Obstarávanie

Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 144,00
Konečná suma(Bez DPH):
150 144,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa s možnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený v súťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL, a.s. 5 904,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 240131
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 27 862,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 240130
FLY TRAVEL, s.r.o. 5 24 084,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 240129
Faveo, s.r.o. 5 18 737,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 240128
NADOSAH, spol. s.r.o. 5 78 557,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 240127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave (zmene) súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení VO 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665064/content/536198/download","filename":"Informácia o oprave (zmene) súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách 29. September 2016 29. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712859/content/495832/download","filename":"Ponuka TUCAN + GLOBAMERICA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712852/content/495827/download","filename":"Ponuka FLY TRAVEL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711151/content/487956/download","filename":"Zapisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Jún 2016 15. Jún 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712832/content/495660/download","filename":"Ponuka NADOSAH.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712855/content/495830/download","filename":"Ponuka Redi Tour.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667583/content/543383/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645616/content/793944/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711156/content/487961/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712843/content/495790/download","filename":"Ponuka Faveo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711148/content/487879/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia časti ponúk označenej ako „Ostatné“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711148/content/487880/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk, časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711135/content/487797/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705358/content/450503/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzacov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712864/content/495848/download","filename":"Ponuka SATUR TRAVEL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×