Dodávateľ

DMC, s.r.o.

Šurany - časť Nitriansky Hrádok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DMC, s.r.o.

IČO: 36777455

Adresa: J. Murgaša 100, Nové Zámky

Registračné číslo: 2022/1-PO-F8347

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Január 2022

Záznam platný do: 21. Január 2025

Posledná zmena: 22. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 195 841,50 EUR 18 18
2017 196 329,22 EUR 89 89
2018 149 334,73 EUR 66 66
2019 67 890,59 EUR 99 99
2020 317 287,89 EUR 77 77
2021 16 253,17 EUR 50 50
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 164 423,50 EUR 6 6
2017 198 007,54 EUR 90 90
2018 147 656,41 EUR 66 66
2019 86 706,59 EUR 105 105
2020 328 895,89 EUR 81 81
2021 17 247,17 EUR 51 51

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 9 769,83 9769.83 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 249,16 1249.16 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 1 895,00 1895.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 5 275,00 5275.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 190 759,00 190759.00 EUR
Mesto Trnava 3 3 503,64 3503.64 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 774,17 774.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 6 306,98 6306.98 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 9 779,67 9779.67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 4 742,00 4742.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 20 718,62 20718.62 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 2 798,32 2798.32 EUR
Slovak Business Agency 1 0,00 0.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 3 332,50 3332.50 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 5 370,83 5370.83 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 44 13 011,30 13011.30 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 800,68 1800.68 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 54 711,23 54711.23 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 10 671,67 10671.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 4 199,00 4199.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 17 230,00 17230.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 38 515,00 38515.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 271 923,00 271923.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 6 090,91 6090.91 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 107 25 698,23 25698.23 EUR
Slovenské národné múzeum 4 2 033,00 2033.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 8 986,92 8986.92 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 9 198,99 9198.99 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 731,00 731.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 13 8 134,34 8134.34 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 42 633,63 42633.63 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 59,09 59.09 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 713,64 2713.64 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 039,00 1039.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 14 028,33 14028.33 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 990,83 6990.83 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 0,00 0.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 4 099,70 4099.70 EUR
Zoologická záhrada 2 565,31 565.31 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 309,00 309.00 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 1 135,45 1135.45 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 21 941,65 21941.65 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 253,64 253.64 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 14 546,49 14546.49 EUR
Závodisko, š.p. 1 12 240,00 12240.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 5 042,05 5042.05 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 992,00 992.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 20 825,00 20825.00 EUR
Vojenský historický ústav 2 1 517,27 1517.27 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 999,09 999.09 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 4 4 072,27 4072.27 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 1 557,50 1557.50 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 0,00 0.00 EUR
Trenčín región 1 4 749,17 4749.17 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Divadlo Aréna 1 26 890,00 26890.00 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Ústav pamäti národa 1 8 180,91 8180.91 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 693,64 693.64 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4 905,11 905.11 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 3 1 327,34 1327.34 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 3 420,00 3420.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700,00 197700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 949,00 91949.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 470,00 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač RR screeningu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 708,00 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery a šnúrka na krk Ekonomická univerzita v Bratislave 363,00 363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačných letákov, zakladacích foldrov, výroba a tlač POP-UP propagačnej steny a ROLL UP bannerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 710,00 2710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníkov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 110,00 2110.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 32 637,62 32637.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 1 044,00 1044.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, úprava a tlač cenníkov, smerovníkov na samolepiace fólie Kysucké múzeum v Čadci 310,00 310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh a vyhotovenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Materiál pre reprografiu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 413,00 7413.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Publikácia - vysokoškolská učebnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380,00 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a knihy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 816,47 9816.47 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek Kysucká knižnica v Čadci 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zakladače A4 s potlačou, laminovanie matné, laminovanie lesklé, parciálny lak Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 044,00 1044.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačoviny Závodisko, š.p. 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr, publikácií a časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 807,85 8807.85 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Akadémia umení v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií 5 Múzeum mesta Bratislavy 2 520,00 2520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 366,56 28366.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 36 007,45 36007.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 007,80 3007.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 607,71 607.71 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 869,00 869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule - publicita projektu Slovenská správa ciest 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač osvedčení , tlač obalov, prihlášok a časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 297,00 297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií (zápisový list, potvrdenia o návšteve školy) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač letákov A4 2lomy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 830,00 830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry, plagátov a pexesa AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 040,00 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 056,00 1056.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 738,00 738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač tlačív (zápisový list, čestné vyhlásenie, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o ukončení štúdia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie (Sprievodca štúdiom) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 861,60 861.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Ústav pamäti národa 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry s grafickým návrhom a spracovaním Základná škola s materskou školou Cinobaňa 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie dodávateľa na propagačné predmety so zobrazením povinných log za účelom prezentácie operačného programu za rok 2017 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 17 610,80 17610.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač informačnej brožúry a skladačky o možnosti štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 870,00 1870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 103,00 3103.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač knihy (SZ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač reklamných letákov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 235,60 235.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač zborníka a publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá, učebnice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 318,18 318.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16 627,56 16627.56 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač Biennial Reportu Elektrotechnický ústav SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač výročnej správy a habilitačnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336,37 336.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 072,27 32072.27 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 14 838,58 14838.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 454,39 454.39 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 436,37 436.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 198,00 198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 045,46 4045.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 699,00 699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 268,19 268.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programovníka 4 Galéria mesta Bratislavy 369,00 369.