Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 576,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 570,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 1 921,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 295556
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 4 422,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 295555
MBM-GROUP, a.s. 4 2 029,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 295554
MBM-GROUP, a.s. 4 187,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 295553
MBM-GROUP, a.s. 5 2 088,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 295552
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 3 1 262,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295551
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 4 1 508,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295550
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 4 1 371,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295549
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 4 250,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295548
Doprastav Asfalt, a.s. 5 789,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295547
Doprastav Asfalt, a.s. 6 6 470,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295546
Doprastav Asfalt, a.s. 6 10 273,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 295545

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha "F" SP - Formulár - návrh na plnenie kritéria - časť I. až XVI. 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829811/download","filename":"Príloha F-časť 1 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829812/download","filename":"Príloha F-časť 2 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829813/download","filename":"Príloha F-časť 3 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829814/download","filename":"Príloha F-časť 4 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Belá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829815/download","filename":"Príloha F-časť 5 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829816/download","filename":"Príloha F-časť 6 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829817/download","filename":"Príloha F-časť 7 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829818/download","filename":"Príloha F-časť 8 - SC ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829819/download","filename":"Príloha F-časť 9 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829820/download","filename":"Príloha F-časť 10 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829821/download","filename":"Príloha F-časť 11 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Matiašovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829822/download","filename":"Príloha F-časť 12 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829823/download","filename":"Príloha F-časť 13 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Námestovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829824/download","filename":"Príloha F-časť 14 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Trstená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829825/download","filename":"Príloha F-časť 15 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829826/download","filename":"Príloha F-časť 16 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Turčianské Teplice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia ku korigendu súvisiaceho s úplnou elektronizáciou 15. Október 2018 15. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046040/content/829846/download","filename":"Súťažné podklady- korigent súvisiaci s plnou elektronizáciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046040/content/829847/download","filename":"odkazy na zverejnenie informácií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP - manuál k vyplneniu tlačiva JED 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016010/content/829845/download","filename":"Manual_pre_vyplnenie_JED.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007512/content/829794/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838758/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_I1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838759/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838760/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_III.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838764/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_IV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838765/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838766/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838767/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838769/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VIII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838770/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_IX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838771/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_X.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838773/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838774/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838779/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XIII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838780/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XIV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838783/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838786/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XVI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838792/download","filename":"Ponuka_Podmienky_ucasti12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838798/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO - č.2 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000459/content/838469/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2 - 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838844/download","filename":"Certifikaty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838847/download","filename":"Bankova_zaruka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838850/download","filename":"Cestne_prehlasenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838856/download","filename":"Plna_moc1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838857/download","filename":"Priloha_A_vyhlasenie_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838859/download","filename":"Priloha_B_Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838860/download","filename":"Priloha_D_Identifikacne_udaje_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838861/download","filename":"Priloha_G_Vyhlasenie_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838862/download","filename":"Referencie_o_realizovanych_predajoch_AZ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838863/download","filename":"Technicka_sposobilost1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838865/download","filename":"Vyhlasenie_o_parametroch1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838868/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_1_stredisko_Zilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838869/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_2_stredisko_Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838870/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_3_stredisko_Bytca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838871/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_4_stredisko_Bela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838872/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_5_stredisko_Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838873/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_6_stredisko_Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838874/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_7_stredisko_KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838875/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_15_stredisko_Martin (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838876/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_16_stredisko_Turcianske_Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838877/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) ods. 2 ZOVO za rok 2018 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023816/content/911344/download","filename":"správa za rok 2018.docx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018731/content/805642/download","filename":"Priloha_C_návrh_RD - proces vysvetľovania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018731/content/805643/download","filename":"vysvetlenie z 6.8.2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838713/download","filename":"DOKLAD_O_ZLOZENI_ZABEZPEKY2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838714/download","filename":"IDENTIFIKACNE_UDAJE_UCHADZACA_PRILOHA_D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838718/download","filename":"JED_ASFALTY_s_r_o2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838719/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRIITERIA_CAST_1212.