.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky technických plynov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 000 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov Ústav anorganickej chémie SAV 36 584 36584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 917 5917.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 781 3781.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 573 4573.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 181 6181.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 682 106682.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a nájom medicinálnych a technických plynov a kvapalného kyslíka Nemocnica Poprad a. s. 168 634 168634.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 217 561 217561.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 564 3564.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Medicinálne a technické plyny Záchranná zdravotná služba Bratislava 280 000 280000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 560 9560.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 990 5990.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 689 3689.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 597 4597.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 204 4204.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 980 4980.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 991 3991.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 914 2914.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 674 9674.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Technické plyny Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 295 11295.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 18 926 18926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny a prenájom obalov na technické plyny Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 646 7645.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 344 15344.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
plyn Hélium Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 259 259.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenský metrologický ústav 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnej zmesi plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 167 3166.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické a laboratórne plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 330 11330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše a sudy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnej zmesi plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 167 3167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 165 12164.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 343 22343.15 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 557 556.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 278 278.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 291 290.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nájom fliaš, plyn Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický plyn Slovenský metrologický ústav 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 343 22343.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 165 12164.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technických plynov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 150 18150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny a prenájom oceľových tlakových fliaš. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 367 366.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 78 000 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10 380 10380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 613 31613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné plyny + 1 rok nájom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 647 646.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny + prenájom fliaš Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 960 20960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 420 6420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 16 210 16210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny _ NMSKO Slovenský hydrometeorologický ústav 70 786 70786.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 278 21278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová fľaša - syntetický vzduch + 1 rok nájom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 235 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnej zmesi plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hélium 6.0 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 172 172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny a prenájom obalov na technické plyny Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 9 912 9912.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nájom fliaš, plyn Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 916 1916.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 100 12100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartuša plynová CV360 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 143 142.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny - dlhodobý nájom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 12 140 12140.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technických plynov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 42 500 42500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračná zmes 640 plyn + 1 rok nájom fľaša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 503 503.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 73 253 73253.22 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 35 756 35756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzácne plyny a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 761 760.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 535 1535.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 650 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 850 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby SLaPA pracovísk ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 345 5344.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojstupňový fľašový redukčný ventil pre technický plyn Argón 4.8 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 481 481.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 980 17980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 123 10123.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 566 11566.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík a prenájom Dewarovej nádoby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 816 40815.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 564 13564.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávky technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 8 500 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 160 947 160947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 306 132306.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov ,redukčný ventíl a s tým súvisiace služby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 235 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 629 12629.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 46 496 46496.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 900 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 869 5868.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka a súvisiacich služieb Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 375 059 375059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 975 12975.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 105 484 105484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 900 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny do leteckej techniky - plynný dusík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 438 438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 81 522 81521.74 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 32 858 32858.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technické plyny Slovenský metrologický ústav 34 000 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Slovenský metrologický ústav 23 250 23250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20 000 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 000 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 180 10180.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 847 5847.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 822 2822.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 033 3033.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 10 965 10964.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov, redukčný ventil a s tým súvisiace služby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 136 136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 43.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky technických plynov a prenájom tlakových fliaš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 15 400 15400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 472 2472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny 49/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 475 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom tlakových fliaš Technická univerzita v Košiciach 54 607 54606.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 529 31528.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vzácne plyny, doprava a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 406 406.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 592 592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny do lietadiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 045 4044.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 83 401 83400.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technické plyny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 28 984 28984.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 538 4538.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 961 10961.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 36 000 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov vrátane nájmu tlakových fliaš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 882 19882.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 107 475 107475.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 962 962.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 133 4133.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Technické plyny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 34.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 83 400 83399.5 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zmesi syntéznych plynov na laboratórne účely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plyny technické Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 345 345 345345.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 223 3223.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávky technických plynov a prenájom tlakových nádob SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 12 800 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické plyny do lietadiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 000 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 694 2694.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 19 571 19571.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie v roku 2021. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 505 5504.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vzácne plyny, prenájom a doprava oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 662 662.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 185 5185.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Vzácne plyny, doprava a prenájom oceľových tlakových fliaš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 511 510.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 338 4338.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Technické plyny 2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 52 221 52221.38 EUR 2021 Tovary Áno 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 700 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 10 961 10961.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nájom fliaš, plyn na zváranie / zmluva 4 roky / Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 10 442 10442.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 981 4981.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 294 4294.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Technické plyny Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 961 6960.54 EUR 12. Október 2021 15. Október 2021 Neuvedené 2021-10-12 00:00:00 UTC 2021-10-15 09:00:00 UTC
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Záchranná zdravotná služba Bratislava 768 009 768009.3 EUR 24. November 2021 20. December 2021 Nie 2021-11-24 00:00:00 UTC 2021-12-20 10:00:00 UTC
Technické plyny Ústav anorganickej chémie SAV 90 660 90660.0 EUR 24. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-24 00:00:00 UTC 2015-08-14 09:45:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×