Dodávateľ

IMAO electric, s. r. o.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMAO electric, s. r. o.

IČO: 44007841

Adresa: Mládežnícka 108, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2020/7-PO-D418

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Júl 2020

Záznam platný do: 4. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 063 023,00 EUR 2 2
2015 4 904 320,00 EUR 26 26
2016 43 400,33 EUR 4 4
2017 588 106,17 EUR 25 25
2018 75 954,68 EUR 55 55
2019 494 524,72 EUR 28 28
2020 2 642 322,10 EUR 30 30
2021 4 324 817,33 EUR 17 17
2022 63 061,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 063 023,00 EUR 2 2
2015 4 330 809,00 EUR 23 23
2016 616 911,33 EUR 7 7
2017 588 106,17 EUR 25 25
2018 82 121,35 EUR 56 56
2019 102 624,05 EUR 26 26
2020 3 028 056,10 EUR 31 31
2021 4 324 817,33 EUR 17 17
2022 63 061,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 20 903,81 20903.81 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 784 576,00 784576.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 388 970,00 388970.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 207 500,00 207500.00 EUR
Mesto Poprad 1 41 680,00 41680.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 565 168,00 565168.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 900,00 900.00 EUR
Mesto Trnava 1 85 179,00 85179.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 916,67 916.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 12 247,50 12247.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 3 618,00 3618.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 1 336,00 1336.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 5 439,16 5439.16 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 10 833,33 10833.33 EUR
Obec Beluša 1 127 289,00 127289.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 3 689 174,00 3689174.00 EUR
Mesto Stupava 1 72 480,00 72480.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 3 625,00 3625.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 2 010,00 2010.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 802 143,34 802143.34 EUR
KOMKM, s.r.o. 1 2 974 500,00 2974500.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 190,00 190.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 266,67 4266.67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 39 000,00 39000.00 EUR
Obec Lisková 1 91 890,00 91890.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 63 061,00 63061.00 EUR
Obec Nižná 1 78 293,00 78293.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 129,17 129.17 EUR
Slovenské národné múzeum 9 13 749,00 13749.00 EUR
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 1 179 168,00 179168.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 200,00 200.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 11 245,01 11245.01 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 5 550,00 5550.00 EUR
IUVENTA 1 2 150,00 2150.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 29 209,00 29209.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 11 416,67 11416.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 3 666,67 3666.67 EUR
Obec Habovka 1 84 372,00 84372.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 4 904,17 4904.17 EUR
Obec Lysá pod Makytou 1 284 020,00 284020.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 227 550,00 227550.00 EUR
Slovenské národné divadlo 6 5 152,50 5152.50 EUR
Obec Varín 1 299 500,00 299500.00 EUR
Zoologická záhrada 1 231 687,00 231687.00 EUR
Obec Domaniža 1 179 548,00 179548.00 EUR
Technické služby, s.r.o. 1 88 523,00 88523.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 150,00 1150.00 EUR
Obec Rudina 1 198 080,00 198080.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 125,00 3125.00 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 175 225,00 175225.00 EUR
Obec Papradno 1 314 156,00 314156.00 EUR
Obec Horný Lieskov 1 61 700,00 61700.00 EUR
Obec Liptovská Teplá 1 235 896,00 235896.00 EUR
Obec Detvianska Huta 1 161 974,00 161974.00 EUR
Obec Oravské Veselé 1 387 513,00 387513.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 650,00 3650.00 EUR
Obec Udiča 1 262 768,00 262768.00 EUR
Obec Príbovce 1 92 718,00 92718.00 EUR
Obec Konská 1 141 786,00 141786.00 EUR
Obec Rabčice 1 200 760,00 200760.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 11 666,67 11666.67 EUR
Obec Rabča 1 257 585,00 257585.00 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 183 600,00 183600.00 EUR
Obec Drienov 1 153 857,00 153857.00 EUR
Obec Štiavnik 1 306 976,00 306976.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 6 541,66 6541.66 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 858,33 858.33 EUR
Gymnázium Ivana Horvátha 1 414 800,00 414800.00 EUR
Obec Liptovská Osada 1 250 344,00 250344.00 EUR
SEZ Krompachy a.s. 1 60 655,00 60655.00 EUR
Obec Kurimany 1 46 461,00 46461.00 EUR
Obec Zákamenné 1 193 661,00 193661.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 9 713,51 9713.51 EUR
Športové gymnázium 1 2 250,00 2250.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 60,00 60.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 2 889,17 2889.17 EUR
GLASKO s.r.o. Prešov 1 247 000,00 247000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 7 683,67 7683.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 1 700,16 1700.16 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 22 400,00 22400.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 199,00 3199.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 443,33 1443.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 1 500,00 1500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 5 446,66 5446.66 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 11 880,00 11880.00 EUR
RABČAN, obecné služby 1 1 333,33 1333.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 4 890,00 4890.00 EUR
ÁLDOR spol. s r.o. 1 4 100,00 4100.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 150,00 4150.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 1 454,17 1454.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bioplynová stanica Tisinec KOMKM, s.r.o. 2 997 700,00 2997700.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 198 148,00 198148.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Materiál na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Technické služby, s.r.o. 136 176,00 136176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Papradno Obec Papradno 265 385,00 265385.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou Obec Lysá pod Makytou 241 578,00 241578.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov Obec Horný Lieskov 56 789,00 56789.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Liptovská Teplá Obec Liptovská Teplá 174 673,00 174673.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Nižná Obec Nižná 66 863,00 66863.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta Obec Detvianska Huta 139 923,00 139923.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé Obec Oravské Veselé 329 384,00 329384.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rudina Obec Rudina 188 138,00 188138.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Udiča Obec Udiča 223 262,00 223262.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce 153 493,00 153493.