Obstarávanie

Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 741,00
Konečná suma(Bez DPH):
573 705,00
Zaplatené:
500.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Faveo, s.r.o. 5 114 741,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98340
FLY TRAVEL, s.r.o. 5 114 741,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98341
NADOSAH, spol. s.r.o. 5 114 741,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98342
SATUR TRAVEL, a.s. 5 114 741,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98343
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 114 741,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98344

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 74/2018/SFS 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014664/content/835686/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 74_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014664/content/835687/download","filename":"Priloha č. 1 k Ramcovej dohode o poskytovaní služieb č. 74-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014664/content/835688/download","filename":"Priloha č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 74-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014664/content/835689/download","filename":"Priloha č. 3 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 74-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014664/content/835690/download","filename":"Priloha č. 4 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 74-2018-SFS - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017703/content/835709/download","filename":"Fly Travel ponuka pre zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 72/2018/SFS 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014645/content/835676/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 72_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014645/content/835677/download","filename":"Príloha č. 1 - Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 72_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014645/content/835678/download","filename":"Príloha č. 2 - Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 72_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014645/content/835679/download","filename":"Príloha č. 3 - Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 72_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014645/content/835680/download","filename":"Príloha č. 4 - Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 72_2018_SFS - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 76/2018/SFS 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014691/content/835696/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 76_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014691/content/835697/download","filename":"Príloha č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 76_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014691/content/835698/download","filename":"Príloha č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 76_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014691/content/835699/download","filename":"Príloha č. 3 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 76_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014691/content/835700/download","filename":"Príloha č. 4 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 76_2018_SFS - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981542/content/729620/download","filename":"vysvetlenie_supo_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017694/content/835705/download","filename":"1_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk c 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017694/content/835706/download","filename":"2_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk c 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017686/content/835703/download","filename":"1_zapisnica_zo_splnenia_podmienok_ucasti c 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017686/content/835704/download","filename":"2_zapisnica_zo_splnenia_podmienok_ucasti c 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. August 2018 1. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016878/content/835701/download","filename":"27_Sprava o zakazke Nakup Leteniek.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady k zákazke Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA 20. Apríl 2018 20. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973043/content/689354/download","filename":"02_Sutazne_podklady_PL0518_Letenky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017699/content/835707/download","filename":"Ponuka Nadosah_pre zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982896/content/733932/download","filename":"12_Informacia o otvarani ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017677/content/835702/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000913/content/700746/download","filename":"21_informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 75/2018/SFS 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014685/content/835691/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 75_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014685/content/835692/download","filename":"Príloha č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 75-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014685/content/835693/download","filename":"Príloha č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 75-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014685/content/835694/download","filename":"Príloha č. 3 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 75-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014685/content/835695/download","filename":"Príloha č. 4 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. 75-2018-SFS - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017709/content/835711/download","filename":"Satur pre zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 73/2018/SFS 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014650/content/835681/download","filename":"Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 73_2018_SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014650/content/835682/download","filename":"Priloha č. 1 k Ramcovej dohode o poskytovaní služieb č. 73-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014650/content/835683/download","filename":"Priloha č. 2 k Ramcovej dohode o poskytovaní služieb č. 73-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014650/content/835684/download","filename":"Priloha č. 3 k Ramcovej dohode o poskytovaní služieb č. 73-2018-SFS - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014650/content/835685/download","filename":"Priloha č. 4 k Ramcovej dohode o poskytovaní služieb č. 73-2018-SFS - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017701/content/835708/download","filename":"FAVEO ponuka pre zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017707/content/835710/download","filename":"TUCAN_ponuka pre zverejnenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×