Dodávateľ

SOFOS, s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOFOS, a. s.

IČO: 31318347

Adresa: Dúbravská cesta 3, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-D233

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Jún 2020

Záznam platný do: 19. Jún 2023

Posledná zmena: 8. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 374 167,00 EUR 3 3
2015 386 736,00 EUR 5 5
2016 438 925,17 EUR 18 18
2017 30 714 229,33 EUR 15 16
2018 3 655 341,82 EUR 19 19
2019 12 385 285,50 EUR 18 30
2020 737 573,33 EUR 14 16
2021 98 928,00 EUR 8 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 374 167,00 EUR 3 3
2015 338 086,00 EUR 3 3
2016 475 375,17 EUR 19 19
2017 30 726 429,33 EUR 16 17
2018 1 299 501,82 EUR 18 18
2019 9 796 696,50 EUR 12 20
2020 5 306 525,33 EUR 16 21
2021 474 405,00 EUR 13 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 39 814,00 39814.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 29 882,00 29882.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 7 815 423,00 7815423.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 69 553,00 69553.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 5 192,00 5192.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 40 320,00 40320.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 40 000,00 40000.00 EUR
Slovak Business Agency 1 149 166,67 149166.67 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7 350,00 7350.00 EUR
Mesto Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Dopravný úrad 1 3 032,50 3032.50 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 11 749,00 11749.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 10 450,00 10450.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 666 691,00 666691.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 733,33 1733.33 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 20 300,00 20300.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 18 658,00 18658.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 38 530,00 38530.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 6 933,00 6933.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 478 415,00 478415.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2 506,99 2506.99 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 42 126,00 42126.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 19 132,50 19132.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 344 933,00 344933.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 11 307,00 11307.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 9 120 489,00 120489.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 36 757,33 36757.33 EUR
Záchranná služba 1 39 794,00 39794.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 162,00 17162.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 29 340,00 29340.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 531,67 531.67 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 7 155 697,17 7155697.17 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 233 326,66 233326.66 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 708,00 708.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 490,00 490.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 28 500,00 28500.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 214 603,33 214603.33 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 24 999,00 24999.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 383,33 2383.33 EUR
Národný onkologický ústav 5 20 205,85 20205.85 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 11 581,67 11581.67 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 30 180 296,99 30180296.99 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 17 932,00 17932.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 8 516,00 8516.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 277 666,67 277666.67 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 25 824,17 25824.17 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 216,67 1216.67 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 9 916,66 9916.66 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 4 749,17 4749.17 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 6 225,00 6225.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 337 826,66 337826.66 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 111 249,16 111249.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zdravotníckej techniky a lekárskeho prístrojového vybavenia Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 133 900,00 133900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Upgrade archívu PACS, kancelárske a medicínske PC zostavy a LCD monitory Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 196 400,00 196400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup IKT pre pre Sekciu riadenia ESF MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 122 486,00 122486.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika. Záchranná služba 39 998,00 39998.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 19 615,00 19615.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 14 949,00 14949.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Digitalizácia rádiodiagnostickej kliniky a doplnenie hardvérového vybavenia pre Fakultnú nemocnicu Trnava Fakultná nemocnica Trnava 359 940,00 359940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 88 076,00 88076.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 33 388,00 33388.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 721 131,00 721131.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 6 140,00 6140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 183 613,00 183613.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pracovné stanice, servery a dátové sklady Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 257 333,00 257333.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 43 330,00 43330.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 838 249,00 838249.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup skenerov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 147,60 9147.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 20 ks Slovenský pozemkový fond 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 440,00 3440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sériový server MOXA NPort 5150 1xRS232/RS422/RS485 DB9M 1xLAN s nap.adaptérom (PN: NPort 5150) Národný onkologický ústav 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 14" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 8 750,00 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700,00 48700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KONZOLY PRE SPRÁVCOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 500,00 19500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor EIZO 27" Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 199,20 9199.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All in One (HP EliteOne 800 G2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 080,00 8080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný statív s monitorom Národný onkologický ústav 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skenery Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 256,84 23256.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mamografická diagnostická stanica s 8MPixelovým monitorom Nemocnica Poprad a. s. 18 960,00 18960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DÁTOVÉ ÚLOŽISKO Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 204 850,00 204850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2017 Mesto Piešťany 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica k notebooku HP EliteBook 840 G4, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 540,00 22540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 34 252,90 34252.