Osoba

Ing. Martin Kohút


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Martin Kohút
Adresa:
Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
50 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
10
Zmlúv:
13
V celkovej hodnote:
21,041,092 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
ESPRIT spol. s r.o. 31563538 Áno
SLOVTOS, spol. s r.o. 36524514 Áno
SLOVTOS INNOVATION, s.r.o. 52210669 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ESPRIT spol. s r.o. 31563538 Áno
Slovenská olympijská marketingová, a.s. 35801549 Áno
Slovenský zväz ľadového hokeja 30845386 Nie
SLOVTOS, spol. s r.o. 36524514 Áno
CFG, a. s. 35843454 Áno
SLOVTOS INNOVATION, s.r.o. 52210669 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelanie + olympijská výchova 300,000 EUR 14. December 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním 1,767,862 EUR 15. Júl 2015
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí 2,050,000 EUR 20. December 2019
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova 195,374 EUR 30. Október 2017
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník 34,600 EUR 22. Jún 2020
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník 38,450 EUR 22. Jún 2020
Slovenská agentúra životného prostredia Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni 4,319,900 EUR 27. Január 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vytvorenie databáz (EVO) 106,000 EUR 30. November 2015
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vytvorenie databáz (EVO) 213,000 EUR 30. November 2015
Slovenská agentúra životného prostredia Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy 2,769,626 EUR 16. Apríl 2018
Súkromná stredná odborná škola technická Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce – CNC obrábacie stroje a príslušenstvo 94,003 EUR 12. Október 2021
Súkromná stredná odborná škola technická Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce – CNC obrábacie stroje a príslušenstvo 7,277 EUR 12. Október 2021
Slovenská agentúra životného prostredia Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni 9,145,000 EUR 12. November 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×