Dodávateľ

Bittner print s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bittner print s.r.o.

IČO: 35736534

Adresa: Ivanská cesta 2C, Bratislava

Registračné číslo: 2021/5-PO-D7065

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Máj 2021

Záznam platný do: 12. Máj 2024

Posledná zmena: 19. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 685,17 EUR 4 4
2017 472 215,34 EUR 25 25
2018 252 602,72 EUR 19 19
2019 1 591 168,60 EUR 21 21
2020 32 571,25 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 685,17 EUR 4 4
2017 171 959,34 EUR 24 24
2018 552 858,72 EUR 20 20
2019 1 401 288,60 EUR 18 18
2020 159 177,25 EUR 10 10
2021 63 274,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 808,33 1808.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 33 636,36 33636.36 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 89,00 89.00 EUR
Mesto Trnava 1 9 545,45 9545.45 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 197,00 197.00 EUR
Mesto Nitra 1 3 224,17 3224.17 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 200 000,00 200000.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 630,90 630.90 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 32 814,01 32814.01 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 2 421,94 421.94 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 2 537,42 2537.42 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 583,33 6583.33 EUR
Slovenské národné múzeum 11 12 833,85 12833.85 EUR
Divadelný ústav 1 17 000,00 17000.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 540 256,00 540256.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 374,00 374.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 487,83 487.83 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 573,00 1573.00 EUR
Mesto Galanta 1 11 250,00 11250.00 EUR
Záchranná služba 1 694,17 694.17 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 1 272 140,00 1272140.00 EUR
Mesto Trenčín 3 7 428,41 7428.41 EUR
Slovenské národné divadlo 1 20 000,00 20000.00 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 0,00 0.00 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 1 047,00 1047.00 EUR
Zoologická záhrada 1 8 333,33 8333.33 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 9 090,91 9090.91 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 30 910,00 30910.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 18 109,09 18109.09 EUR
Malá Fatra 3 16 071,27 16071.27 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 2 260,00 2260.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 4 180,00 4180.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 1 579,99 1579.99 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 46 738,64 46738.64 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 33 000,00 33000.00 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0,00 0.00 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 1 318,18 1318.18 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 2 479,50 479.50 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 600,00 1600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 85 000,00 85000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 678 144,00 678144.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu citylight Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 130,00 130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač fotografií pre projekty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 514,00 1514.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačivá a tlačiarenské výrobky Záchranná služba 865,80 865.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač propagačných materiálov Mesto Nitra 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2017 Mesto Trenčín 2 786,47 2786.47 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií 5 Múzeum mesta Bratislavy 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery s potlačou, tlač dokumentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 446,74 446.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Informačné tabuľky na budovy škôl Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba,potlač a doručenie banneru 3735 x 4700 mm Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač A4 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 277,92 277.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 260,00 260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a stála tabuľa, plagáty) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlač propagačného materiálu a grafický návrh Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 220,00 2220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll Up s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúč s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Galéria mesta Bratislavy 180,00 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 70 600,00 70600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačoviny 2017 (110_2017) Zoologická záhrada 30 899,20 30899.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre a novoročenky na rok 2018 Sociálna poisťovňa, ústredie 13 586,40 13586.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské centrum dizajnu 118 208,52 118208.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Slovenská ústredná hvezdáreň 22 800,00 22800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 92 974,28 92974.28 EUR 2017 Služby Áno 1
Časopis "Mladý záchranár®" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 400,00 59400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 786,00 2786.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na rok 2018 Galéria mesta Bratislavy 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2018 Mesto Trenčín 3 777,68 3777.68 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúry Mesto Trnava 17 916,00 17916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie o Márii Terézii Slovenské národné múzeum 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Roll up Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 37,50 37.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 1 019,00 1019.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Externé reklamné a propagačné stojany a panely Blizzard alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 841,00 4841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač brožúry (oFa) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 809,00 809.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač banneru Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba, tlač samolepiek Hlavné mesto SR Bratislava 1 731,20 1731.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač publikácie o M. Benkovi a K. Plickovi Slovenské národné múzeum 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry v troch jazykových mutáciách Malá Fatra 22 080,00 22080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby - Vstupné tabuľky, návštevný poriadok, orientačné tabuľky, dekoračný plagát. Slovenské národné múzeum 663,30 663.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Hry s umením 3 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 776,60 1776.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Trenčianske múzeum v Trenčíne 21 243,88 21243.88 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2019 (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 028 496,00 1028496.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb Bratislavská organizácia cestovného ruchu 86 871,84 86871.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Publikačný a prezentačný materiál Mesto Galanta 33 119,00 33119.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač omaľovánka Martin Benka Slovenské národné múzeum 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 6 701,63 6701.63 EUR 2019 Služby Áno 1
Maloformátová tlač I Mesto Trenčín 4 525,00 4525.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - bulletinu CINEAMA 2019 Krajské osvetové stredisko v Nitre 900,00 900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba papierových obalov Ekonomická univerzita v Bratislave 576,00 576.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač štandardných prvkov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 240 000,00 240000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 468,00 4468.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov - plnofarebnej skladačky A3 - Pohľady do umenia Krajské osvetové stredisko v Nitre 216,00 216.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pohľadnice Slovenské národné múzeum 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač publikácie k výstave N89 Slovenské národné múzeum 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Banner Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 403,68 403.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 204,00 204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 76 539,00 76539.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ústredie ľudovej umeleckej výroby 55 104,00 55104.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 56 296,00 56296.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné divadlo 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vstupenky Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 842,88 6842.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač brožúrky ,,Regionálna kuchárka" Trenčiansky samosprávny kraj 944,90 944.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 70 310,00 70310.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač mapy POI Malá Fatra 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2021 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 156,75 3156.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 120,00 6120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 53 764,00 53764.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 63 274,00 63274.0 EUR 2019 Služby Nie 1

bittner@bittner-print.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 94 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mojmír Bittner
Adresa:
Čiernovodská 11 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mojmír Bittner
Adresa:
Čiernovodská 11 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
17. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 17.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×