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technologického riešenia blade serverov do existujúcej skrine a dátového úložiska. Slovenský pozemkový fond 246 000,00 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Distrubučný sieťový prepínač Národný bezpečnostný úrad 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servery, diskové polia a potrebná infraštruktúra Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC pracovné stanice s monitormi a príslušenstvo Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 105 700,00 105700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One Kancelária verejného ochrancu práv 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G5, i3-7100U, 15.6 FHD/IPS, 8GB, 256GB+volny slot 2,5", FpR, ac, BT, Backlit kbd, W10Pro, HP USB Klávesnica SK, X3900 Wireless Mouse alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 339,20 4339.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 156 300,00 156300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Harddisky a operačné pamäte Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diskov IBM 1,8TB 10K 3,5 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 198 369,00 198369.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switche, optické prevodníky a príslušenstvo k zariadeniam Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 149 000,00 149000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a počítače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servery, SAN diskové pole a pásková knižnica Protimonopolný úrad SR 31 000,00 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup serverových prostriedkov pre projekt EESSI Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 63 746,40 63746.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií (IKT) Slovak Business Agency 236 869,63 236869.63 EUR 2018 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200 186,00 200186.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná podpora pre diskové pole Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12 448,00 12448.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 991,00 148991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 930,00 23930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Konsolidácia serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem Sociálna poisťovňa, ústredie 224 166,00 224166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507,11 2507.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 650 G4 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 620,00 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky - do servera HP ML 350 G9 Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie pracovných staníc a monitorov Pôdohospodárska platobná agentúra 170 971,42 170971.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup serverových prostriedkov a operačných systémov pre projekt EESSI Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 149 856,00 149856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539,00 3124539.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 25 909,00 25909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie - OP EVS Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 171 552,00 171552.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 202 849,00 2202849.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Nákup HW (servery, rack) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172 668,00 172668.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500,00 169500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975,00 3110975.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 516 635,00 516635.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Informačno komunikačné technológie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 323 975,00 323975.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 285 817,00 5285817.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Rozšírenie hyperkonvergovaného systému Simplivity Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 77 826,00 77826.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 44 513,00 44513.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovná stanica s príslušenstvom Národné lesnícke centrum (NLC) 28 250,00 28250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666,00 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 784,15 5784.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické stanice Univerzitná nemocnica Bratislava 191 056,00 191056.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Popisovacia konzola dvoch monitorov pre priamu diagnostiku určených a schválených pre priamu diagnostiku digitálnych medicínskych PACS snímkov v odblasti mamografia. Národný onkologický ústav 13 500,00 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
napájaci zdroj 250 WAC (PN: PWR-C2-250WAC=) pre sieťový L3 prepínač switch Cisco Catalyst 3650 Semi PoE Národný onkologický ústav 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií Úrad pre verejné obstarávanie 8 516,00 8516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 249 108,00 249108.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 319 767,00 319767.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka serverov Sociálna poisťovňa, ústredie 154 166,00 154166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 29 340,00 29340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Popisovacia konzola z jednej pracovnej stanice a certifikovanej grafickej karty pre priamu diagnostiku určených a schválených pre priamu diagnostiku digitálnych medicínskych PACS snímkov v odblasti mamografia. Národný onkologický ústav 2 550,00 2550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 448 712,00 3448712.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 688 587,00 688587.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 614 268,00 614268.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 126 100,00 5126100.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 231,00 161231.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 784,00 2784.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 6 933,00 6933.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Microsoft - Select Plus GOV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 91 406,00 91406.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 219,00 7219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
datavideoprojektory a lampy do projektorov EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 852,00 16852.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 160 902,00 160902.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Servery, sieťové zariadenia a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 25 986,00 25986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 78 423,00 78423.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 354 680,00 354680.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 66 877,00 66877.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
+421547773980


sekretariat@sofos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 202 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Agáta Hoľková
Adresa:
Tomášikova 10B Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Hoľko
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. November 2018
Záznam do:
26. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Hoľko
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Záznam do:
15. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr., CSc. Ján Hoľko
Adresa:
Tomášikova 10B Bratislava 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.
Adresa:
Tomášikova 10/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Meno:
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.
Adresa:
Mlynské nivy 73/a Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.11.2018 do: 26.10.2020

StiahniZáznam platný od: 30.08.2017 do: 15.11.2018

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 30.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×