Dodávateľ

Anatex, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Anatex, s.r.o.

IČO: 36650641

Adresa: Hviezdoslavova 30, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4973

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2020

Záznam platný do: 15. Máj 2023

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 569,13 EUR 6 6
2017 3 228,00 EUR 3 3
2018 6 742,37 EUR 5 5
2019 8 849,90 EUR 4 4
2020 17 677,14 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 569,13 EUR 6 6
2017 3 228,00 EUR 3 3
2018 6 742,37 EUR 5 5
2019 8 849,90 EUR 4 4
2020 17 677,14 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 5 333,33 5333.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 7 639,90 7639.90 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 12 350,00 12350.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 4 261,67 4261.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 290,70 290.70 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 473,34 473.34 EUR
Mesto Senec 1 166,42 166.42 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 345,50 345.50 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 979,58 979.58 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 695,00 695.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 583,33 6583.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 1 629,80 1629.80 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 068,80 4068.80 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 1 249,17 1249.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reklamné predmety s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 196,40 1196.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 779,40 779.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta Mesto Banská Bystrica 7 918,20 7918.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a potlač reklamných predmetov Katolícka univerzita v Ružomberku 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalednáre a pracovná podložka na rok 2017 Mesto Senec 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 626,60 626.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové tašky s plnofarebnou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 772,00 2772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou - USB fd Ekonomická univerzita v Bratislave 414,60 414.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 931,88 1931.88 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 876,20 876.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 315,00 3315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenné kalendáre 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480,17 480.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných pier Trenčiansky samosprávny kraj 349,00 349.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 474,00 3474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 487,00 487.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 091,00 1091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zápisníky a perá s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 240,00 21240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 225,00 3225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 883,88 4883.88 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladislav Klajban
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Klajbanová
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Klajban
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Klajbanová
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Klajban
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Klajbanová
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladislav Klajban
Adresa:
Hviezdoslavova 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Lupták
Adresa:
Horná 83 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 21.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×