Osoba

Miloš Samul


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Miloš Samul
Adresa:
Ďurďové 19 Ďurďové 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
41 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
13
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
192
Zmlúv:
192
V celkovej hodnote:
17,260,342 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
OSMONT elektromontáže, s. r. o. 46417893 Áno
IMAO electric, s. r. o. 44007841 Áno
IMAO group a.s. 47135883 Nie
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 47711787 Nie
KM - EN, s.r.o. 45335974 Nie
REALMARKT s.r.o. 45290997 Nie
BASIX spol. s r.o. 36810614 Nie
BPP BIOGAS DOO BAČKI PETROVAC 20983779 Nie
OSMONT, s. r. o. 44666985 Nie
Green Energy s.r.o. 45452369 Nie
EPO Global, s.r.o. 45551421 Nie
BGS GRUPA, s.r.o. 51638517 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
OSMONT elektromontáže, s. r. o. 46417893 Áno
IMAO electric, s. r. o. 44007841 Áno
IMAO group a.s. 47135883 Nie
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 47711787 Nie
Poľnohospodárske družstvo Likavka 00195596 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice TS1, rok 2017 94,494 EUR 9. August 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Elektroinštalačný materiál 2,917 EUR 17. December 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Elektromateriál 390 EUR 19. Február 2019
Žilinský samosprávny kraj SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY 179,434 EUR 12. Október 2020
Mesto Nové Zámky Kancelárske stolové lampy 129 EUR 17. Február 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ND do generátorov a elektrocentrál 87 EUR 16. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 2,000 EUR 3. September 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Elektroinštalačný materiál 2,850 EUR 12. December 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Elektromontážny materiál 1,150 EUR 26. Október 2016
Centrum vedecko-technických informácií SR LED svietidlá pre osvetlenie kancelárskych priestorov , príslušenstvo a montáž 39,000 EUR 22. December 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,908 EUR 30. Január 2017
Obec Veľké Raškovce Cestný stĺp pre verejné osvetlenie 858 EUR 3. Máj 2018
Mesto Poprad Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej - I. etapa 41,680 EUR 30. Jún 2021
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Káblové inštalácie pre COVID pavilón 388,970 EUR 2. September 2021
Mesto Trnava Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke 85,179 EUR 1. Október 2021
Obec Horný Lieskov Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov 61,700 EUR 18. November 2015
Slovenské národné múzeum žiarovky, svietidlá 89 EUR 28. November 2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akumulátory , galvanické články a batérie 1,079 EUR 8. November 2018
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Materiál k údržbe verejného osvetlenia 2,192 EUR 3. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Káble 3,500 EUR 28. November 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup svietidiel 5,550 EUR 13. Marec 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Nákup a dodanie žiaroviek, žiariviek a elektroinštalačného materiálu 11,417 EUR 29. Jún 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Elektromateriál - kábel, zásuvky, žiarovky... 2,317 EUR 26. September 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Žiarovky 375 EUR 15. Január 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát LED panel plus rám na LED panel 119 EUR 30. Júl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Elektroinštalačný materiál 517 EUR 13. September 2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akumulátory, galvanické články a batérie 1,079 EUR 24. September 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,417 EUR 1. August 2018
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Elektroinštalačný materiál 3,199 EUR 27. Júl 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Elektroinštalačný materiál 251 EUR 12. Jún 2018
SEZ Krompachy a.s. Obstaranie technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti 60,655 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Svietidlá a príslušenstvo 275 EUR 15. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody LED núdzové osvetlenie 533 EUR 29. November 2018
Slovenské národné múzeum Žiarovky a vypínače 1,270 EUR 22. Február 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Gumový predlžovací kábel na bubne 4 zásuvky 25 metrov 100 EUR 14. November 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 475 EUR 17. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 1,042 EUR 3. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál - vodič izolovaný, sieťové predlžovacie káble, poistky,káblové oká, konektory 254 EUR 24. Júl 2020
Slovenské národné múzeum Žiarovky 1,200 EUR 13. November 2017