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838720/download","filename":"JED_MBMGROUP_a_s2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838721/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRITERIA_CASTT_1312.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838723/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRITERIA_CAST_1412.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838725/download","filename":"SUHLAS_SO_SPACOVANIM_OSOB_UDAJOV_PRILOHA_B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838726/download","filename":"VYHLASENIE_K_BODU_5_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838728/download","filename":"VYHLASENIE_UCHADZACA_PRILOHA_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838729/download","filename":"VYHLASENIE_UCHADZACA_PRILOHA_G2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838733/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000690/content/838881/download","filename":"133-RD-CESTY NITRA-stredisko Makov18743854290.pdf"}]
Súťažné podklady SP po procese vysvetľovania 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829827/download","filename":"Súťažné podklady- vysvetľovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829828/download","filename":"Príloha F-časť 1 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829829/download","filename":"Príloha F-časť 2 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829830/download","filename":"Príloha F-časť 3 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829831/download","filename":"Príloha F-časť 4 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Belá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829832/download","filename":"Príloha F-časť 5 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829833/download","filename":"Príloha F-časť 6 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829834/download","filename":"Príloha F-časť 7 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829835/download","filename":"Príloha F-časť 8 - SC ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829836/download","filename":"Príloha F-časť 9 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829837/download","filename":"Príloha F-časť 10 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829838/download","filename":"Príloha F-časť 11 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Matiašovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829839/download","filename":"Príloha F-časť 12 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829840/download","filename":"Príloha F-časť 13 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Námestovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829841/download","filename":"Príloha F-časť 14 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Trstená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829842/download","filename":"Príloha F-časť 15 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829843/download","filename":"Príloha F-časť 16 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Turčianské Teplice.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody - Príloha "C" SP 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007507/content/829793/download","filename":"Priloha_C_návrh_RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838676/download","filename":"A_Vyhlasenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838677/download","filename":"B_Suhlas1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838678/download","filename":"Casti_predmetu_pre_ponuku1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838679/download","filename":"Certifikat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838683/download","filename":"D_Identifikacne_udaje1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838685/download","filename":"G_Vyhlasenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838687/download","filename":"Kriteria_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838689/download","filename":"Kriteria_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838691/download","filename":"Kriteria_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838693/download","filename":"Kriteria_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838694/download","filename":"Kriteria_cast_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838695/download","filename":"Kriteria_cast_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838696/download","filename":"Kriteria_cast_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838698/download","filename":"Kriteria_cast_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838699/download","filename":"Kriteria_cast_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838701/download","filename":"Plna_moc1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838702/download","filename":"Vyhlasenie_k_5_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838703/download","filename":"Zoznam_dodanych_tovarov_a_Referencie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838704/download","filename":"Zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838710/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838639/download","filename":"1_Info_osobne_postavenie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838643/download","filename":"2_Zoznam_dodavok_a_referencie__.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838644/download","filename":"3_Certifikat_OS_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838645/download","filename":"4_Vyhlasenia_o_parametroch_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838647/download","filename":"5_Identifikacne_udaje_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838648/download","filename":"6_Plnomocenstvo_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838649/download","filename":"7_Vyhlasenie_Priloha_A_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838650/download","filename":"8_Vyhlasenie_Priloha_G_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838652/download","filename":"9_Suhlas_Priloha_B_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838653/download","filename":"10_Bankova_zaruka_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838655/download","filename":"11_Vyhlasenie_prevadzka_OS_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838657/download","filename":"Priloha_F_cast1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838659/download","filename":"Priloha_F_cast2_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838660/download","filename":"Priloha_F_cast3_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838661/download","filename":"Priloha_F_cast4_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838665/download","filename":"Priloha_F_cast5_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838668/download","filename":"Priloha_F_cast6_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838669/download","filename":"Priloha_F_cast7_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838670/download","filename":"Priloha_F_cast15_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838671/download","filename":"Priloha_F_cast16_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838672/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035608/content/813844/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti 18. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/838475/download","filename":"vyhodnotenie ostatných požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/838810/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk a posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/846498/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk a posúdení splnenia podmienok účasti - adm. chyba a dopl..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018 []
