Dodávateľ

EGAMED, spol. s r.o.

Ratnovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EGAMED, spol. s r.o.

IČO: 00613606

Adresa: 4, Ratnovce

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4553

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Apríl 2020

Záznam platný do: 11. Apríl 2023

Posledná zmena: 13. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 854 608,00 EUR 2 2
2015 33 000,00 EUR 1 1
2016 122 727,83 EUR 16 16
2017 56 870,01 EUR 8 8
2018 10 970,00 EUR 1 1
2019 496 142,09 EUR 10 12
2020 367 155,83 EUR 6 6
2021 141 160,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 854 608,00 EUR 2 2
2015 33 000,00 EUR 1 1
2016 122 727,83 EUR 16 16
2017 56 870,01 EUR 8 8
2018 10 970,00 EUR 1 1
2019 496 142,09 EUR 10 12
2020 367 155,83 EUR 6 6
2021 141 160,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 666,67 4666.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 4 052,92 4052.92 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 86 810,00 86810.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 7 760,00 7760.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 1 290,00 1290.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 18 400,00 18400.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 77 100,00 77100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 29 050,00 29050.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 869,00 4869.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 120 670,00 120670.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 233 200,00 233200.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 15 300,00 15300.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 77 829,83 77829.83 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 950,00 4950.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 416,00 1416.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 319,00 1319.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 370,00 1370.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 689,42 689.42 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 13 100,00 13100.00 EUR
Záchranná služba 2 70 000,00 70000.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 30 534,17 30534.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 95 200,00 95200.00 EUR
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto 1 29 698,00 29698.00 EUR
Horská záchranná služba 1 58 250,00 58250.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 70 500,00 70500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 3 10 389,00 10389.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 413,92 1413.92 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 824 910,00 824910.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 20 430,00 20430.00 EUR
MEDICAL SPINE, s.r.o. 1 165 300,00 165300.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 165,83 2165.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Medicínske a fyzioterapeutické vybavenie Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto 26 000,00 26000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup systému na kardiopulmonálne testovanie vrcholových športovcov s kompletnou vyhodnocovacou zostavou. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 32 052,00 32052.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 824 910,00 824910.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
EKG stanica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 800,00 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier lekársky tlačiarenský na EKG Záchranná služba 37 598,00 37598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG zariadenie s vozíkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pulzná krátkovlnná diatermia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG zariadenie s vozíkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ozónu Fakultná nemocnica Trnava 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektródy jednorázové H92SG, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier SONY UPP 210SE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný terapeutický laser Nemocnica Poprad a. s. 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier SCHILLER AT2, AT2 PLUS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spirometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulmonárny diagnostický systém - CO difúzia, spirometria, bronchoprovokačné testy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 21 528,00 21528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG prístroj s vozíkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 610,00 29610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 760,00 23760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TK holterovský monitoring s 1 záznamníkom Fakultná nemocnica Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 456,00 27456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG stanica Fakultná nemocnica Trenčín 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektróda SKINTACT PREMIER FS-50 Ag/AgCl Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Terapeutický infračervený laser Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 884,00 13884.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papier EKG k prístroju SCHILLER -AT -102,EKG papier k prístroju SCHILLER AT 2 plus,EKG papier rolovaný CHIRASTAR 63 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spirometer s PC, vyhodnocovacím programom a tlačiarňou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 360,00 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 050,00 7050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biolampa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
K5 telemetrický systém Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 46 071,00 46071.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie pre spánkové laboratórium Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 170,00 29170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG prístroj CARDIOVIT AT-2 plus, alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií do MR prostredia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 29 070,00 29070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplexný laboratórny systém pre neinvazívnu statickú a dynamickú diagnostiku pohybového aparátu človeka. MEDICAL SPINE, s.r.o. 165 300,00 165300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál ku diagnostickej jednotke DS20 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 567,26 1567.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Quark RMR kompletný systém Biomedicínske centrum SAV 37 000,00 37000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Ostatné zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 498,00 87498.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 95 200,00 95200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ergonomické pracovisko Nemocnica svätého Michala, a. s. 77 100,00 77100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická kompresia hrudníka Horská záchranná služba 74 020,00 74020.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Diagnostika pohybového aparátu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 110 000,00 110000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celotelový pletyzmograf s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátory Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 310,40 19310.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
EKG prístroj Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátory Fakultná nemocnica Nitra 233 200,00 233200.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa Univerzitná nemocnica Martin 839 369,00 839369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj pre podávanie zvlhčenej a ohriatej zmesi vysokoprietokového kyslíka Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka EKG Univerzitná nemocnica Bratislava od 67 500,00 do 76 200,00 67500 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroj pre automatickú kompresiu hrudníka Záchranná služba 77 994,00 77994.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421337744907

+42133744907

+421337744907


egamed@egamed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 167 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Andrejco
Adresa:
Vodárenská 82 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dýchacie prístroje s príslušenstvom 3 2 162 978,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky EGAMED, spol. s r.o.;ELMED, s.r.o.;MEDIS Nitra, spol. s r.o.;Surgitech s. r. o.
Dodávka EKG od 67 500,00 do 76 200,00 EUR Tovary 5. Február 2021 Univerzitná nemocnica Bratislava NIMAG, spol. s r.o.;EGAMED, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×