Trenčianske múzeum v Trenčíne Elektroinštalačný materiál 2,833 EUR 16. Január 2018
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Doplnenie chýbajúcich vypínačov a príslušenstva do bytov 990 EUR 20. Marec 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 367 EUR 23. Marec 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Neón. trubice, elektro material 1,583 EUR 9. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Predlžovací prívod 138 EUR 27. Apríl 2018
Technická univerzita v Košiciach Stropné neónové svietidlá MODUS LLX 3,625 EUR 3. Júl 2018
Slovenské národné múzeum káble, vodiče, ochranné trubky, príchytky, káblové prechodky, elektromer, ističe 1,730 EUR 1. Jún 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Elektromateriál 438 EUR 6. September 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál - LRS 625 EUR 15. Apríl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 625 EUR 6. Máj 2021
Technické služby, s.r.o. Materiál na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 88,523 EUR 18. November 2014
Obec Udiča Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Udiča 262,768 EUR 15. December 2015
Obec Beluša Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša – II. etapa 127,289 EUR 13. November 2015
Elektrotechnický ústav SAV Nákup zariadení - píla na delenie dosiek, merací prístroj – profilometer a RTG difraktometer 447,500 EUR 6. Marec 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove svietidlá,elektroinštalačný material, 3,192 EUR 18. Október 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Neón. trubice,žiarivky,elektro material 1,667 EUR 17. Apríl 2019
ÁLDOR spol. s r.o. Materiál k elektroinštalácii 4,100 EUR 16. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 800 EUR 27. Október 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nákup materiálu na opravu verejného osvetlenia 124,167 EUR 23. November 2020
Trenčianske múzeum v Trenčíne Elektroinštalačný materiál 2,667 EUR 29. December 2020
Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre 306,235 EUR 13. August 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodanie fotovoltického systému 3,499 EUR 21. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Žiarivkové trubice 3,792 EUR 28. Apríl 2017
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu 1,020 EUR 8. December 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Elektroinštalačný materiál a svietidlá 1,917 EUR 20. December 2016
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Materiál k údržbe verejného osvetlenia 0 EUR 5. Marec 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 283 EUR 17. Apríl 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Žiarovky, žiarivky a elektromateriál 1,417 EUR 6. Jún 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica 3,040,839 EUR 21. Apríl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 750 EUR 29. Apríl 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,241 EUR 7. Máj 2021
GLASKO s.r.o. Prešov Fotovoltické zariadenie 376,42 kWp 247,000 EUR 9. Jún 2021
Obec Konská Obnova verejného osvetlenia v obci Konská 141,786 EUR 2. November 2015
Obec Dražkovce Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Dražkovce 71,548 EUR 23. November 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kábel 380 V III 233 EUR 6. November 2018
Trenčianske múzeum v Trenčíne Elektroinštalačný materiál 6,167 EUR 3. Január 2019
Slovenské národné múzeum káble, vodiče, káblové prechodky, chrániče, ističe, zásuvky, zástrčky, 4,350 EUR 22. Október 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Elektromateriál 680 EUR 14. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra káble, predlžovacie káble 292 EUR 21. Jún 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Žiarivky 220 EUR 18. September 2019
Slovenské národné múzeum žiarovky, led svietidlá 185 EUR 13. November 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1 648,335 EUR 16. Apríl 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 724 EUR 27. Jún 2017
Slovenské národné múzeum Svietidlá a žiarivky 1,070 EUR 8. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát elektromateriál 158 EUR 25. September 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 910 EUR 28. Jún 2018
Obec Papradno Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Papradno 314,156 EUR 26. November 2015
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Svetelné zdroje 1,200 EUR 29. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nabíjacie svietidlo halogénové 217 EUR 17. Október 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 933 EUR 21. Marec 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Elektroinštalačný materiál 1,917 EUR 22. November 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 100, 110 357 EUR 11. December 2018
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Elektromateriál - žiarovky, žiarivky... 770 EUR 16. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Svietidlá a príslušenstvo 104 EUR 21. Jún 2019
