Dodávateľ

MBM-GROUP, a.s.

Námestovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MBM-GROUP, a.s.

IČO: 36740519

Adresa: Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3886

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Júl 2020

Záznam platný do: 23. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 387 173,00 EUR 1 1
2015 5 038 184,00 EUR 6 6
2016 4 522 734,00 EUR 11 12
2017 46 305 909,00 EUR 11 12
2018 17 473 703,00 EUR 23 36
2019 59 321 719,00 EUR 19 22
2020 120 472 722,00 EUR 11 17
2021 22 824 793,50 EUR 22 42
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 387 173,00 EUR 1 1
2015 5 038 184,00 EUR 6 6
2016 4 522 734,00 EUR 11 12
2017 46 305 909,00 EUR 11 12
2018 17 376 766,00 EUR 15 18
2019 38 022 849,00 EUR 14 19
2020 129 526 168,00 EUR 18 30
2021 35 167 154,50 EUR 28 50

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 786 000,00 3786000.00 EUR
Obec Lokca 4 353 781,00 353781.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 14 560 800,00 14560800.00 EUR
Slovenská správa ciest 23 147 005 335,00 147005335.00 EUR
Mesto Malacky 2 1 179 022,00 1179022.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 31 6 913 072,00 6913072.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 89 862,00 89862.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 156 556,00 156556.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 95 540,00 95540.00 EUR
Obec Beňadovo 1 63 869,00 63869.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 119 223,00 119223.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 3 1 428 449,00 1428449.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 475 600,00 475600.00 EUR
Mesto Trstená 2 608 738,00 608738.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 57 114,00 57114.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 369 929,00 369929.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 108 347,00 108347.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 4 280 951,00 4280951.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 147 019,00 147019.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 960 308,00 960308.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 13 78 955 356,00 78955356.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 7 322 136,00 322136.00 EUR
Mesto Námestovo 6 1 029 287,00 1029287.00 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 1 1 027 583,00 1027583.00 EUR
Obec Vitanová 1 472 385,00 472385.00 EUR
Obec Madunice 1 2 616 796,00 2616796.00 EUR
Obec Oravský Biely Potok 1 77 322,00 77322.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 149 437,00 149437.00 EUR
Obec Sedliacka Dubová 1 617 787,00 617787.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 793 220,00 793220.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 335 584,00 335584.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 797 242,00 797242.00 EUR
Technické služby, s.r.o. 2 2 214 857,00 2214857.00 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 333 075,00 333075.00 EUR
Mesto Tvrdošín 1 273 987,00 273987.00 EUR
Obec Zubrohlava 1 96 750,00 96750.00 EUR
Obec Rabčice 1 110 000,00 110000.00 EUR
Obec Rabča 1 287 849,00 287849.00 EUR
Zlieváreň Zábrež, a.s. 1 387 173,00 387173.00 EUR
Obec Lomná 1 865 339,00 865339.00 EUR
Obec Krivá 2 770 887,00 770887.00 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 68 222,00 68222.00 EUR
Obec Veľké Úľany 1 174 166,00 174166.00 EUR
COMORRA SERVIS 2 124 891,00 124891.00 EUR
Obec Hladovka 1 153 913,00 153913.00 EUR
Obec Palárikovo 1 78 196,00 78196.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 8 578,50 8578.50 EUR
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy 1 445 404,00 445404.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komunikácie v obci Lokca Obec Lokca 194 393,00 194393.0 EUR 2016 Práce Nie 2
I/78 Oravský Podzámok-sanácia zosuvu, km 4,500-4,750 Slovenská správa ciest 1 649 820,00 1649820.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba jednostarnného chodníka, rámového priepustu a autobusových zastávok v obci Oravský Biely Potok Obec Oravský Biely Potok 77 322,00 77322.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Miestna komunikácia Hájisko - obec Beňadovo Obec Beňadovo 63 869,00 63869.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Hattalova, Trstená Mesto Trstená 107 302,00 107302.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín – doplňujúce stavebné práce. Technické služby, s.r.o. 246 860,00 246860.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín Technické služby, s.r.o. 4 832 393,00 4832393.0 EUR 2015 Práce Áno 1
I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu km 3,600 - 3,900 Slovenská správa ciest 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Lokci Obec Lokca 117 218,00 117218.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Betóny SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 199 872,00 199872.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prefabrikované panely SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 190 313,00 190313.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Súbor stavieb pri pozemkových úpravách v obci Lomná Obec Lomná 997 139,00 997139.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Krivá Obec Krivá 796 167,00 796167.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Sedliacka Dubová Obec Sedliacka Dubová 762 679,00 762679.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou Obec Medzibrodie nad Oravou 74 727,00 74727.0 EUR 2016 Práce Áno 1
L. C. TANEČNÍK, rekonštrukcia + rozšírenie, SO – 02 Oporný múr a úprava dna na Juríkovom potoku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 135,00 100135.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Nákup novej obaľovacej linky Zlieváreň Zábrež, a.s. 387 173,00 387173.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybudovanie nástupišťa MHD – Hraničiarska ulica Generálny investor Bratislavy (GIB) 132 802,00 132802.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce km 113,500 - 129,000, odstránenie havarijného stavu Slovenská správa ciest 17 795 519,00 17795519.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Obec Krivá 84 097,00 84097.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostného objektu MO 537-001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku) Žilinský samosprávny kraj 422 582,00 422582.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 000,00 24000000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Vitanová - Splašková kanalizácia II. a III. etapa Obec Vitanová 472 385,00 472385.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie zberného dvora – Mesto Trstená Mesto Trstená 636 390,00 636390.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácií Lokca Obec Lokca 103 049,00 103049.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 108 347,00 108347.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce Žilinský samosprávny kraj 1 848 843,00 1848843.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Križovatka Hodonínska - Vrančovičova v Bratislave Generálny investor Bratislavy (GIB) 683 577,00 683577.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín Žilinský samosprávny kraj 1 968 195,00 1968195.0 EUR 2017 Práce Áno 2