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 605,00 1605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač materiálov 2017 Slovenská agentúra životného prostredia 34 473,60 34473.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckých publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 176,52 3176.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 621,82 621.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vedeckých monografií a učebných textov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 344,00 2344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač nástenného kalendára Spojená škola 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 725,00 725.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 545,45 545.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 274,50 274.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 983,64 983.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 502,15 502.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 206,40 4206.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 735,00 2735.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003,19 1003.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338,95 338.95 EUR 2018 Služby Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 275,00 1275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 235,60 2235.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a pamätná tabuľa) Slovenská správa ciest 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač reklamných letákov A4 a letákov - skladačka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 393,00 393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 414,00 414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 825,00 825.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácií vrátane grafickej úpravy obálky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 734,76 1734.76 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy (Shib) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 598,40 598.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 70 312,94 70312.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač 2 bulletinov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 027,23 1027.23 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plnofarebného katalógu AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 346,80 346.8 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu, tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 576,00 576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 8 250,00 8250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné predmety - mince, plakety a erby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 716,40 3716.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124,32 18124.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 945,00 14945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 264,28 2264.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 956,65 956.65 EUR 2018 Služby Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 0418 Ekonomická univerzita v Bratislave 786,20 786.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 291,20 1291.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 47 956,23 47956.23 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 208,90 208.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov AMFO Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 287,00 1287.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 1 334,28 1334.28 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 573,00 573.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné tabule - zabezpečenie povinného informovania a publicity Zoologická záhrada 550,09 550.09 EUR 2018 Tovary Áno 1
Brožúra Zoologická záhrada 750,99 750.99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 731,00 731.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač diárov s vlastným grafickým spracovaním vrátane technickej prípravy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 008,50 3008.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné tabuľky na budovy škôl Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68,00 68.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče Centrum vedecko-technických informácií SR 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné brožúry Bratislavský samosprávny kraj 8 587,00 8587.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 340,00 2340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlač Ekonomická univerzita v Bratislave 1 096,00 1096.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127,27 127.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 304,53 1304.53 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 662,40 5662.4 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 255,00 255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 772,73 772.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 608,04 1608.04 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač kalendárov na kalendárny rok 2019 Trenčiansky samosprávny kraj 3 752,00 3752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piktogramy tabuľka plast Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie - katalógu Slovenské národné múzeum 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 991,64 991.64 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 658,50 658.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 281,52 3281.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 29 700,00 29700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač katalógu z výstavy "Ľudový textil na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 1 127,40 1127.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Slovenská ústredná hvezdáreň 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 189,08 189.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 336,60 336.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie "Žilinský kraj na križovatkách dejín" Kysucké múzeum v Čadci 4 909,00 4909.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Divadlo Aréna 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 372,80 1372.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčín región 5 886,00 5886.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafický návrh, výroba, tlač a dodanie knihy Trenčiansky samosprávny kraj 13 188,00 13188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 348,59 348.59 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 849,87 849.87 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 993,30 993.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 610,50 610.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 406,90 1406.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595,00 1595.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 399,75 399.75 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 712,80 712.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 425,88 1425.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií, časopisov, plagátov a letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 945,63 2945.63 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu FAD 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 432,00 432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 545,50 545.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295,17 295.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamný a propagačný materiál s potlačou Centrum vedecko-technických informácií SR 33 076,16 33076.16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Katolícka univerzita v Ružomberku 1 996,02 1996.02 EUR 2019 Služby Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 569,05 8569.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač časopisu a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 765,60 765.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 210,00 6210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 077,00 10077.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263,00 263.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 120,12 120.12 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 133,70 1133.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 832,85 2832.85 EUR 2019 Tovary Áno 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 197,26 197.26 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 393,17 393.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 543,55 13543.55 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 788,70 788.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač časopisu Slovenská agentúra životného prostredia 354,00 354.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok, vizitiek Mesto Trnava 13 063,50 13063.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152,00 8152.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 833,00 2833.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 467,90 7467.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 184,80 184.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby-tlač časopisu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145,89 145.89 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 825,00 825.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 235,40 235.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620,40 620.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 049,75 3049.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,45 153.45 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 379,00 5379.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač "Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie". Zborník z prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode. Kysucké múzeum v Čadci 1 072,50 1072.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 116,88 116.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač zborníka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 473,22 473.22 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 119,35 119.35 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač monografie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275,00 275.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kovové gulôčkové perá s gravírovaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 174,00 174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - perá a tašky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 396,00 3396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 729,66 729.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924,20 2924.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 721,00 721.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750,00 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 454,74 454.74 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 292,44 292.44 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26,32 26.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 293,56 293.56 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 431,20 431.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 463,00 1463.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 729,66 729.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Materiál na výrobu propagačných predmetov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 880,00 1880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - informačné plagáty Slovenské národné múzeum 741,60 741.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 643,94 643.94 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 602,00 1602.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 045,00 1045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 005,13 1005.13 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby vrátane grafickej úpravy obálky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 951,92 5951.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 377,98 2377.98 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 709,95 1709.95 EUR 2019 Služby Nie 1
