Dodávateľ

A.En. Slovensko s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: A.En. Slovensko s.r.o.

IČO: 36399604

Adresa: Dúbravca 5, Martin

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1145

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. September 2019

Záznam platný do: 6. September 2022

Posledná zmena: 21. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 420 458,00 EUR 1 1
2019 12 667 046,00 EUR 2 2
2020 6 720 819,27 EUR 48 48
2021 10 320 367,03 EUR 35 35
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 420 458,00 EUR 1 1
2019 4 697 434,00 EUR 1 1
2020 14 675 495,27 EUR 48 48
2021 9 586 662,03 EUR 34 34
2022 748 641,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 398 729,00 398729.00 EUR
Mesto Malacky 1 126 082,71 126082.71 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 923 437,00 923437.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 154 436,00 1154436.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 140 490,00 140490.00 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 140 179,13 140179.13 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 648 694,00 648694.00 EUR
Mesto Martin 4 1 067 850,85 1067850.85 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 91 260,48 91260.48 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 122 405,55 122405.55 EUR
Obec Drahovce 1 86 875,18 86875.18 EUR
Mesto Prievidza 1 92 741,89 92741.89 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 7 969 612,00 7969612.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 20 042,08 20042.08 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 26 019,42 26019.42 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 28 891,02 28891.02 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 667 365,00 2667365.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 52 403,43 52403.43 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 223 160,00 223160.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 48,00 48.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 9 247 067,00 9247067.00 EUR
Obec Vyhne 1 158 916,79 158916.79 EUR
Mesto Partizánske 1 151 180,42 151180.42 EUR
Obec Madunice 1 14 936,00 14936.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 49 499,87 49499.87 EUR
Mesto Hlohovec 1 141 049,17 141049.17 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 3 1 343 967,00 1343967.00 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 22 358,32 22358.32 EUR
Mesto Trenčín 1 151 416,58 151416.58 EUR
Obec Podhorany 1 12 856,76 12856.76 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 103 698,41 103698.41 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 46 729,18 46729.18 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 120 822,57 120822.57 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 66 482,54 66482.54 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 1 839 043,00 1839043.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 110 871,82 110871.82 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 53 919,84 53919.84 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 4 353,33 4353.33 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 45 603,38 45603.38 EUR
Obec Dolné Plachtince 1 945 517,00 945517.00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 85 000,00 85000.00 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 38 415,09 38415.09 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 38 500,00 38500.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 1 124 166,67 124166.67 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 108 405,58 108405.58 EUR
Mesto Hriňová 1 56 862,11 56862.11 EUR
Obec Prašník 1 60 941,08 60941.08 EUR
Obec Rakovice 1 20 652,83 20652.83 EUR
Obec Nižná Myšľa 1 64 050,13 64050.13 EUR
Obec Lieskovec 1 23 688,39 23688.39 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 50 007,75 50007.75 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 31 082,89 31082.89 EUR
VITALITA n.o. 1 60 512,68 60512.68 EUR
Mesto Turany 1 115 833,05 115833.05 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 28 309,21 28309.21 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 31 416,67 31416.67 EUR
Obec Ostrý Grúň 1 21 746,74 21746.74 EUR
Teresa Benedicta 2 31 653,80 31653.80 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 1 78 999,02 78999.02 EUR
Základná škola s materskou školou 1 10 633,61 10633.61 EUR
AD HOC Malacky 1 44 771,13 44771.13 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 15 284,27 15284.27 EUR
Základná škola 1 25 946,43 25946.43 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 9 803,70 9803.70 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 112 440,48 112440.48 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 381,18 19381.18 EUR
Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 1 56 343,47 56343.47 EUR
Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 1 8 258,33 8258.33 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 57 867,32 57867.32 EUR
Spojená škola internátna 1 9 173,50 9173.50 EUR
Obec Hubina 1 45 666,88 45666.88 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 1 20 797,11 20797.11 EUR
Základná škola s materskou školou 1 11 067,48 11067.48 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 2 420 458,00 2420458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 4 697 434,00 4697434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 183 100,00 183100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Partizánske 225 293,15 225293.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 174 000,00 174000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 92 000,00 92000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 179 000,00 179000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Kočkovce 50 500,00 50500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku Mesto Martin 250 800,00 250800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 51 600,00 51600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 173 000,00 173000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 923 437,00 923437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 65 500,32 65500.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávanie elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 35 000,00 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 6 232,00 6232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 38 400,00 38400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 170 040,00 170040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky 10 518,42 10518.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 17 500,00 17500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 80 091,66 80091.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 65 000,00 65000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 149 000,00 149000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 199 933,77 199933.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2021-2024 Mesto Žiar nad Hronom 437 153,00 437153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 82 500,00 82500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na kalendárne roky 2021,2022 Obec Vyhne 185 720,00 185720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 40 678,00 40678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 83 524,34 83524.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Služby Mesta Piešťany 85 000,00 85000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko Sabinov 159 700,00 159700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 68 360,67 68360.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 72 000,00 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov (r.2021) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 118 800,00 118800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 49 484,44 49484.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 78 000,00 78000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 63 000,00 63000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021 a 2022 VITALITA n.o. 96 527,00 96527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 74 400,00 74400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hriňová 100 000,00 100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 180 000,00 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií na roky 2021 – 2022 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 263 640,00 13263640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Lieskovec 31 371,56 31371.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Obec Dolné Plachtince 945 517,00 945517.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 31 376,18 31376.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku Mesto Martin 250 800,00 250800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 12 684 523,00 12684523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 2 129 175,00 2129175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Hubina 69 969,00 69969.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Prašník 76 590,00 76590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia a zemný plyn Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 202 423,00 1202423.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 29 150,00 29150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie a zemného plynu pre obec Madunice Obec Madunice 80 255,00 80255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Drahovce 109 935,00 109935.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Psychiatrická nemocnica 116 063,47 116063.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 59 490,00 59490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021-2025 Centrum výcviku Lešť 2 667 365,00 2667365.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 156 312,00 156312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 94 380,58 94380.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany 25 167,00 25167.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Prievidza 122 000,00 122000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Nitrianska Streda 37 450,00 37450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Nižná Myšľa 78 040,00 78040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Podhorany 18 288,00 18288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Rakovice 26 690,00 26690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Obec Horné Obdokovce 46 500,00 46500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Základná škola s materskou školou 15 500,00 15500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Ostrý Grúň 26 100,00 26100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 24 325,63 24325.63 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra 72 000,00 72000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 420 356,00 420356.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 327 942,00 327942.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie združenej dodávky elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na rok 2022 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3,00 3.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 621 Obstarávacie trhovisko Slovenska 160 000,00 160000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 821 Obstarávacie trhovisko Slovenska 211 000,00 211000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií na roky 2022-2025 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 654 436,00 2654436.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 221 Obstarávacie trhovisko Slovenska 972 967,00 972967.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin 349 912,00 349912.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 398 729,00 398729.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 122 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Prof. Ing. Miroslav Husák CSc.
Adresa:
Na Zderaze 13 Praha 2 – Nové Město 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Wolfgang Werner Herrmann
Adresa:
Stephanienstr. 12 Dresden 01307
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Wolfgang Werner Herrmann
Adresa:
Stephanienstr. 12 Dresden 01307
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimir Sechter
Adresa:
Počernická 517/53 Praha 10
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ľuboš Kráľ
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×