Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 057 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 714 563,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Ide o asfaltové betóny: AC 8o, AC 11o, AC1 6o, AC 22o pre vnútorné organizačné jednotky Správy ciest ŽSK a ich strediská (STN EN 13108-1). V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 112 260,00 20% EUR 3. August 2015 68041
Doprastav Asfalt, a.s. 2 89 950,00 20% EUR 3. August 2015 68042
Doprastav Asfalt, a.s. 2 205 450,00 20% EUR 3. August 2015 68043
CESTY NITRA, a.s. 3 48 400,00 20% EUR 3. August 2015 68044
CESTY NITRA, a.s. 2 116 150,00 20% EUR 3. August 2015 68045
Doprastav Asfalt, a.s. 2 96 650,00 20% EUR 3. August 2015 68046
CESTY NITRA, a.s. 3 81 420,00 20% EUR 3. August 2015 68047
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 157 126,00 20% EUR 6. August 2015 68048
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 117 350,00 20% EUR 6. August 2015 68049
Doprastav Asfalt, a.s. 3 130 300,00 20% EUR 3. August 2015 68050
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 57 900,00 20% EUR 6. August 2015 68051
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 214 975,00 20% EUR 3. August 2015 68052
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 245 500,00 20% EUR 6. August 2015 68053
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 95 820,00 20% EUR 6. August 2015 68054
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 119 175,00 20% EUR 3. August 2015 68055
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 169 050,00 20% EUR 3. August 2015 68056

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 72/2015 - 87/2015 - plnenie k 31.12.2015 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3887/content/96/download","filename":"Plnenie k 31.12.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3884/content/82/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3884/content/83/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3903/content/173/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3903/content/174/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3899/content/113/download","filename":"kópia ponuky_časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3899/content/114/download","filename":"kópia ponuky_časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/223/download","filename":"SC ZSK ostatne 1_28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/224/download","filename":"SC ZSK ostatne 29_65.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/225/download","filename":"SC ZSK kritéria 1_16.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3860/content/51/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3893/content/197/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1516/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1517/download","filename":"Písomné ceny podľa častí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1518/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1519/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné samost.hodnotenie ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1520/download","filename":"Príloha č. 2-Celkové vyhodnotenie-písomné ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1521/download","filename":"Príloha č. 3-úvodné samost.hodnotenie ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1522/download","filename":"Príloha č. 3-Celkové vyhodnotenie-po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1523/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1524/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2190851038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1525/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8796724597.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1526/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5380104733.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1528/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3210645886.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1529/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6209501717.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1530/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5986798307.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1531/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7193729835.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1532/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5748113854.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1533/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6244465503.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1534/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0331697482.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1535/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5807144469.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1536/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6685304245.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1537/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3808590844.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1538/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4928611051 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1539/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5823165453.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1540/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8476813826.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/168/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/169/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/170/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3906/content/138/download","filename":"Ponuka CESTY NITRA- asfalty -OSTATNE+KRITERIA pre SC ZSK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3827/content/44/download","filename":"SP-OK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VÁHOSTAV - SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1782/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1783/download","filename":"2. Obsah ponuky - OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1784/download","filename":"3. Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1785/download","filename":"4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1786/download","filename":"4.1 Osobné postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1787/download","filename":"4.2 Finančné a ekonomické postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1788/download","filename":"4.3 Technická spôsobilosť uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1789/download","filename":"5. Návrh zmluvy-zmlúv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1790/download","filename":"5.1 Návrh zmluvy - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1791/download","filename":"5.2 Návrh zmluvy - stredisko Belá - Kubíková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1792/download","filename":"5.3 Návrh zmluvy - stredisko Kysucké Nové Mesto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1793/download","filename":"5.4 Návrh zmluvy - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1794/download","filename":"5.5 Návrh zmluvy - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1795/download","filename":"5.6 Návrh Zmluvy - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1796/download","filename":"5.7 Návrh zmluvy - stredisko Turčianske Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1797/download","filename":"6. Opis a presná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1798/download","filename":"7. Doklad o zabezpečení ponuky zábazpekou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1799/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1800/download","filename":"2. Obsah ponuky - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1801/download","filename":"3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1802/download","filename":"4. Návrh zmluvy - zmlúv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1803/download","filename":"4.1 Návrh zmluvy - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1804/download","filename":"4.2 Návrh zmluvy - stredisko Belá - Kubíková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1805/download","filename":"4.3 Návrh zmluvy - stredisko Kysucké Nové Mesto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1806/download","filename":"4.4 Návrh zmluvy - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1807/download","filename":"4.5 Návrh zmluvy - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1808/download","filename":"4.6 Návrh zmluvy - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1809/download","filename":"4.7 Návrh zmluvy - stredisko Turčianske Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1810/download","filename":"5. Opis a presná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1811/download","filename":"6. CD-DVD nosič, naskenovaná ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×