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Príbovce Obec Príbovce 80 351,00 80351.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Lisková Obec Lisková 102 500,00 102500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Konská Obec Konská 119 066,00 119066.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice Obec Rabčice 170 995,00 170995.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Domaniža Obec Domaniža 153 966,00 153966.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša – II. etapa Obec Beluša 131 429,00 131429.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia obce Rabča Obec Rabča 222 713,00 222713.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka Obec Habovka 77 675,00 77675.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štiavnik s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti Obec Štiavnik 279 386,00 279386.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada Obec Liptovská Osada 218 559,00 218559.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obstaranie technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti SEZ Krompachy a.s. 1 441 590,00 1441590.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín Obec Varín 255 704,00 255704.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia obce Kurimany Obec Kurimany 39 759,00 39759.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka 140 995,00 140995.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zákamenné Obec Zákamenné 164 840,00 164840.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Gymnázium I. Horvátha – oprava elektroinštalácie Gymnázium Ivana Horvátha 438 100,00 438100.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice TS1, rok 2017 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 94 494,00 94494.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektroinštalačný materiál RABČAN, obecné služby 2 090,00 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromontážny materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED svietidlá pre osvetlenie kancelárskych priestorov , príslušenstvo a montáž Centrum vedecko-technických informácií SR 83 600,00 83600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia elektrického - transformačnej stanice Slovenské národné múzeum 4 704,00 4704.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál na opravy verejného osvetlenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 999,00 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie chýbajúcich vypínačov a príslušenstva do bytov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 994,50 1994.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 779,74 3779.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 940,70 2940.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie fotovoltického systému Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 758,00 3758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarivkové trubice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 27 100,00 27100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových stropných svietidiel s príslušenstvom Kancelária prezidenta SR 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 585,00 2585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie žiaroviek, žiariviek a elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 23 888,60 23888.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektroinštalačného materiálu IX. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál - kábel, zásuvky, žiarovky... Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 098,00 4098.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 125,00 2125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 268,64 1268.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 136,00 2136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 354,00 4354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Športové gymnázium 3 476,60 3476.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 149,12 4149.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP) Lechstav, s. r. o. 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 595,28 4595.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarivky Slovenské národné múzeum 1 410,00 1410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 802,00 802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup UPS a batérii do UPS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 360,99 16360.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické žiarovky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 646,00 646.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 3 140,00 3140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestný stĺp pre verejné osvetlenie Obec Veľké Raškovce 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predlžovací prívod Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 172,55 3172.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, náradie Slovenské národné divadlo 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné neónové svietidlá MODUS LLX Technická univerzita v Košiciach 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED panel plus rám na LED panel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 983,40 983.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
káble, vodiče, ochranné trubky, príchytky, káblové prechodky, elektromer, ističe Slovenské národné múzeum 2 190,00 2190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 120,00 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 908,00 1908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
svietidlá,elektroinštalačný material, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 302,14 302.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 108,00 1108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED baterka halogén/kryptón, nabíjateľná - LED + COB 3810 10W - alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179,00 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjacie svietidlo halogénové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 296,00 296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
svietidlá,elektroinštalačný material, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
káble, vodiče, káblové prechodky, chrániče, ističe, zásuvky, zástrčky, Slovenské národné múzeum 5 702,90 5702.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 249,60 1249.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kábel 380 V III Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory , galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 594,00 1594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gumový predlžovací kábel na bubne 4 zásuvky 25 metrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 413,73 413.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 714,00 3714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 519,80 4519.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické žiarovky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 806,50 806.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 355,00 1355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky, svietidlá Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 875,00 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED núdzové osvetlenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 021,77 1021.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 100, 110 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 880,00 4880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 10 460,16 10460.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 2 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 980,00 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky, štartér - elektromateriál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 745,00 745.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky a vypínače Slovenské národné múzeum 1 275,00 1275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu - spínače, zásuvky, rámiky, krabičky a káble. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál k elektroinštalácii ÁLDOR spol. s r.o. 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, žiarivky... Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 772,60 772.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
