Dodávateľ

ZOLS s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ZOLS s.r.o.

IČO: 31420427

Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3939

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2020

Záznam platný do: 28. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 86 401,00 EUR 7 7
2017 17 993,00 EUR 3 3
2018 84 686,00 EUR 4 4
2019 21 450,00 EUR 1 1
2020 12 612,00 EUR 1 1
2021 492 000,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 86 401,00 EUR 7 7
2017 17 993,00 EUR 3 3
2018 84 686,00 EUR 4 4
2019 21 450,00 EUR 1 1
2020 12 612,00 EUR 1 1
2021 492 000,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 50 945,00 50945.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 12 612,00 12612.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 16 800,00 16800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 29 000,00 29000.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 44 695,00 44695.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 447 000,00 447000.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 44 150,00 44150.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 14 147,00 14147.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 9 979,00 9979.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 45 000,00 45000.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 814,00 814.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veterinárny vyhrievací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo pre operatéra Univerzitná nemocnica Martin 29 887,00 29887.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikromanipulačný – polohovací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárny stereotaktický rám s podstavcom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikromanipulačný – polohovací systém 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 417,00 1417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neurodiagnostický prístroj EEG/EMG-EP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 29 100,00 29100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Nitra 39 413,00 39413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné operačné lampy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 21 480,00 21480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
operačná lampa Fakultná nemocnica Nitra 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otvorené germicídne mobilné žiariče Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cievne laboratórium - Doppler Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 500,00 29500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
8-bitová dátová zbernica , 32 bit procesor, 8 bit konventer, základový panel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 496,00 8496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neurodiagnostický prístroj najvyššej triedy s magnetickým stimulátorom Nemocnica svätého Michala, a. s. 44 755,00 44755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúci modul so 16 vstupnými kanálmi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cievne laboratórium Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 500,00 21500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audiometrická kabína Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 612,00 12612.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 447 361,00 447361.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícka prístrojová technika IV. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 586 221,00 586221.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

zols@zols.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zdenko Boško
Adresa:
Bártfayho 18 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm Dr. Petra Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viktória Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Hilda Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr. Ján Holec
Adresa:
Poničanova 1016/5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ZMK Legal, s. r. o.
Adresa:
Štefánikova Púchov 02001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×