Propagačný materiál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 160,82 2160.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač obojstranného propagačného letáku vrátane poskladania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií a pozvánok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 169,75 8169.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 701,00 701.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Veľkoplošný (dočasný) pútač Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 463,94 463.94 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77,00 77.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 924,20 2924.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 179,85 179.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Perá s gravírovaním, resp. potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 34 817,52 34817.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 187,60 187.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 185,27 185.27 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 108,36 1108.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 519,20 519.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 93,60 93.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 917,00 917.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320,00 320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 678,00 1678.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 168,00 11168.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 971,46 1971.46 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 778,29 778.29 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač Ekonomická univerzita v Bratislave 478,80 478.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 70,56 70.56 EUR 2020 Služby Nie 1
Penené PVC - U dosky, kvality a typu Palfoam alebo ekvivalentné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 193,56 2193.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 260,00 5260.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 633,60 633.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 118,15 118.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Stála tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 208,93 208.93 EUR 2020 Tovary Áno 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 956,00 1956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 161,15 161.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Diáre a kalendáre na rok 2021 Trenčiansky samosprávny kraj 877,00 877.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 076,85 11076.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 375,00 375.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 534,88 534.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 074,61 3074.61 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198,00 198.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Marketingové predmety - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 271 923,00 271923.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 289,15 289.15 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 279,20 279.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 407,00 407.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 982,08 982.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 173,25 173.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 719,84 1719.84 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 259,78 259.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 4 335,00 4335.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 201,00 201.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 379,50 379.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 492,25 492.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 124,69 124.69 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 481,17 481.17 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 553,00 553.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 206,25 206.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 214,50 214.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 125,40 125.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 878,36 1878.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie a elektronická publikácia vrátane grafického návrhu obálky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 372,92 1372.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, tlačivá, letáky , vizitky, pozvánky) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 73 862,10 73862.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač (vedecká monografia, učebnica, odborná umelecká publikácia) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 680,00 3680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 675,00 675.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 973,50 973.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač publikácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 368,85 1368.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 254,35 14254.35 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 902,90 2902.9 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 574,10 1574.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 485,00 485.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 188,00 188.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 259,50 1259.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 307,50 307.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 878,36 1878.36 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 596,24 1596.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221,51 221.51 EUR 2021 Služby Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 994,00 994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB 8 GB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 575,25 575.25 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 972,04 1972.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 432,22 432.22 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 342,00 1342.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 769,67 769.67 EUR 2021 Služby Nie 1
USB kľúče s vlastnou potlačou a nahratím súborov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 323,79 323.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne lesnícke tlačivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 526,00 7526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 496,00 3496.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 107,91 107.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 736,56 1736.56 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 586,00 3586.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 344,17 344.17 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220,00 220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 168,16 1168.16 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 606,00 606.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 691,04 691.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 62,50 62.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780,00 780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222,75 222.75 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 517,20 517.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice a odborných knižných publikácií Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 330,00 1330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolskej učebnice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač a väzba vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 642,41 642.41 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 634,10 6634.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Festival Cantate 2021 Krajské osvetové stredisko v Nitre 250,00 250.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286,00 286.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127,60 127.6 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 220,00 220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 217,80 217.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267,60 267.6 EUR 2021 Služby Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 179,58 179.58 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 298,35 298.35 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 275,00 275.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 623,70 623.7 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2021 Služby Nie 1

hucikova@dmc.sro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 508 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marta Hučíková
Adresa:
Riečna 2541/3 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marta Hučíková
Adresa:
Riečna 2541/3 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Roman Foltín
Adresa:
Školská 3 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 23.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×