Žilinský samosprávny kraj REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V BÝVALEJ POLIKLINIKE V BYTČI 385,734 EUR 11. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál - svietidla 358 EUR 24. Október 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,000 EUR 2. Apríl 2020
Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre 319,547 EUR 26. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 2,042 EUR 28. September 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3 280,807 EUR 29. September 2020
Kancelária prezidenta SR Dodávka nových stropných svietidiel s príslušenstvom 4,904 EUR 12. Jún 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Elektroinštalačný materiál a svietidlá 1,449 EUR 27. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Svietidlá s príslušenstvom 400 EUR 14. Február 2018
Slovenské národné múzeum Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia elektrického - transformačnej stanice 3,690 EUR 26. Január 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nákup UPS a batérii do UPS 10,833 EUR 11. Apríl 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove svietidlá,elektroinštalačný material, 2,317 EUR 31. August 2018
Slovenské národné múzeum žiarovky 165 EUR 12. Júl 2018
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Elektromateriál - kábel predlžovací 330 EUR 8. Marec 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa 215,859 EUR 28. Júl 2021
Obec Habovka Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka 84,372 EUR 25. November 2015
Obec Zákamenné Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zákamenné 193,661 EUR 16. December 2015
Gymnázium Ivana Horvátha Gymnázium I. Horvátha – oprava elektroinštalácie 414,800 EUR 14. Júl 2017
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Materiál k údržbe verejného osvetlenia 698 EUR 23. Október 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 667 EUR 28. November 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) LED prachotesné svietidlá 900 EUR 9. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Koncovky 262 EUR 16. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Šnúra elektrická predlžovacia 950 EUR 8. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Elektroinštalačný materiál 1,875 EUR 30. November 2020
Lechstav, s. r. o. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP) 11,880 EUR 26. Február 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 867 EUR 14. November 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Elektroinštalačný materiál 1,750 EUR 24. November 2017
RABČAN, obecné služby Elektroinštalačný materiál 1,333 EUR 25. Október 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Elektromateriál 40 EUR 11. Apríl 2018
Obec Štiavnik Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štiavnik s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti 306,976 EUR 10. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra LED baterka halogén/kryptón, nabíjateľná - LED + COB 3810 10W - alebo ekvivalent 82 EUR 27. September 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 2 4,150 EUR 6. Február 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Žiarovky, žiarivky, štartér - elektromateriál 200 EUR 14. Február 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektroinštalačný materiál 1,358 EUR 26. Február 2019
Nitriansky samosprávny kraj „Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa“ 609,382 EUR 15. Október 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál 1,450 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Káble 3 235 EUR 5. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje, žiarovky 175 EUR 1. August 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Elektroinštalačný materiál 442 EUR 30. August 2019
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Zniženie energetickej náročnosti 179,168 EUR 28. Február 2020
Nitriansky samosprávny kraj "Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo" 175,194 EUR 29. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Káble, konektory a nabíjačky 718 EUR 14. August 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,917 EUR 3. Máj 2018
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti LED žiarovky 60 EUR 31. August 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Alkalické batérie 190 EUR 12. Jún 2018
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Alkalické batérie, žiarivky, vypínače 236 EUR 24. Marec 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rekonštrukcia verejného osvetlenia 83,300 EUR 28. Jún 2021
Obec Detvianska Huta Obnova verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta 161,974 EUR 30. November 2015
Obec Rabčice Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice 200,760 EUR 4. November 2015
Obec Kurimany Obnova verejného osvetlenia obce Kurimany 46,461 EUR 11. December 2015