káble, predlžovacie káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V BÝVALEJ POLIKLINIKE V BYTČI Žilinský samosprávny kraj 385 734,00 385734.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje, žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koncovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 367,51 367.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarivky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 056,00 2056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 704,28 3704.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 444,00 1444.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - svietidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586,00 586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické žiarovky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
žiarovky, led svietidlá Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 619,00 4619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stolové lampy Mesto Nové Zámky 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup svietidiel Hlavné mesto SR Bratislava 7 744,36 7744.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1 Trenčiansky samosprávny kraj 648 335,00 648335.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cestný stĺp pre verejné osvetlenie Mesto Spišské Vlachy 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zniženie energetickej náročnosti Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 179 168,00 179168.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II Zoologická záhrada 231 687,00 231687.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 130,00 1130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 892,00 8892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ND do generátorov a elektrocentrál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,00 105.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - vodič izolovaný, sieťové predlžovacie káble, poistky,káblové oká, konektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305,00 305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" Nitriansky samosprávny kraj 175 194,00 175194.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia VO vonkajšieho osvetlenia Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 30 270,00 30270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 861,50 861.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 430,00 2430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Drienov Obec Drienov 180 678,00 180678.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 633,58 2633.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 280 807,00 280807.0 EUR 2020 Práce Nie 1
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY Žilinský samosprávny kraj 179 434,00 179434.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu IUVENTA 4 150,00 4150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa“ Nitriansky samosprávny kraj 609 382,00 609382.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 975,00 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 282,00 282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 858,75 858.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED prachotesné svietidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 128,17 1128.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup materiálu na opravu verejného osvetlenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 196 800,00 196800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 388,00 4388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 870,02 3870.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačné moduly - komponenty pre spínanie Stredná priemyselná škola 4 728,35 4728.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Rekonštrukcia Elektroinštalácie, ZÁKLADNEJ ŠKOLY - NOVÁ BUDOVA Stupava “ Mesto Stupava 72 480,00 72480.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Elektromateriál - kábel predlžovací Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, žiarivky, vypínače Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 275,00 275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 790,00 8790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 3 040 839,00 3040839.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 064,00 1064.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 241,00 1241.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 176,00 1176.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotovoltické zariadenie 376,42 kWp GLASKO s.r.o. Prešov 247 000,00 247000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej - I. etapa Mesto Poprad 47 470,00 47470.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 215 859,00 215859.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Káblové inštalácie pre COVID pavilón Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 388 970,00 388970.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke Mesto Trnava 108 424,00 108424.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach Mesto Považská Bystrica 207 500,00 207500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie priestorov stravovacieho zariadenia Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 93 000,00 93000.0 EUR 2022 Práce Nie 1

kubisova@imao.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 229 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloš Samul
Adresa:
Ďurďové 19 Ďurďové 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Girgaš
Adresa:
Iliašovce 128 Iliašovce 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Girgaš
Adresa:
Iliašovce 128 Iliašovce 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Samul
Adresa:
Ďurďové 19 Ďurďové 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Samul
Adresa:
Ďurďové 19 Ďurďové 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Girgaš
Adresa:
Iliašovce 128 Iliašovce 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Samul
Adresa:
Ďurďové 19 Ďurďové 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 040 01
Meno:
JUDr. Martin Babjak
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
Mgr. Marcel Fandák LL.M.
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 18.08.2021

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 15.12.2017

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 18.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×