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838498/download","filename":"Podmienky_ucasti_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838500/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838502/download","filename":"Suhlas_s_podmienkami_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838508/download","filename":"Vyhlasenie_stanovenie_ponuky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838509/download","filename":"Suhlas_so_spracovanim_os_udajov_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838515/download","filename":"Suhlas_so_spracovanim_os_udajov_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838516/download","filename":"Zabezpeka_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838518/download","filename":"Vyhlasenie_zabezpecenie_prevadzky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838519/download","filename":"Priloha_F_cast_1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838521/download","filename":"Priloha_F_cast_2_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838522/download","filename":"Priloha_F_cast_3_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838523/download","filename":"Priloha_F_cast_4_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838524/download","filename":"Priloha_F_cast_5_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838526/download","filename":"Priloha_F_cast_6_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838527/download","filename":"Priloha_F_cast_7_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838528/download","filename":"Priloha_F_cast_8_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838529/download","filename":"Priloha_F_cast_9_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838530/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838531/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838532/download","filename":"Priloha_F_cast_11_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838533/download","filename":"Priloha_F_cast_12_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838535/download","filename":"Priloha_F_cast_13_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838536/download","filename":"Priloha_F_cast_14_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838537/download","filename":"Priloha_F_cast_15_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838538/download","filename":"Priloha_F_cast_16_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838539/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838816/download","filename":"Certifikat_VOP11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838818/download","filename":"cestne_vyhlasenie_o_nezavislom_stanoveni_ponuky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838819/download","filename":"cestne_vyhlasenie_zabezpecenie_prevadzky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838821/download","filename":"doklad_o_zlozeni_zabezpeky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838822/download","filename":"identifikacne_udaje_spolocnosti_UNIASFALT11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838823/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Bela11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838824/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_bytca11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838825/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_knm11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838826/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_cadca11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838827/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Liptovsky_Hradok11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838828/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Liptovsky_Mikulas11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838829/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_makov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838830/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_rajec11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838831/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_zilina11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838832/download","filename":"Plnomocenstvo11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838833/download","filename":"suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838834/download","filename":"technicka_a_odborna_sposobilost11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838835/download","filename":"vyhlasenie_uchadzaca_suhlas_s_podmienkami11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838836/download","filename":"Vypis_z_obchodneho_registra11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838837/download","filename":"Zaznam_zo_zoznamu_hosp._subjektov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838841/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838552/download","filename":"ID_udaje_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838554/download","filename":"JED_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838555/download","filename":"Referencne_listy_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838557/download","filename":"Certifikaty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838558/download","filename":"Vyhlasenie_priloha_A_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838559/download","filename":"Vyhlasenie_priloha_G_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838561/download","filename":"Suhlas_priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838562/download","filename":"Vyhlasenie_5_1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838563/download","filename":"Priloha_F_cast_9_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838567/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838570/download","filename":"Priloha_F_cast_11_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838571/download","filename":"Priloha_F_cast_12_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838575/download","filename":"Priloha_F_cast_13_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838580/download","filename":"Priloha_F_cast_14_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838582/download","filename":"Priloha_F_cast_8_.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007818/content/880908/download","filename":"RD SCŽSK obaľ kamenivo MBM-Group.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie SP 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014171/content/829844/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VIII., IX., X., XI. 22. Október 2018 22. Október 2018 []
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VIII., IX., X., XI. 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001335/content/841634/download","filename":"132-RD- Cestné stavby LM18744737010.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000500/content/838547/download","filename":"Plna_moc_Loffler_1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008506/content/882872/download","filename":"174-2018-Dodatok Cestné stavby18758569515.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z neverejného otvárania ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000461/content/838805/download","filename":"zápisnica z neverejného otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa zákazke podľa § 24 zákona o VO 18. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000467/content/846500/download","filename":"sprava_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť II., IV., V., VII. 22. Október 2018 22. Október 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008496/content/882865/download","filename":"173-2018 dodatok č.1 váhostav18758569140.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť II., IV., V., VII. 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001332/content/841632/download","filename":"135-RD-Doprastav Asfalt.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000688/content/838880/download","filename":"137-RD - Váhostav18741721370.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×