CPV kód

34350000-5

Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 5 519 229 EUR
Slovenská správa ciest 1 23 333 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 236 7 291 500 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 10 415 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 287 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 119 551 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 281 379 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 52 770 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 32 1 545 529 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 752 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 82 621 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 2 190 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 4 374 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 2 559 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 4 348 EUR
Národný onkologický ústav 1 809 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 138 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 89 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NICHOLTRACKT, s.r.o. 23 347 307 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 30 1 378 492 EUR
MIKONA s.r.o. 63 2 075 722 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 3 608 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 150 7 116 655 EUR
MIKONA, s.r.o. 3 44 365 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 139 EUR
MZ PNEU s.r.o 1 287 EUR
JCK, s.r.o. 1 9 990 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 18 14 707 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 275 EUR
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 1 189 EUR
Agroland Nitra spol. s r.o. 1 1 340 EUR
Všeobecná obchodná, a.s. 2 990 EUR
M - PROTEKTOR, s.r.o. 1 639 EUR
PNEU DT s.r.o. 12 125 688 EUR
TECHNOGUM, s.r.o. 2 2 092 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 8 2 676 EUR
ČEMAT, s.r.o. 3 12 297 EUR
NIRA, s.r.o. 1 583 EUR
T-PNEU s.r.o. 1 1 877 EUR
LOVTEK, s.r.o. 2 1 779 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 682 EUR
Berthold Brno, spol. s r.o. 7 3 892 000 EUR
Laguna network, s.r.o. 1 303 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 139 870 139870.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 70 000 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 824 2824.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 248 21248.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 067 215067.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 529 171529.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 104 11104.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 075 29075.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 302 107302.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 984 19984.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 544 14544.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 466 158466.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 032 14032.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 226 28226.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 207 130207.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 65 630 65630.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 393 8393.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 683 35683.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 994 44994.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 238 19238.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 029 153029.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 522 3522.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 337 116337.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 863 58863.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 809 5809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 47 883 47883.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 972 211972.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 802 44802.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 741 4741.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 375 43375.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 976 159976.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 818 155818.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 45 172 45172.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 964 209964.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 680 25680.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 202 205202.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 027 2027.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 190 19190.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 994 30994.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 649 040 649040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 344 11344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 236 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 49 539 49539.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 558 2558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 819 54819.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík + pneuservisné práce Slovenská správa ciest 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 715 2714.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 340 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoročné terénne pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 418 15418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Bridgestone 205/60R16 92H alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné 315/80 R 22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 800 18800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 500 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné celoročné (PROTEKTOR) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na UNC a ich odborné prezutie. Národný onkologický ústav 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 000 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné 315/80 R 22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Winter Slalom KSI 205/70 R15 96S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich All Terrain T/A KO2 RWL245/70 R16 113S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 235/75 R15 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné pre automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 404 404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače : Pneumatiky MICHELLIN XTLA TL* 17,5 – R25, výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 720 6720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232 232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 320 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS ES-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 125 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre úžitkové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné celoročné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 320 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 400 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné pre automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 432.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Barum Polaris 3 205/60 R16 92H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 196.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre terénne automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 568 567.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 800 14800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 800 17800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS ES-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN T/A KO2 245/70 R16 11 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 465 465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200 9200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné, nákladné vozidlá a pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 238 8238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 600 4600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 000 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor Zetor Forterra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 085 3085.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 205/80 R16 104H XL FR CROSSCONTACT ATR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 840 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 780 3780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné auta LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 600 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Dunlop 195/55 R15 85 H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 499 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákladné pneumatiky AVIA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 470 9470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact TS 850 P LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 46 005 46005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 500 22500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 590 1590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 500 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300 9300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 270 1270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 758 21758.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 600 8600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 6700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorové pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 110 1110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 450 2450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 300 58300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 520 5520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 874 333 2874333.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451 049 451049.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 67 456 67456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na Suzuki Jimny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 630 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šípové pneumatiky pre čelné nakladače riadené šmykom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 960 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 060 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorové pneumatiky na ZETOR 7745 - zadné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 633 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 595 595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 600 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200 9200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 9100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 990 2990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact TS 850 P LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 5900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre kolesový traktor:Pneumatiky radiálne - výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače:Pneumatiky BRIDGESTONE VUT L2/G2 17,5 x R25 , výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 460 1460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a disky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 265 4264.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 090 1090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nexen WinGuard SUV 205/70 R15 96T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 542 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 527 30527.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 457 38457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 300 897 3300897.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky letné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 092 1092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 687 11687.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171 083 171083.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 210 1210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 69 023 69023.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 685 129 685129.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 812 3812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 342 1342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 828 828.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586 956 586956.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 374 17374.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 158 32158.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 792 57792.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 026 58026.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 925 187925.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a vložky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 121 152 121151.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 333 100333.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 072 31072.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 796 1796.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 540 108540.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 917 58917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 645 10645.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 14 212 14212.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 068 157068.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 625 457 625457.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 540 7540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše pre nákladné motorové vozidlá, traktory, mechanizmy a prívesy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 006 5006.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 618 194618.0 EUR 2020 Tovary Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×