Obec Dlhá nad Kysucou Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Dlhá nad Kysucou 63,959 EUR 27. November 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Elektroinštalačný materiál 1,990 EUR 26. Apríl 2017
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál, náradie 1,125 EUR 21. Jún 2018
Mesto Dolný Kubín Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín 227,550 EUR 30. December 2015
Obec Príbovce Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Príbovce 92,718 EUR 17. December 2015
Obec Domaniža Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Domaniža 179,548 EUR 10. November 2015
Obec Varín Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín 299,500 EUR 23. December 2015
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektroinštalačný materiál 504 EUR 5. November 2020
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektroinštalačný materiál 600 EUR 1. Jún 2020
Mesto Stupava „Rekonštrukcia Elektroinštalácie, ZÁKLADNEJ ŠKOLY - NOVÁ BUDOVA Stupava “ 72,480 EUR 26. Júl 2019
KOMKM, s.r.o. Bioplynová stanica Tisinec 2,974,500 EUR 1. December 2014
Obec Liptovská Teplá Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Liptovská Teplá 235,896 EUR 26. November 2015
Obec Liptovská Osada Obnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada 250,344 EUR 21. Máj 2015
Obec Široké Elektroinštalácia pre obecné športové a oddychové centrum v Obci Široké 122,585 EUR 13. September 2016
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektrické žiarovky a im podobné výrobky 450 EUR 23. November 2018
Stredná priemyselná škola Elektroinštalačné moduly - komponenty pre spínanie 3,650 EUR 29. Január 2021
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektrické žiarovky a im podobné výrobky 450 EUR 4. November 2019
Obec Oravské Veselé Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé 387,513 EUR 30. November 2015
IUVENTA Nákup elektroinštalačného materiálu 2,150 EUR 19. Október 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Elektroinštalačný materiál 6,164 EUR 8. Jún 2020
Slovenské národné divadlo Svetelné zdroje 1,300 EUR 13. Apríl 2018
Obec Rudina Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rudina 198,080 EUR 9. December 2015
Obec Lisková Obnova verejného osvetlenia v obci Lisková 91,890 EUR 14. December 2015
Obec Rabča Obnova verejného osvetlenia obce Rabča 257,585 EUR 23. November 2015
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál 620 EUR 27. September 2018
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Nákup nového elektroinštalačného materiálu IX. 7,000 EUR 11. August 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Elektromateriál na opravy verejného osvetlenia 2,900 EUR 17. Marec 2017
Obec Nižná Obnova verejného osvetlenia v obci Nižná 78,293 EUR 30. November 2015
Obec Liptovské Revúce Obnova verejného osvetlenia v obci Liptovské Revúce 175,225 EUR 10. December 2015
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Nákup elektromateriálu - spínače, zásuvky, rámiky, krabičky a káble. 3,210 EUR 8. Marec 2019
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál 550 EUR 3. Február 2020
Zoologická záhrada Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém II 231,687 EUR 21. Máj 2020
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Rekonštrukcia VO vonkajšieho osvetlenia 22,400 EUR 3. August 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 1,905 EUR 11. Apríl 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Nákup elektroinštalačného materiálu. 18,999 EUR 12. Máj 2017
Športové gymnázium Elektroinštalačný materiál 2,250 EUR 14. December 2017
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Elektroinštalačný materiál 6,083 EUR 9. Apríl 2021
Obec Lysá pod Makytou Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou 284,020 EUR 18. November 2015
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stropné led svietidlá 600 EUR 22. November 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Elektroinštalačný materiál 792 EUR 15. December 2017
Slovenské národné divadlo Elektroinštalačný materiál 1,375 EUR 1. Február 2018
Obec Lietavská Lúčka Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka 183,600 EUR 14. December 2015
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Stropné led svietidlá 2,150 EUR 23. November 2018
Mesto Spišské Vlachy Cestný stĺp pre verejné osvetlenie 6,542 EUR 7. Máj 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku Elektroinštalačný materiál 3,125 EUR 25. November 2020
Obec Drienov Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Drienov 153,857 EUR 25. August 2020
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektrické žiarovky a im podobné výrobky 0 EUR 12. Apríl 2018
Slovenské národné divadlo Svetelné zdroje 183 EUR 4. September 2018
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Elektroinštalačný materiál 950 EUR 8. Jún 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×