Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
316 673,00
Konečná suma(Bez DPH):
316 673,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 102 628,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 239051
FLY TRAVEL, s.r.o. 5 77 591,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 239050
SATUR TRAVEL, a.s. 5 32 920,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 239049
Faveo, s.r.o. 5 57 457,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 239048
ASIANA, spol, s r.o. 5 46 077,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 239047

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926354/content/701626/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_letenky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926354/content/701627/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečnení leteckej prepravy 13. Marec 2018 13. Marec 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926349/content/701622/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk_ bez ucastiuchadzac.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927091/content/703505/download","filename":"SATUR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečnení leteckej prepravy 13. Marec 2018 13. Marec 2018 []
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021765/content/907900/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896131/content/680644/download","filename":"vysvetlenie na odoslanie .pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915198/content/772327/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927092/content/703512/download","filename":"FAVEO_MZV a EZ SR_Kopia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927092/content/703513/download","filename":"Detail_uharada_MZV_a_EZ_SR_Zabezpeka_FAVEO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703438/download","filename":"1_Súpis_dokladov_dokumentov_a_potvrdení - profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703439/download","filename":"2_Identifikačné_údaje_uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703440/download","filename":"3_Vyhlásenie_o_súhlase_s_podmienkami_súťaže_(Príloha_č1_k_časti_A1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703441/download","filename":"4_Čestné_vyhlásenie_o_súhlase_a_akceptovaní_záväzného_návrhu_Rámcovej_dohody_o_zabezpečovaní_let.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703442/download","filename":"5_Návrh_na_plnenie_kritérií_(Príloha_k_časti_A2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703443/download","filename":"6_Doklad_o_nezáväznej_rezervácie_vybraného_letu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927058/content/703444/download","filename":"10_Doklad_preukazujúci_zloženie_zábezpeky_-_banková_záruka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926693/content/702680/download","filename":"2017_TUCAN_MZV.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023268/content/910314/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883519/content/606104/download","filename":"SP letenkyfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883519/content/606105/download","filename":"Príloha č.1 k časti B. 3 ramcová dohoda o zabezpeceni leteckej prepravy 2017-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883519/content/606106/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B3. súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883519/content/606107/download","filename":"jed-formular .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečnení leteckej prepravy 13. Marec 2018 13. Marec 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926358/content/701632/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926358/content/701633/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti2 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926358/content/701634/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926358/content/701635/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečnení leteckej prepravy 13. Marec 2018 13. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o zabezpečnení leteckej prepravy 13. Marec 2018 13. Marec 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930615/content/717187/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE letenky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927075/content/703477/download","filename":"FLY TRAVEL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×