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN – T v regióne Orava Žilinský samosprávny kraj 858 750,00 858750.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Rekonštrukcia cesty a chodníkov Palárikovo Obec Palárikovo 78 196,00 78196.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Remeselnícka a Štúrova“ Mesto Kolárovo 156 556,00 156556.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520 Obec Hladovka 153 913,00 153913.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov ul. Kazanská, mestská časť Bratislava - Vrakuňa Generálny investor Bratislavy (GIB) 612 948,00 612948.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska,úsek:Rusovská cesta-Dolnozemská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 218 457,00 218457.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 335 584,00 335584.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Rabča Obec Rabča 287 849,00 287849.0 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/562 ŠAĽA - NITRA Nitriansky samosprávny kraj 3 036 191,00 3036191.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/580 ŠURANY-PODHÁJSKA-KALNÁ N/HRONOM Nitriansky samosprávny kraj 4 973 319,00 4973319.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/499 NEMČICE-RADOŠINA Nitriansky samosprávny kraj 4 351 728,00 4351728.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/511 VRÁBLE-TESÁRSKE MLYŇANY Nitriansky samosprávny kraj 2 196 562,00 2196562.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 800755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 2 178 250,00 2178250.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 73 614,00 73614.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 55 430,00 55430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 32 264 141,00 32264141.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ŠD Horský park, blok A, Prokopa Veľkého 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 960 308,00 960308.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom samosprávnom kraji Žilinský samosprávny kraj 360 063,00 360063.0 EUR 2019 Práce Nie 3
Mesto Malacky 550 823,00 550823.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 35 941,00 35941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 204 712,00 204712.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií rok 2019 Mestská časť Bratislava - Ružinov 599 387,00 599387.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 095 895,00 1095895.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oravská poliklinika Námestovo – vybudovanie nových parkovacích miest Žilinský samosprávny kraj 198 922,00 198922.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne_opakované VO Slovenská správa ciest 847 248,00 847248.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 1 027 583,00 1027583.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 194 173,00 194173.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a v m. č. Šulekovo – II. etapa Mesto Hlohovec 149 437,00 149437.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 520 042,00 520042.0 EUR 2019 Práce Nie 1
I/59 Trstená - most 099 Slovenská správa ciest 1 414 212,00 1414212.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 38 279,00 38279.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača Bratislavský samosprávny kraj 1 831 085,00 1831085.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Rekonštrukcie ciest v Žilinskom kraji – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 115 054,00 115054.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“ COMORRA SERVIS 160 288,00 160288.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 3 858 015,00 3858015.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Mesto Námestovo 180 102,00 180102.0 EUR 2020 Práce Nie 3
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2020 Práce Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 112 772,00 112772.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Cyklotrasa – III. Etapa, Veľké Úľany Obec Veľké Úľany 174 166,00 174166.0 EUR 2020 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVEJ VODNEJ NÁDRŽE Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 539 744,00 539744.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy 445 404,00 445404.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8 721 841,00 8721841.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 32 576,00 32576.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 42 954,00 42954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2021 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 77 520,00 77520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cykloturist.chodník Tvrdošín-Koscielisko Mesto Tvrdošín 877 320,00 877320.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 303 744,00 303744.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 36 781,00 36781.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 4 435 764,00 4435764.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park Mesto Malacky 628 199,00 628199.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 19 030,00 19030.0 EUR 2019 Práce Nie 1
CYKLOTURISTICKY CHODNÍK – ZUBROHLAVA Obec Zubrohlava 96 750,00 96750.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Mesto Námestovo 48 720,00 48720.0 EUR 2021 Práce Nie 1
CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK – RABČICE Obec Rabčice 110 000,00 110000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 147 019,00 147019.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Betóny II. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 8 578,50 8578.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum Bratislavský samosprávny kraj 3 010 424,00 3010424.0 EUR 2021 Práce Áno 2
Odstránenie stavby Snežienka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 119 223,00 119223.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Mesto Námestovo 271 417,00 271417.0 EUR 2021 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur 797 242,00 797242.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest III/1356 a III/1349 Matúškovo - Mostová Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 549 876,00 549876.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 280 766,00 1280766.0 EUR 2019 Práce Nie 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 10
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa (časť II/583) Žilinský samosprávny kraj 2 742 512,00 2742512.0 EUR 2021 Práce Áno 2
Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove Mesto Námestovo 529 049,00 529049.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/499 - vjazd do mesta Vrbové od obce Prašník, km 36,600 - 37,900 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 237 980,00 237980.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 311 291,00 2311291.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce Obec Madunice 2 616 796,00 2616796.0 EUR 2021 Práce Áno 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 5
Kuchyňa - rekonštrukcia prevádzkových plôch - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 786 000,00 3786000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov – časť B – Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo 445 625,00 445625.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 95 540,00 95540.0 EUR 2021 Práce Áno 1

novakova.alena@mbmgroup.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Pavelka
Adresa:
Okružná 2 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Pavelka
Adresa:
Okružná 2 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anton Tabačák Ph.D.
Adresa:
Hlavná Oravský Biely Potok 02742

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 8.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×