Dodávateľ

skRASTer s.r.o.

Vyšný Orlík
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: skRASTer s.r.o.

IČO: 46946411

Adresa: 47, Vyšný Orlík

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7941

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Jún 2015

Záznam platný do: 26. Jún 2018

Posledná zmena: 9. Marec 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 683,33 EUR 5 5
2017 35 549,22 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 683,33 EUR 5 5
2017 35 549,22 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 583,33 583.33 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 400,00 400.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 280,00 280.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 508,33 508.33 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 2 375,00 2375.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 7 508,00 7508.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 67,50 67.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 49,12 49.12 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 1 47,26 47.26 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 549,85 549.85 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 70,83 70.83 EUR
Mesto Trenčín 1 3 600,00 3600.00 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 19 990,00 19990.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 683,33 683.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 500,00 500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 0,00 0.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 611,67 611.67 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 75,00 75.00 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 2 333,33 2333.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výroba a dodávka informačnej tabule s potlačou, návrh a výroba informačného roll-upu (banera) a trvalej tabule (pamätnej dosky) s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiaca popisovateľná fólia Základná škola, SNP 5, Šurany 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 997,84 5997.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Roll up s potlačou Slovenská agentúra životného prostredia 1 382,00 1382.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačný materiál - propagácia Múzea a pobočiek Trenčianske múzeum v Trenčíne 829,81 829.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll-up bannery Ekonomická univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nástenných tabúľ a máp Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 490,40 1490.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900,22 900.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roll-up bannery a Prezentačná stena Pop-up Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 664,50 1664.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roll-up stojan Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačný pult s potlačou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up banneru a letákov Trenčiansky samosprávny kraj 263,80 263.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tabuľky a samolepky bezpečnostné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 158,00 5158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač propagačných predmetov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 093,28 2093.28 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pracovných listov a letáku Galéria mesta Bratislavy 850,00 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
3D reklama Spojená škola 2 856,00 2856.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nálepky a štítky na popis nebezpečestva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exteriérový citylight Bratislavská organizácia cestovného ruchu 23 990,00 23990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štítky a etikety Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 350,00 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 666,00 2666.0 EUR 2017 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Tančín
Adresa:
47 Vyšný Orlík 09011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×